Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
VI Kongres HR Spółek Giełdowych SEG
Termin:

19.04.2017

20.04.2017

Miejsce:

Hotel OSSA, Ossa

Program:

Udział:

Fizycznie

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych miało przyjemność zaprosić na VI Kongres Human Resources Spółek Giełdowych SEG, który odbył się w dniach 19-20 kwietnia 2017 roku w Hotelu OSSA w Ossie k. Rawy Mazowieckiej.

Tematyką tegorocznego Kongresu były Nowe zadania HR w spółkach giełdowych. Zagadnienia były omówione podczas dyskusji panelowych z udziałem wybitnych ekspertów i praktyków HR.

Pierwszego dnia omówiliśmy ewolucję roli HR w spółce giełdowej, w tym model organizacyjny, badanie efektywności HR, zarządzanie kosztami, wynikami pracy oraz zmianą. Następny panel dyskusyjny poświęcony był zagadnieniom dotyczącym niefinansowego raportowania w spółce giełdowej (obowiązki raportowania spółek, zakres raportowania w obszarze pracowniczym i społecznym, korzyści z raportowania niefinansowego). W drugiej części dnia zaproszeni eksperci dyskutowali na temat roli HR w zarządzaniu danymi osobowymi (zakres danych osobowych gromadzonych przez działy HR, gromadzenie ich wynikające z regulacji giełdowych, m.in. MAR). Następnie przeanalizowaliśmy problematykę motywacji kluczowych pracowników (czego oczekują dziś pracownicy i jak spełnić ich oczekiwania w najbardziej efektywny sposób, a przede wszystkim jak wypracować wspólne cele dla pracowników i pracodawców).

Tematów do dyskusji było oczywiście bardzo wiele i nie wszystkie udało się zamieścić w programie Kongresu. Część z nich była zatem dyskutowana podczas rozmów kuluarowych oraz w mniej formalnej atmosferze, przy kolacji.

Po części merytorycznej zaprosiliśmy uczestników do wciągającej gry terenowej, która równocześnie pozwoliła doświadczyć rywalizacji w działaniu, jak również wypracować merytoryczne treści.
Zwieńczeniem dnia była Wieczorna Gala z uroczystą kolacją oraz zabawą przy muzyce.

Drugiego dnia Kongresu zaprosiliśmy natomiast na dwie tury  warsztatów tematycznych, które pozwoliły uczestnikom zdobyć narzędziową wiedzę ułatwiającą podejmowanie codziennych wyzwań.

Wydarzenie gwarantowało wysoki poziom merytoryczny, ale również było bardzo ważne dla integracji środowiska związanego z rynkiem kapitałowym w Polsce

Dodatkowe Informacje

Kolejna, VII edycja Kongresu Human Resources Spółek Giełdowych SEG zaplanowana jest na 18-19 kwietnia 2018 roku. Już dzisiaj serdecznie Państwa zapraszamy!

