Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
IV Kongres CFO Spółek Giełdowych SEG
Termin:

20.05.2015

21.05.2015

Miejsce:

Centrum Kongresowe Hotelu Warszawianka w Jachrance

Program:

Udział:

Fizycznie

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych miało przyjemność zaprosić do udziału w IV Kongresie CFO Spółek Giełdowych SEG. Było to kolejne cyklicznie planowane wydarzenie organizowane w ramach misji edukacyjnej SEG, podczas którego mogli Państwo wymienić się doświadczeniami dotyczącymi pracy CFO spółek giełdowych oraz zdobyć wiedzę pomocną w zarządzaniu spółką. Kongres odbył się w dniach 20-21 maja 2015 roku w Centrum Kongresowym Hotelu Warszawianka w Jachrance.

Dwudniowe spotkanie w gronie CFO czołowych spółek giełdowych rozpoczął wykład na temat perspektyw makroekonomicznych. Następnie w ramach trzech dyskusji panelowych, zastanowiliśmy się nad strategią finansowania przedsiębiorstwa, nowoczesnym zarządzaniem kosztami oraz finansowaniem ekspansji zagranicznej. W panelach wzięli udział eksperci oraz CFO, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami w tym zakresie.

Po części merytorycznej uczestników Kongresu zaprosiliśmy do udziału w Charytatywnym Biegu Rynku Kapitałowego, z udziałem Roberta Korzeniowskiego, wielokrotnego mistrza olimpijskiego. Minimalnym dystansem był 1 km - z możliwością przebiegnięcia go wielokrotnie - im więcej przebiegliśmy, tym więcej środków przeznaczymy na cele charytatywne. Każdy kilometr umożliwił zdolnym dzieciom kształcenie oraz zdobycie wiedzy z zakresu finansów.

Dzień uwieńczyła Wieczorna Gala, podczas której Gość Specjalny Rafał Sonik - Przedsiębiorca, Zwycięzca Rajdu Dakar 2015 - opowiedział o sponsoringu sportowym. Następnie wszystkich uczestników Kongresu zaprosiliśmy na Uroczystą Kolację oraz do udziału w Turnieju Futbolu Stołowego.

Drugiego dnia Kongresu odbył się cykl warsztatów tematycznych, które pozwoliły Państwu zdobyć bardzo narzędziową wiedzę ułatwiającą podejmowanie codziennych wyzwań. Umożliwiły również dyskusję w kameralnym gronie z udziałem ekspertów rynku. Po lunchu, odbyła się debata związana z nowymi regulacjami dotyczącymi raportowania (MAR).

Wydarzenie gwarantowało wysoki poziom merytoryczny, jak również było bardzo ważne dla integracji środowiska związanego z rynkiem kapitałowym w Polsce.


Dodatkowe Informacje | Bieg

Kolejna, 5. edycja Kongresu CFO Spółek Giełdowych SEG zaplanowana jest na 17-18 maja 2016 roku. Już dzisiaj serdecznie Państwa zapraszamy!

W dniu 20 maja 2015 roku o godz. 18:20 odbył się Charytatywny Bieg Rynku Kapitałowego z udziałem Roberta Korzeniowskiego, wielokrotnego mistrza olimpijskiego.


Minimalnym dystansem był 1 km - z możliwością przebiegnięcia go wielokrotnie - im więcej przebiegliśmy, tym więcej środków przeznaczymy na cele charytatywne. Każdy kilometr umożliwi zdolnym dzieciom kształcenie oraz zdobycie wiedzy z zakresu finansów.

Partnerem Biegu było PZU

Uzyskane podczas biegu środki zostały przeznaczone na praktyczną edukację młodzieży ponadgimnazjalnej w zakresie przedsiębiorczości w ramach programu „Zarządzanie firmą”, który jest realizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Każdy uczestnik biegu otrzymał pakiet startowy, zawierający numer, chip do pomiaru czasu oraz koszulkę wierzchnią. Podczas biegu zapewniono uczestnikom wodę i napoje izotoniczne.

Zachęcamy do zapoznania się z poprzednią edycją Kongresu CFO

11:00 - 12:00
Rejestracja gości
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 13:10
Oficjalne otwarcie i powitanie gości
Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
13:10 - 13:30
Wystąpienie inauguracyjne: Perspektywy makroekonomiczne
Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu, PKO Bank Polski
13:30 - 14:45
Dyskusja panelowa I: Strategia finansowania przedsiębiorstwa
 • Optymalna struktura finansowania spółki
 • Otoczenie makroekonomiczne wpływa na atrakcyjność poszczególnych źródeł finansowania
 • Finansowanie projektowe
 • Projekty hybrydowe, w tym z udziałem funduszy unijnych

Uczestnicy:

