Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
VI Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG
Termin:

17.02.2015

18.02.2015

Miejsce:

Centrum Kongresowe Hotelu Warszawianka w Jachrance

Program:

Udział:

Fizycznie

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych miało przyjemność zaprosić na VI Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG, podczas którego ponownie przeprowadziliśmy fikcyjne Walne Zgromadzenie „Zwykłej Spółki SA” oraz zajęliśmy się zagadnieniami istotnymi z punktu widzenia działów prawnych spółek giełdowych. Kongres odbył się w dniach 17-18 lutego 2015 roku w Centrum Kongresowym Hotelu Warszawianka w Jachrance.

Pierwszego dnia zaplanowaliśmy cztery sesje plenarne - najnowsze zmiany regulacyjne (nowe sankcje i obowiązki, raportowanie kwartalne, zmiany dotyczące nabywania znacznych pakietów akcji, niezbędne działania po stronie spółek), nowa architektura raportowania spółek (prezentacja nowych regulacji, harmonogram planowanych zmian, działania SEG minimalizujące ryzyka), możliwości samoregulacji w obszarze raportowania bieżącego (ogólne standardy publikacji informacji, indywidualne polityki raportowania, możliwości egzekwowania samoregulacji) oraz symulacja WZA. Podczas fikcyjnego walnego zgromadzenia skoncentrowaliśmy się przede wszystkim na czynnikach determinujących ważność WZA, zagadnieniach związanych z głosowaniami oraz zajęliśmy się kwestiami pełnomocnictw z art. 423 KSH. Po części merytorycznej uczestników zaprosiliśmy do udziału w Wieczorze Ostatkowym (Bal Maskowy), połączonym z quizem, kolacją i zabawą przy muzyce.   

Natomiast drugiego dnia Kongresu, jak co roku, zaplanowaliśmy dla Państwa warsztaty tematyczne dotyczące zagadnień prawnych. Po zajęciach praktycznych zaprosiliśmy uczestników na lunch, po którym odbyła się ostatnia sesja merytoryczna nt. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW - interpretacja i raportowanie. Podczas debaty skoncentrowaliśmy się na wątpliwościach w rozumieniu poszczególnych zasad, wymogach raportowania w kontekście trzech poziomów dobrych praktyk oraz zakresie odniesienia do DPSN w raporcie rocznym spółki.

Dodatkowe Informacje

Kolejna, 7. edycja Kongresu Prawników Spółek Giełdowych SEG zaplanowana jest na 9-10 lutego 2016 roku. Już dzisiaj serdecznie Państwa zapraszamy!


Zapraszamy do zapoznania się z poprzednią edycją Kongresu Prawników:

13:00 - 13:50
Rejestracja gości oraz lunch
13:50 - 14:00
Otwarcie Kongresu
Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
14:00 - 14:30
Najnowsze zmiany regulacyjne
 • Nowe sankcje i obowiązki
 • Raportowanie kwartalne
 • Zmiany dotyczące nabywania znacznych pakietów akcji
 • Niezbędne działania po stronie spółek
Dariusz Witkowski Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Dyrektor ds. Regulacji, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
14:30 - 15:00
Nowa architektura raportowania spółek
 • Prezentacja nowych regulacji
 • Harmonogram planowanych zmian
 • Działania SEG minimalizujące ryzyka
Piotr Biernacki Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju
15:00 - 16:30
Dyskusja panelowa: Możliwości samoregulacji w obszarze raportowania bieżącego
 • Ogólne standardy publikacji informacji
 • Indywidualne polityki raportowania
 • Możliwości egzekwowania samoregulacji

Uczestnicy:
Marcin Marczuk, Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni
Danuta Pajewska, Wspólnik, Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy
Michał Stępniewski, Członek Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Marek Wodnicki, Dyrektor Działu Prawnego, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Prelegent:

Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
16:30 - 17:00
Przerwa kawowa
17:00 - 18:30
Symulacja WZA Zwykłej Spółki SA
 • Czynniki determinujące ważność WZA
 • Zagadnienia związane z głosowaniami (jawne, tajne, podzielone, grupami)
 • Pełnomocnictwo w kontekście art. 413 KSH

Uczestnicy:

Prof. UW Katarzyna Bilewska, Partner, Kieruje Zespołem Sporów Korporacyjnych w kancelarii Dentons

Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Andrzej Knap, Prezes Zarządu, Unicomp-WZA

Dariusz Witkowski, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Prelegent:

Leszek Koziorowski Wspólnik, Radca Prawny, Kancelaria GESSEL
19:30 - 00:00
Wieczór Ostatkowy (Bal Maskowy)
 • Quiz z wiedzy o WZA
 • Kolacja
 • Zabawa przy muzyce
07:00 - 08:30
Śniadanie (dla osób korzystających z noclegu)
09:00 - 10:30
I TURA warsztatów tematycznych
10:30 - 11:00
Przerwa kawowa
11:00 - 12:30
II TURA warsztatów tematycznych
12:30 - 13:30
Lunch

13:30 - 15:00
Dyskusja panelowa: Dobre Praktyki Spółek Notowanych - interpretacja i raportowanie
 • Wątpliwości dotyczące rozumienia poszczególnych zasad
 • Wymogi raportowania w kontekście 3 poziomów dobrych praktyk
 • Zakres odniesienia do DPSN w raporcie rocznym spółki

Uczestnicy:

Rafał Garszczyński, Manager ds. PR, Komunikacji i Relacji Inwestorskich, ABC Data

Agnieszka Gontarek, Dyrektor Działu Rynku Kasowego, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Magdalena Kopciejewska, Kierownik, Zespół Informacji Giełdowych, Biuro Relacji Inwestorskich, PKN ORLEN
Prelegent:

Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Zdjecie prelegenta Mirosław Kachniewski

Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Zdjecie prelegenta Dariusz Witkowski

Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Dyrektor ds. Regulacji, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Zdjecie prelegenta Piotr Biernacki

Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju

Zdjecie prelegenta Leszek Koziorowski

Wspólnik, Radca Prawny, Kancelaria GESSEL

Patronat Honorowy
Partnerzy Instytucjonalni
Partnerzy
Partner Specjalny
Partner Technologiczny
Michał Barłowski

Michał Barłowski

Starszy doradca kancelarii Wardyński i Wspólnicy

Życiorys
Michał Steinhagen

Michał Steinhagen

Adwokat Wardyński i Wspólnicy

Życiorys

OPIS WARSZTATU

Celem warsztatów będzie przedstawienie oczekiwanych w 2015 roku zmian prawa w zakresie restrukruryzacji i upadłości. Omawiane będą w szczególności:

 • Tendencje zmian w prawie insolwencyjnym: zmienione Rozporządzenie Rady (WE) 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego
 • Rewolucja czy ewolucja w prawie upadłościowym i naprawczym - założenia do prawa restrukturyzacyjnego, zmiany w prawie upadłościowym
 • Nowe i zmienione procedury restrukturyzacyjne - podstawowe założenia
 • Wybrane przykłady nowych rozwiązań - kto na nich zyska?
Marek Wodnicki

Marek Wodnicki

Dyrektor Biura Prawnego, GPW w Warszawie

Życiorys
Agnieszka Gontarek

Agnieszka Gontarek

Dyrektor Działu Emitentów, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Życiorys

OPIS WARSZTATU

 • Charakterystyka nowej ustawy o obligacjach
 • Kwestie zdolności emisyjnej
 • Nowe rodzaje obligacji
 • Warunki emisji
 • Zgromadzenie obligatariuszy - zasady funkcjonowania
 • Wpływ nowych regulacji na rynek Catalyst
Krzysztof Ołdak

Krzysztof Ołdak

Dyrektor Działu Operacyjnego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Życiorys

OPIS WARSZTATU

 • Nowe przepisy podatkowe dotyczące wypłaty dywidendy
 • Obsługa praw poboru
 • Obsługa papierów dłużnych
Andrzej Knap

Andrzej Knap

Prezes Zarządu, Unicomp-WZA

Życiorys
Piotr Kamiński

Piotr Kamiński

Wiceprezes Zarządu, Unicomp-WZA

Życiorys

OPIS WARSZTATU

 • Systemy informatyczne wykorzystywane przy organizacji i realizacji walnych zgromadzeń
 • Czym się kierować przy wyborze systemów informatycznych dedykowanych do obsługi walnego zgromadzenia
 • Systemy informatyczne jako "argument" w sporach akcjonariuszy na walnych zgromadzeniach
 • System informatyczny obsługujący walne zgromadzenia w Sądzie - konkretne przypadki i...problemy
 • E-walne zgromadzenie "skończyło 5 lat" - podsumowania i przyszłość
Magdalena Szeplik

Magdalena Szeplik

Adwokat, Kancelaria GESSEL

Życiorys
Krzysztof Marczuk

Krzysztof Marczuk

Wspólnik, Radca Prawny Kancelaria GESSEL

Życiorys

OPIS WARSZTATU

Przedmiotem warsztatów będzie przedstawienie problematyki związanej z przejęciem spółki publicznej, które w przeciwieństwie do zwykłej spółki obwarowane jest dodatkowymi rygorami wynikającymi z przepisów regulujących rynek kapitałowy. Omówione zostaną typowe transakcje i etapy w procesie uzyskania kontroli nad spółką oraz zagadnienia związane z właściwym przygotowaniem spółki do tego procesu, w szczególności due diligence (sposób postępowania z danymi osobowymi, informacjami stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa, bądź informacjami poufnymi np. wewnętrzne prognozy, szacunki wyników) oraz komunikacja z doradcami i inwestorem. Przedstawiony zostanie sposób wykonania publicznych obowiązków informacyjnych przed, w trakcie i po transakcji przejęcia w tym sposoby
Prof. Marek Wierzbowski

Prof. Marek Wierzbowski

Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni

Życiorys
Marcin Marczuk

Marcin Marczuk

Partner Zarządzający, Radca Prawny, KMD.Legal

Życiorys
Prof. nadzw. dr hab. Michał Królikowski

Prof. nadzw. dr hab. Michał Królikowski

Partner Zarządzający, Adwokat, KMD. Legal

Życiorys

OPIS WARSZTATU

Nowa formuła obowiązków informacyjnych nałoży nieznane dotąd ryzyka na zarządzających. Chcielibyśmy opowiedzieć o tym, jakie procedury i działania należy wdrożyć, by zapewnić poprawny dialog z rynkiem o zdarzeniach cenotwórczych w spółce publicznej, oraz by możliwy był swobodny dyskurs z urzędem nadzoru. Jego ocena zdarzenia cenotwórczego następowała będzie bowiem najczęściej po wystąpieniu skutków tych zdarzeń

Agata Bednarczyk
Kontakt ws. Wydarzenia

Agata Bednarczyk

Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 501 188 438

e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

Joanna Bielecka

Joanna Bielecka

Manager ds. Komunikacji z Emitentem Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Kontakt w sprawie członkostwa w SEG

tel.: (22) 826 26 89

e-mail: joanna.bielecka@seg.org.pl

Data aktualizacji: 2021-07-26

Zobacz również:

Szybkie menu