Darmowe badanie

W trakcie pierwszego dnia Kongresu wszystkie chętne panie miały okazję, zadbać o zdrowie swoich piersi i poczuć się bezpieczniej, dzięki Brasterowi. Przedstawiciele firmy zaprezentowali produkt do samobadania piersi w domu oraz przekazali, na podstawie losowania, jedno urządzenie wraz z 24 miesięcznym abonamentem. Uczestniczki Kongresu mogły również umówić się na darmowe badanie Brasterem w późniejszym terminie w Warszawie.
10:00 - 11:15
Rejestracja gości i powitalna kawa
11:15 - 11:30
Otwarcie Kongresu
Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
11:30 - 12:30
Ewolucja roli HR w spółce giełdowej
 • Model organizacyjny i rola HR
 • Zarządzanie kosztami i wynikami pracy
 • Badanie efektywności HR
 • Zarządzanie zmianą
Krzysztof Ogonowski Prezes Zarządu, BPI Polska
Romeo Grzębowski Prezes Zarządu, Extended DISC Polska
Anna Węgrzyn Kierownik Projektu, Ekspert HR, BPSC SA
Mirosław Dudek Change & Communications Global Lead w Mars Incorporated
Daniela Gotzman Dyrektor Personalny, Pfleiderer Group
12:30 - 13:00
Przerwa kawowa
13:00 - 14:00
HR jako hub raportowania niefinansowego w spółce giełdowej
 • Obowiązki raportowania małych, średnich i dużych spółek
 • Zakres raportowania w obszarze pracowniczym i społecznym
 • Stworzenie, wdrożenie i sprawne monitorowanie polityki dotyczącej praw człowieka
 • Korzyści z raportowania niefinansowego
Agnieszka Lechman-Filipiak Partner, DLA Piper Wiater
Piotr Biernacki Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju
Agnieszka Maciejewska Prezes Zarządu, Fundacja Liderek Biznesu
Aneta Andruszkiewicz Dyrektor Personalny, Grupa Unibep SA
14:00 - 15:00
Lunch
15:00 - 16:00
Rola HR w zarządzaniu danymi osobowymi
 • Zakres danych osobowych gromadzonych przez działy HR
 • Gromadzenie danych wynikających z regulacji giełdowych, m.in. MAR
 • Nowe regulacje UE i nowe sankcje w zakresie danych osobowych – Rozporządzenie UE 2016/679
Grzegorz Leśniewski Adwokat, Manager, Olesiński i Wspólnicy
Wiktor Surowiecki Radca Prawny, Legal Counsel, ICAN Institute
Waldemar Paturej Radca Prawny, CEO, Grupa HRC S.A.
Dariusz Witkowski Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Dyrektor ds. Regulacji, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Monika Bogatek Menedżer ds. Bezpieczeństwa, Benefit Systems S.A.
16:00 - 17:00
Motywacja kluczowych pracowników
 • Czego oczekują dziś pracownicy
 • Wspólne cele pracowników i pracodawców
 • Jak spełnić oczekiwania w najbardziej efektywny sposób
Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Agnieszka Byszek Dyrektor medyczny, Braster
Arkadiusz Siechowicz Partner Zarządzający, Westhill Consulting
Tomasz Fronczak Dyrektor Biura Programów Emerytalno-Oszczędnościowych, TFI PZU SA
17:30 - 19:00
Gra terenowa - Grywalizacja w praktyce

Odkoduj 5 cichych zabójców zaangażowania w Twojej firmie. Wchodzisz do gry?

OPIS GRY

Po części merytorycznej zaprosiliśmy uczestników do gry terenowej, która równocześnie pozwoliła doświadczyć grywalizacji w działaniu oraz wypracować merytoryczne treści.

20:00 - 00:00
Wieczorna Gala
07:30 - 08:30
Śniadanie (dla osób korzystających z noclegu)
09:00 - 10:30
Pierwsza tura warsztatów tematycznych
10:30 - 11:00
Przerwa kawowa
11:00 - 12:30
Druga tura warsztatów tematycznych
12:30 - 13:30
Lunch
Partnerzy Instytucjonalni
Partner Strategiczny
Partnerzy
Partner Technologiczny
Partner Organizacyjny
Partnerzy Medyczni
Krzysztof Ogonowski

Krzysztof Ogonowski

Prezes Zarządu, BPI Polska

Życiorys
Michał Prądzyński

Michał Prądzyński

Dyrektor Efektywności Organizacji BPI Polska

Życiorys

OPIS WARSZTATU

W czasie warsztatu uczestnicy będą omawiać w jaki sposób pozycjonować HR, aby z zarządzania zmianą uczynić źródło przewagi konkurencyjnej poprzez:

- wdrożenie systemowego podejścia do zarządzania zmianą w organizacji,

- włączenie się w prowadzone projekty zmian jako partner dla zarządzających i zespołów projektowych,

- rozwijanie niezbędnych kompetencji wśród menedżerów i pracowników

- odpowiednio do ich ról w procesie zmiany.