Jacek Barański, HP Financial Services

Magdalena Bartoś, CFO, PGE Polska Grupa Energetyczna

Dalida Gepfert, Członek Zarządu, CFO, Enea

Michał Gwizda, Partner, Dział Doradztwa Europejskiego, Crido Taxand

Maciej Nowohoński, Członek Zarządu ds. Finansów, Orange Polska
Prelegent:

Bartosz Drabikowski Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski
14:45 - 15:00
Przerwa kawowa
15:00 - 16:15
Dyskusja panelowa II: Nowoczesne zarządzanie kosztami
 • Optymalizacja kosztowa, podatkowa i kadrowa
 • Dyscyplina kosztowa w warunkach deflacji
 • Minimalizacja ryzyk

Uczestnicy:
Sławomir Boruc, Wspólnik kierujący Praktyką Podatkową, Baker & McKenzie
Tomasz Gałaszkiewicz, Brand Manager, BMW
Monika Kaczorek, Partner, Mazars
Radosław Kozieja, Wiceprezes Zarządu, Codec Polska
Krzysztof Zawadzki, Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych, Tauron Polska Energia
Prelegent:

Przemysław Dąbrowski Członek Zarządu, CFO, PZU SA
16:15 - 16:30
Przerwa kawowa
16:30 - 17:45
Dyskusja panelowa III: Finansowanie ekspansji zagranicznej
 • Zysk i ryzyko na rynkach zagranicznych
 • Zarządzanie ryzykiem walutowym i kredytowym
 • Bariery dostępu do finansowania na rynkach zagranicznych

Uczestnicy:

Krzysztof Kluza, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, Selena FM

Artur Kozieja, Managing Director, Head of Poland Investment Banking Division, Barclays

Marcin Petrykowski, Dyrektor Zarządzający, Standard & Poor’s

Jarosław Romanowski, I Wiceprezes Zarządu, KGHM Polska Miedź

Andrzej Skolmowski, Wiceprezes Zarządu, CFO, Grupa Azoty
Prelegent:

Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
18:20 - 19:20
Charytatywny Bieg Rynku Kapitałowego z udziałem Roberta Korzeniowskiego, wielokrotnego mistrza olimpijskiego
Im więcej przebiegniemy, tym więcej środków przeznaczymy na cele charytatywne! Dystans: 1 km, z możliwością wielokrotnego przebiegnięcia tego dystansu
20:00 - 00:00
Wieczorna Gala
 • Sponsoring sportowy: biznes i efektywność
  Gość Specjalny - Rafał Sonik, Przedsiębiorca, Zwycięzca Rajdu Dakar 2015
 • Uroczysta kolacja
 • Turniej Futbolu Stołowego
07:00 - 08:00
Śniadanie (dla osób korzystających z noclegu)
09:00 - 10:30
Pierwsza tura warsztatów w grupach
11:00 - 12:30
Druga tura warsztatów w grupach
12:30 - 13:30
Lunch
13:30 - 11:00
Przerwa kawowa
13:30 - 15:00
Nowe regulacje dotyczące raportowania (MAR)
 • Zmiany zasad raportowania
 • Ogólne Standardy Raportowania
 • Raportowanie informacji finansowych
Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Dariusz Witkowski Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Dyrektor ds. Regulacji, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Patronat Honorowy
Partnerzy Instytucjonalni
Partnerzy Strategiczni
Partnerzy
Partner Specjalny
Partner Technologiczny
Partner Organizacyjny
Patroni
Patroni Medialni
Konrad Grajeta

Konrad Grajeta

Życiorys

OPIS WARSZTATU

 • Rachunek skonsolidowany - optymalizacja wyniku odsetkowego, dzięki automatycznej koncentracji środków na jednym rachunku oraz ich redystrybucji na wybrane rachunki, dedykowana podmiotom o rozbudowanej strukturze organizacyjnej (odziały, filie).
 • Cash Pooling Rzeczywisty - fizyczna konsolidacja dostępnych środków na rachunkach bankowych odrębnych podmiotów gospodarczych, umożliwiająca jednocześnie korzystanie ze wspólnej płynności środków dostępnych w grupie kapitałowej oraz maksymalizację wyniku odsetkowego grupy.
 • Cash Pooling Odsetkowy - wirtualna konsolidacja sald w ramach grupy kapitałowej, jako sposób na zoptymalizowanie wyniku odsetkowego grupy kapitałowej, bez fizycznego transferu środków finansowych pomiędzy rachunkami uczestników.
 • Cash Pooling Międzynarodowy - zarządzanie środkami finansowymi grupy kapitałowej z placówkami poza granicami Polski.  
 • Moduł Zarządzania Płynnością w  bankowości elektronicznej - monitorowanie oraz zarządzanie sytuacją finansową grupy kapitałowej on-line.
 • PKO Menedżer Przepływów - usługa wyodrębniona w ramach systemu bankowości elektronicznej, umożliwiająca planowanie bieżącego zarządzania środkami finansowymi z możliwością symulacji przyszłych przepływów finansowych, w oparciu o dostępne dane historyczne.
Edmund Cumber

