Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Członkostwo w SEG

Korzyści z członkostwa

 • dostęp do wysokiej jakości szkoleń, organizowanych w odpowiedzi na bieżące zapotrzebowanie spółek członkowskich SEG
 • bezpłatny udział pracowników spółek członkowskich w seminariach, konferencjach i kongresach organizowanych przez SEG
 • bezpłatny udział lub rabat w wysokości 50% na uczestnictwo w wydarzeniach współorganizowanych przez SEG (partnerstwo SEG)
 • bezpłatne materiały edukacyjne i publikacje opracowywane przez SEG
 • możliwość spotkania i bezpośrednich konsultacji ze znanymi osobistościami rynku kapitałowego i fachowcami z zakresu funkcjonowania spółek giełdowych
 • bieżący dostęp członków SEG do informacji o ważnych dla spółek giełdowych zmianach w prawie oraz o pracach nad tworzeniem regulacji dla rynku kapitałowego
 • silna opinia spółek giełdowych wynikająca 2 jednolitego stanowiska oraz reprezentacji SEG
 • występowanie spółek w charakterze doradcy, np.:
 • poprzez opracowanie schematów powoływania komitetów audytu
 • poprzez rekomendowanie rozwiązań dot. zmian w organizacji WZA
 • wzrost znaczenia Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, a tym samym spółek członkowskich, jako partnera w konsultacjach aktów prawnych i innych aktów regulacyjnych
 • zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji "regulacyjnych", które mogłyby zaistnieć w przypadku braku dbałości o regulacje z punktu widzenia spółek giełdowych
 • wsparcie SEG, udzielane spółkom członkowskim, w trudnych sytuacjach, spowodowanych niekorzystnymi dla emitenta uregulowaniami 
 • jedna opinia służy wielu spółkom - ograniczenie kosztów funkcjonowania emitentów
 • na podstawie opinii formułowane są oficjalne stanowiska Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych w procesie konsultacji treści regulacji i innych aktów prawnych
 • współpraca SEG z kancelariami prawnymi przynosi dodatkowe korzyści w postaci wskazówek, a także tworzenia wspólnych rekomendacji 

Część serwisu dedykowana członkom SEG pozwala na bezpłatny i nieograniczony dostęp m.in. do:

 • opinii prawnych przygotowanych na zlecenie SEG
 • opracowań przygotowanych przez SEG
 • materiałów z seminariów i szkoleń SEG

Dostępna wyłącznie po zalogowaniu przy użyciu loginu i hasła.

Kto może zostać członkiem SEG?

Członkiem Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych może zostać:

 • jako członek wspierający - osoba prawna będąca emitentem papierów wartościowych będących obecnie lub w przeszłości przedmiotem obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu
 • jako członek zwyczajny - osoba fizyczna w spółce giełdowej będącej członkiem wspierającym SEG:
  • prezes oraz członkowie zarządu
  • przewodniczący oraz członkowie rady nadzorczej
  • akcjonariusz lub udziałowiec, któremu bezpośrednio przysługuje nie mniej niż 25% głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników
 • jako członek honorowy - osoba fizyczna zasłużona dla Stowarzyszenia, emitentów papierów wartościowych oraz mająca istotny wpływ lub zasługi dla tworzenia lub funkcjonowania rynków kapitałowych.

Jeśli Twój podmiot nie spełnia kryteriów podanych powyżej,  skontaktuj się z nami. Oferujemy wiele form współpracy ze spółkami zobowiązanym do raportowania, które nie mogą zostać Członkiem SEG. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą abonamentową.

   

Osoba kontaktowa:
Magdalena Cieciura
e-mail: magdalena.cieciura@seg.org.pl
tel.: 22 826 26 89
mob.: 512 588 425


Koszty
* Zgodnie z uchwałą nr 16/2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków SEG z dnia 22 marca 2023 r. począwszy od 2024 r. wysokości składek członkowskich podlegają corocznej waloryzacji o wskaźnik inflacji GUS (11,4%) Wysokość rocznej składki za 2024
Członek Stowarzyszenia, którego akcje są notowane w obrocie giełdowym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA i którego kapitalizacja:
 • wynosi powyżej 5 000 000 000 zł (pięć miliardów złotych)
27 300 zł*, po uwzględnieniu wskaźnika inflacji
 • wynosi nie więcej niż 5.000.000.000 (pięć miliardów złotych) i nie mniej niż 1.000.000.000
21 700 zł*, po uwzględnieniu wskaźnika inflacji
 • wynosi nie więcej niż 1 000 000 000 zł (jeden miliard złotych) i nie mniej niż 200 000 000 zł (dwieście milionów złotych)
16 200 zł*, po uwzględnieniu wskaźnika inflacji
 • wynosi poniżej 200 000 000 (dwieście milionów złotych)
10 600 zł*, po uwzględnieniu wskaźnika inflacji
Członek wspierających Stowarzyszenia, którego akcje notowane są w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 5 000 zł*, po uwzględnieniu wskaźnika inflacji
Członek Stowarzyszenia, inny niż wskazani powyżej 10 600 zł*, po uwzględnieniu wskaźnika inflacji
Członek zwyczajny 100 zł
Jak zostać członkiem SEG?

Aby przystąpić do Stowarzyszenia należy wypełnić deklaracje członkowskie:

Formalne przystąpienie do Stowarzyszenia wiąże się z wypełnieniem załączonych deklaracji oraz złożeniem podpisów (deklaracja członka wspierającego - zgodnie z reprezentacją spółki) a następnie odesłanie pocztą na adres :

ul. Nowy Świat 35 lok. 5A

00-029 Warszawa.

Decyzję ws. Członkostwa podejmuje Zarząd SEG zgodnie z § 14 pkt.1 Statutu SEG.

Dokumenty
Magdalena

Magdalena Cieciura

Specjalista ds. współpracy z Emitentem

mob.: 512 588 425

tel.: 22 826 26 89

e-mail: magdalena.cieciura@seg.org.pl

Zapisz się do Newslettera SEG

*
Jeśli masz pytania odnośnie naszych zasad przetwarzania danych osobowych lub jeśli chcesz  zrezygnować z otrzymywania informacji od SEG, skontaktuj się z nami poprzez e-mail: rodo@seg.org.pl.
Strona jest chroniona przez reCAPTCHA, więc podlega ona następującym warunkom Google: Polityka prywatności oraz Warunki usługi.

Szybkie menu