Piotr Biernacki

Piotr Biernacki

Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju

Życiorys
Magdalena Raczek-Kołodyńska

Magdalena Raczek-Kołodyńska

Wiceprezeska Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Życiorys

OPIS WARSZTATU

Podczas warsztatu:

- zapoznamy uczestników z nowym obowiązkiem raportowania informacji niefinansowych określonym dyrektywą 2014/95/UE i wdrożonym do polskiego porządku prawnego ustawą o zmianie ustawy o rachunkowości z dn. 15 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 61)

- przedyskutujemy z uczestnikami, jakimi narzędziami można ustalić, które grupy interesariuszy i zagadnienia niefinansowe są istotne do raportowania

- wskażemy rolę działów HR w wypełnianiu tych obowiązków i omówimy, w jaki sposób może to spowodować wzrost znaczenia HR w organizacji

- przedstawimy Standard Informacji Niefinansowych jako narzędzie wspierające raportowanie

Lucyna Brayshaw

Lucyna Brayshaw

Partner, Radca Prawny, Olesiński & Wspólnicy

Życiorys
Grzegorz Leśniewski

Grzegorz Leśniewski

Adwokat, Manager, Olesiński i Wspólnicy

Życiorys

OPIS WARSZTATU

W czasie warsztatu omówimy kluczowe zagadnienia z zakresu przetwarzania danych osobowych pojawiające się w toku procesu rekrutacji, w tym z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach. W szczególności wskażemy jakie dane można zbierać w czasie rekrutacji i jak to robić oraz jakie są najczęstsze błędy w praktyce na poszczególnych etapach. Poruszymy takie zagadnienia jak tzw. background screening, outsourcing rekrutacji czy rekrutacje ukryte.

Anna Węgrzyn

Anna Węgrzyn

Kierownik Projektu, Ekspert HR, BPSC SA

Życiorys

OPIS WARSZTATU

Podczas warsztatu przyjrzymy się stosowanym w praktykach biznesowych organizacji sposobom obliczania i raportowania:

 • sprawności organizacji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
 • cech dotyczących zatrudnionych pracowników, istotnych z punktu widzenia środowiska pracy
 • ogólnej produktywności kapitału ludzkiego 

Poszczególne grupy warsztatowe - pracując na wybranych grupach mierników dla procesów biznesowych oraz cechach pracowników - postarają się wypracować uniwersalne wskaźniki, które pozwolą na monitorowanie i doskonalenie poszczególnych procesów oraz stanu kapitału, dając również odpowiedzi na trudne pytania zadawane przez zarządzających. Postaramy się wspólnie ustalić, które z nich można opublikować w raportach giełdowych, a które powinny zostać do tylko naszej wiedzy. Mapki wskaźników poszczególnych podprocesów zostaną poddane dyskusji na podsumowaniu warsztatu oraz zostaną zebrane w całość i dostarczone wszystkim uczestnikom warsztatu.

Agnieszka Lechman-Filipiak

Agnieszka Lechman-Filipiak

Partner, DLA Piper Wiater

Życiorys

OPIS WARSZTATU

W czasie warsztatów skupimy się na praktycznych aspektach ostatnich zmian w prawie pracy. Przedstawimy także kolejne zmiany, które wejdą w życie w tym roku.

Wybrane zagadnienia szczegółowe:

 • Nowe zasady tworzenia wewnątrzzakładowych regulaminów oraz funduszu świadczeń socjalnych.
 • Zmiany w wydawaniu świadectw pracy.
 • Zmiany w zakresie minimalnego wynagrodzenia, w tym odnośnie obowiązku zapewnienia zleceniobiorcom minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz ewidencjowania ich pracy. 
 • Nowe uprawnienia kontrolne Państwowej Inspekcji Pracy.
 • Forma dokumentowa i jej konsekwencje dla stosunku pracy.
 • Umowy terminowe po zmianach w 2016 r. - praktyczne aspekty zmiany przepisów.
 • Delegowanie pracowników - pierwsze refleksje po zmianach. Zmiany, które wejdą w życie w tym roku:
 • Ochrona przedemerytalna pracowników od 1 października 2017 r.
 • Zmiany w zakresie zatrudniania pracowników tymczasowych od czerwca 2017 r. 

