Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Zmiany w przepisach podatkowych oraz praktyce ich stosowania
Termin:

11.01.2018

Miejsce:

Sala IMPERIUM kompleksu "Centrum Giełdowe" (ul. Książęca 4, Warszawa)

Program:

Udział:

Fizycznie

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz Crido Taxand miały przyjemność zaprosić na konferencję "Zmiany w przepisach podatkowych oraz praktyce ich stosowania", która odbyła się 11 stycznia 2018 roku w Sali IMPERIUM kompleksu "Centrum Giełdowe" (poziom 0, ul. Książęca 4, Warszawa).

Na początku spotkania, eksperci z Crido Taxand, omówili zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych (wprowadzenie nowego źródła przychodów - zyski kapitałowe, zmiany w zakresie możliwości zaliczania kosztów finansowania dłużnego do kosztów podatkowych, wprowadzenie limitu w zakresie kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do nabywanych usług niematerialnych oraz w odniesieniu do opłat za korzystanie z wartości niematerialnych i prawnych, ograniczenie tzw. zwolnienia dla dywidend, wprowadzenie podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych, zmiany w zakresie: zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC), podatkowych grup kapitałowych, ulgi badawczo-rozwojowej). Następnie przedyskutowano zmiany w podatku od towarów i usług (wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności (split-payment), lista przesłanek należytej staranności po stronie nabywcy w transakcjach krajowych, kształtowanie się praktyki dotyczącej stosowania tzw. klauzuli obejścia prawa w VAT, utworzenie wykazu podatników VAT czynnych, zmiany w strukturze JPK VAT, wprowadzenie tzw. kas fiskalnych on-line, zmiany dotyczące rozliczeń VAT na poziomie Dyrektywy VAT w zakresie voucherów i transakcji wewnątrzwspólnotowych).

W drugiej części konferencji prelegenci zajęli się problematyką projektu nowej Ordynacji podatkowej (wprowadzenie prawa do uzyskiwania wiążących informacji od organów podatkowych w różnej formie oraz możliwości konsultowania skutków podatkowych transakcji, określenie nowych terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych i ograniczenie możliwości zawieszania biegu terminu przedawnienia zobowiązań, możliwość przeprowadzenia kontroli na żądanie podatnika, wprowadzenie nowych procedur porozumiewawczych z organami - umowy podatkowej i mediacji, zmiany w zakresie procedury podatkowej). Na zakończenie uczestnicy dowiedzieli się o zmianach w zakresie cen transferowych (APA dla usług niematerialnych, konsekwencje zmian dla PGK, rozszerzenie delegacji Ministra Finansów, praktyczne kwestie oraz kształtująca się linia interpretacyjna dotyczące obecnie obowiązujących regulacji).


Dodatkowe informacje

Seminarium skierowane było do: dyrektorów finansowych, członków zarządów odpowiedzialnych za finanse i rachunkowość, głównych księgowych, przedstawicieli działów prawnych i finansowych.
10:00 - 10:25
Rejestracja uczestników i kawa powitalna
10:25 - 10:30
Otwarcie konferencji
Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
10:30 - 12:00
Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych
 • Wprowadzenie nowego źródła przychodów - zyski kapitałowe
 • Zmiany w zakresie możliwości zaliczania kosztów finansowania dłużnego do kosztów podatkowych
 • Wprowadzenie limitu w zakresie kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do nabywanych usług niematerialnych oraz w odniesieniu do opłat za korzystanie z wartości niematerialnych i prawnych
 • Zmiany w zakresie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC)
 • Zmiany w zakresie podatkowych grup kapitałowych
 • Zmiany w zakresie ulgi badawczo-rozwojowej
 • Ograniczenie tzw. zwolnienia dla dywidend
 • Wprowadzenie podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych
Kamil Skomorowski Menedżer, Doradca Podatkowy, Crido Taxand
Paweł Toński Partner Zarządzający, Doradca Podatkowy, Crido Taxand
12:00 - 12:30
Przerwa kawowa
12:30 - 14:00
Zmiany w podatku od towarów i usług
 • Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności (split-payment)
 • Lista przesłanek należytej staranności po stronie nabywcy w transakcjach krajowych
 • Kształtowanie się praktyki dotyczącej stosowania tzw. klauzuli obejścia prawa w VAT
 • Utworzenie wykazu podatników VAT czynnych
 • Zmiany w strukturze JPK VAT
 • Wprowadzenie tzw. kas fiskalnych on-line
 • Zmiany dotyczące rozliczeń VAT na poziomie Dyrektywy VAT w zakresie voucherów i transakcji wewnątrzwspólnotowych
dr Roman Namysłowski Partner Zarządzający, Doradca Podatkowy, Crido Taxand
14:00 - 14:45
Lunch
14:45 - 15:30
Projekt nowej Ordynacji podatkowej
 • Wprowadzenie prawa do uzyskiwania wiążących informacji od organów podatkowych w różnej formie (w tym przez telefon) oraz możliwości konsultowania skutków podatkowych transakcji
 • Określenie nowych terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych i ograniczenie możliwości zawieszania biegu terminu przedawnienia zobowiązań
 • Możliwość przeprowadzenia kontroli na żądanie podatnika
 • Wprowadzenie nowych procedur porozumiewawczych z organami - umowy podatkowej i mediacji
 • Zmiany w zakresie procedury podatkowej (m.in. wprowadzenie uproszczonego postępowania w niektórych sprawach oraz możliwości pominięcia odwołania i złożenia od razu skargi do sądu administracyjnego)
Sławomir Pilarczyk Menedżer, Doradca Podatkowy, Crido Taxand
Andrzej Puncewicz Partner Zarządzający, Doradca Podatkowy, Crido Taxand
15:30 - 16:15
Zmiany w zakresie cen transferowych
 • APA dla usług niematerialnych
 • Konsekwencje zmian dla PGK
 • Rozszerzenie delegacji Ministra Finansów
 • Praktyczne kwestie oraz kształtująca się linia interpretacyjna dotyczące obecnie obowiązujących regulacji
Michał Szwed Partner, CRIDO
Organizatorzy
Patroni Medialni

Agata Bednarczyk
Kontakt ws. Wydarzenia

Agata Bednarczyk

Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 501 188 438

e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

Magdalena Cieciura
Kontakt ws. Członkostwa w SEG

Magdalena Cieciura

Specjalista ds. Współpracy z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 512 588 425

e-mail: magdalena.cieciura@seg.org.pl

Data aktualizacji: 2021-08-25

Zobacz również:

Szybkie menu