Edmund Cumber

Dyrektor, Departament Finansowania Projektów Inwestycyjnych PKO Bank Polski

Życiorys

OPIS WARSZTATU

 • Formy wsparcia finansowego: kredyty inwestycyjne, obrotowe, akredytywy i gwarancje, leasing, faktoring
 • Wsparcie w zarządzaniu finansami niemieckich podmiotów przez tworzony Oddział we Frankfurcie: pełna integracja z platformą elektroniczną polską, przelewy między matką a córką są przelewami wewnętrznymi, konta konsolidowane, cash pool
 • Doradztwo w rozeznaniu rynku. W przypadku Niemiec pomoc w procedurach administracyjnych, poszukiwaniu funduszy, partnerów handlowych, partnerów biznesowych takich jak prawnicy, notariusze
 • Ubezpieczanie eksportu przez KUKE w kontraktach krótkoterminowych i długoterminowych
Tomasz Grabarczyk

Tomasz Grabarczyk

Dyrektor Centrum Gospodarki Własnej PZU

Życiorys
Wojciech Paradowski

Wojciech Paradowski

Dyrektor Biura Operacji Księgowych PZU

Życiorys

OPIS WARSZTATU

 •  Tomasz Grabarczyk: Działania w ramach rozwoju i innowacji w Centrum Usług Wspólnych w obszarze gospodarki własnej
 • Wojciech Paradowski: Doświadczenia Grupy PZU w budowaniu Centrum Usług Wspólnych w obszarach operacji ubezpieczeniowych i księgowych
Rafał Świeżak

Rafał Świeżak

Partner Crido Business Consulting

Życiorys
Michał Gwizda

Michał Gwizda

Partner, Dział Doradztwa Europejskiego Crido Taxand

Życiorys

OPIS WARSZTATU

 • Jakie warunki musi spełniać dobra strategia biznesowa?
 • Czym jest wizja rozwoju przedsiębiorstwa i co można uzyskać dzięki  jej stworzeniu?
 • Co to oznacza, że strategię „robi się” dwa razy: na papierze i w życiu?
 • W jakim zakresie możliwe jest finansowanie strategii rozwoju firmy z funduszy publicznych?
 • Co zrobić, aby fundusze unijne stanowiły szanse, a nie zagrożenie dla rozwoju przedsiębiorstwa?  

Na pytania te odpowiedzą eksperci z firmy Crido Taxand, która wspiera przedsiębiorstwa w tworzeniu strategii rozwoju i znajdowaniu źródeł ich finansowania (m.in. od 2005 roku pozyskała dla swoich klientów pomoc publiczną o wartości 3,8 mld złotych).

Konrad Konarski

Konrad Konarski

Wspólnik współkierujący Praktyką Finansową Baker & McKenzie

Życiorys
Mikołaj Piaskowski

Mikołaj Piaskowski

Counsel kierujący Praktyką Prawa Ochrony Konkurencji i Konsumentów Baker & McKenzie

Życiorys
Piotr Wysocki

Piotr Wysocki

Partner, Praktyka Podatkowa Baker & McKenzie

Życiorys
Sławomir Boruc

Sławomir Boruc

Wspólnik kierujący Praktyką Podatkową Baker & McKenzie

Życiorys

OPIS WARSZTATU

 • Odpowiedzialność podatkowa członków zarządu
 • Odpowiedzialność karno-skarbowa członków zarządu
 • Odpowiedzialność członków zarządu w przepisach antymonopolowych
 • Sankcje za naruszenie obowiązków informacyjnych i nadużycia giełdowe
Jacek Barański

Jacek Barański

HP Financial Services

Życiorys
Szczepan Starowieyski

Szczepan Starowieyski

HP Financial Services

Życiorys

OPIS WARSZTATU

  Trendy IT -  big data, cloud computing, mobilność oraz social media - są dowodem zachodzących zmian, cyfrową ewolucją i wyzwaniem dla większości funkcjonujących w warunkach konkurencji organizacji. Niewątpliwie jest to  szansa. W trakcie naszych warsztatów chcemy omówić na przykładach jak wykorzystać technologie IT do pozyskania nowych źródeł przychodów oraz jak wykorzystać potencjał cyfrowej rewolucji do stworzenia nowych modeli biznesowych.

  Przedstawione zostaną korzyści z usługi w modelu Flexible Capacity Services.


  Agata Bednarczyk
  Kontakt ws. Wydarzenia

  Agata Bednarczyk

  Manager ds. Konferencji
  Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

  tel.: 501 188 438

  e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

  Joanna Bielecka

  Joanna Bielecka

  Manager ds. Komunikacji z Emitentem Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
  Kontakt w sprawie członkostwa w SEG

  tel.: (22) 826 26 89

  e-mail: joanna.bielecka@seg.org.pl

  Data aktualizacji: 2021-10-21

  Zobacz również:

  Szybkie menu