Przedmiotem warsztatów będą też ostatnie, najważniejsze orzeczenia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Romeo Grzębowski

Romeo Grzębowski

Prezes Zarządu, Extended DISC Polska

Życiorys

OPIS WARSZTATU

 • Jak pomóc naszym menedżerom zarządzać Millenialsami?
 • Jak przyciągnąć i zatrzymać w firmie talenty z pokolenia Y?
 • Jak optymalnie dopasować program rozwoju menedżerów do potrzeb uczestników?
 • Jak zidentyfikować i zlokalizować w organizacji kluczowe czynniki ryzyka wywołujące nadmierną rotację? 

Jeśli zadajesz sobie tego typu pytania, to ten warsztat jest dla Ciebie. Pokażemy jak dzięki narzędziom diagnostycznym stosowanym w wielkiej skali (BIG DATA) możemy lepiej zrozumieć wyzwania związane z różnicami pokoleniowymi. Pokażemy też jak zbadać potencjał / potrzeby rozwojowe lub dopasowanie strategiczne wybranych grup pracowników np. przed planowanym programem rozwojowym. Przyjrzymy się również z pomocą Termometru Organizacji –wskaźnikom, które identyfikują ryzyka takie jak nadmierny stres i presja, niejasność  celów, poczucie nadmiernej kontroli w konkretnych miejscach organizacji. Zgłoszeni uczestnicy warsztatu, otrzymają na 2 tygodnie przed Kongresem link - nieodpłatne zaproszenie do analizy swojego stylu przywództwa i komunikacji za pomocą Analizy Indywidualnej EXTENDED DISC. Indywidualne poufne raporty będą do odbioru podczas Kongresu.

Krzysztof Filarski

Krzysztof Filarski

Partner Zarządzający Westhill Consulting

Życiorys

OPIS WARSZTATU

- Ile osób kluczowych dla Twojej firmy odejdzie w tym roku do konkurencji i ile Cię to będzie kosztować?
- kto jest TALENTEM w Twojej organizacji? Kryteria wyboru.
- talentem będziesz Ty i... Ty (ale już nie Ty), czyli blaski i cienie wąskiej grupy talentów
- wojny na podwyżki nie wygrasz, czyli rozwój, odpowiedzialność i dopasowanie zadań.
- co daje grywalizacja, czego nie daje sport?
- mechanizmy liniowej grywalizacji w rozwoju talentów, czyli jak wyróżnić się i zaangażować ludzi?
- jak pracować z talentami na talentach? O hi-po inaczej
- rola mentorów, wewnętrzne start-upy, kariera inna niż po drabinie, czyli dodatkowe elementy rozwoju najlepszych w firmie
Marek Szum

Marek Szum

Koordynator ds. Wsparcia Rozwoju Produktów Zdrowotnych PZU Zdrowie SA

Życiorys
Maciej Jęczmiński

Maciej Jęczmiński

Dyrektor Wdrażania Sprzedaży i Szkoleń TFI PZU SA

Życiorys

OPIS WARSZTATU

1)    Czy przewagi na rynku pracy są jeszcze potrzebne?
a.    Bezrobocie
b.    Rotacja pracowników
c.    Liczba osób odchodzących z pracy w okresie 3- 6 miesięcy

2)    Demografia – zagrożenia, wyzwania

3)    System motywacyjny jako odpowiedź na oczekiwania

4)    Ubezpieczenia zdrowotne – coś ekstra, czy konieczność

5)    Dodatkowe świadczenia emerytalne – coś co czeka nas wszystkich

Magdalena Cieciura
Kontakt ws. Członkostwa w SEG

Magdalena Cieciura

Specjalista ds. Współpracy z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 512 588 425

e-mail: magdalena.cieciura@seg.org.pl

Anna Grałek

Anna Grałek

Specjalista ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 502 545 550

e-mail: agralek@seg.org.pl

Data aktualizacji: 2021-07-26

Zobacz również:

Szybkie menu