Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Rafał Wojciechowski

Adwokat, Dyrektor Działu Prawa Rynku Kapitałowego, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy

Rafał Wojciechowski

Adwokat, Dyrektor Działu Prawa Rynku Kapitałowego, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy

Posiada szczegółową wiedzę w dziedzinie compliance, budowy struktur inwestycyjnych oraz obsługi korporacyjnej i biznesowej instytucji finansowych oraz spółek publicznych, udokumentowaną kilkuletnim doświadczeniem na stanowisku Dyrektora Departamentu Prawnego towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz domu maklerskiego, a także radach nadzorczych.
W ramach swojego doświadczenia reprezentował instytucje finansowe w sporach sądowych, w szczególności dotyczących instrumentów pochodnych oraz prawidłowości wykonywania obowiązku wobec klientów takich instytucji. W zakresie prawa karnego specjalizuje się w tzw. white collar crimes and prawnokarną kwalifikacją nieprawidłowości w funkcjonowaniu instytucji finansowych i członków jej organów. Szerokie doświadczenie w ramach obsługi instytucji finansowych powoduje, że jest jednym z niewielu specjalistów Polsce, posiadających praktyczną wiedzę z zakresu postępowań administracyjnych, w szczególności przed Komisją Nadzoru Finansowego. Sporządzane przez niego opinie prawne są niejednokrotnie podstawą schematów prawno-finansowych, które pozwalają realizować cele biznesowe instytucji w skomplikowanym i zmieniającym się otoczeniu regulacyjnym.
Wszechstronne umiejętności i doświadczenie łączy z zarządzaniem zespołem specjalistów w ramach Departamentu Prawa Rynku Kapitałowego, którzy komplementarnie tworzą jeden z najlepszych zespołów specjalistów z dziedziny obsługi instytucji finansowych i spółek publicznych w Polsce.

Specjalizacje:

  • procesy sądowe na rynku kapitałowym
  • white collar crimes
  • prawo funduszy inwestycyjnych polskich i zagranicznych
  • financial regulations
  • fintech
  • M&A
  • publiczny obrót instrumentami finansowymi
  • obsługa procesów emisji instrumentów finansowych OTC, forex
  • blockchain, waluty kryptograficzne

Wykształcenie:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalista z zakresu prawa rynku kapitałowego, w szczególności funduszy inwestycyjnych i struktur prawno-finansowych.

Szybkie menu