Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
SEG dla ESG

Zarząd Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych uchwałą nr 7/2023 z dnia 22 marca 2023 r. utworzył Komitet Zrównoważonego Rozwoju. Będzie on zajmował się opiniowaniem projektów przepisów oraz innych inicjatyw z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz będzie wspierał kompetencyjnie działania edukacyjne i informacyjne Stowarzyszenia. Na przewodniczącego Komitetu został powołany Piotr Biernacki.

W ostatnich latach znacząco zwiększa się liczba przepisów prawa, które regulują zarządzanie zrównoważonym rozwojem w przedsiębiorstwach. Unijna Taksonomia działalności zrównoważonej środowiskowo, dyrektywa CSRD i standardy ESRS, nadchodząca dyrektywa CSDDD to tylko niektóre z regulacji, które już musiały lub wkrótce będą musiały stosować spółki. Emitenci giełdowi, czyli spółki poddane wyższemu reżimowi przejrzystości informacyjnej, są poddawani nowym regulacjom w pierwszej kolejności. 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych zajmuje się analizami zagadnień ESG od 2012 roku, prowadząc liczne badania, publikując raporty, wspierając powstawanie nowych standardów (w tym SIN – Standardu Informacji Niefinansowych) i prowadząc szeroką działalność edukacyjną. Utworzenie Komitetu Zrównoważonego Rozwoju zwiększy kompetencje, które będą dostępne dla spółek członkowskich SEG. Powstanie Komitetu przysłuży się także dobru publicznemu poprzez opiniowanie projektów aktów prawnych i innych inicjatyw z zakresu zrównoważonego rozwoju.

W skład Komitetu zostaną powołani w najbliższym czasie przedstawiciele SEG ESG Partnerów, czyli wybranych firm doradczych specjalizujących się w tematyce zrównoważonego rozwoju, które od kilku lat współpracowały ze Stowarzyszeniem przy prowadzeniu projektów informacyjnych, badawczych i w ramach działalności edukacyjnej. Do Komitetu dołączą także wybrani eksperci zajmujący się poszczególnymi zagadnieniami z obszaru raportowania ESG, unijnej Taksonomii, wdrażania procesów należytej staranności i zrównoważonych finansów. Na przewodniczącego Komitetu powołany został Piotr Biernacki, który jest związany z SEG od 2015 r., a od 2016 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Stowarzyszenia w trzech kolejnych kadencjach tego organu.

W II kwartale 2023 r. planowana jest organizacja prac Komitetu. Informacje o powołaniach w jego skład kolejnych osób i o pierwszych prowadzonych pracach będą udostępniane na stronie internetowej SEG.

Na mocy uchwały nr 11/2023 Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych z 14 kwietnia 2023 r. w skład komitetu powołani zostali:

  • Justyna Biernacka, Sustainability Managing Partner, MATERIALITY
  • Witold Dżugan, Certification & CTD Manager, Bureau Veritas
  • Piotr Kowalik, Of Counsel, Eversheds Sutherland
  • Michał Skup, Business Development Manager, Lead Auditor, DNV
  • Małgorzata Szewc, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
  • Paweł Zaczyński, Dyrektor Rozwoju Audytu, Biegły Rewident, Grant Thornton
  • Patrycja Żupa-Marczuk, Ekspert ds. zrównoważonego rozwoju, Energopomiar

Komitetowi przewodniczy Piotr Biernacki (Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych).

W zakresie prac nad ESG Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych od lat współpracuje z Fundacją Standardów Raportowania, która jest organizacją pozarządową, której celem jest poprawa jakości obiegu informacji, raportowania oraz komunikacji na rynkach kapitałowych i finansowych.  Na stronie Fundacji można znaleźć szczegółowe informacje o raportowaniu niefinansowym przez polskie spółki giełdowe oraz informacje o SEG ESG Partnerach, czyli Partnerach Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych i Fundacji Standardów Raportowania w zakresie ESG.

Strona Fundacji dostępna jest pod TYM linkiem. 

W ramach swojej działalności Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych prowadzi szerokie prace obejmujące analizy aktów prawnych, konsultacje aktów prawnych oraz prowadzi szkolenia członków SEG na temat nowych obowiązków z nich wynikających. 

W zakresie prac merytorycznych dot. ESG leżących w przedmiocie zainteresowania SEG są m.in.:


Zapisz się do Newslettera SEG

*
Jeśli masz pytania odnośnie naszych zasad przetwarzania danych osobowych lub jeśli chcesz  zrezygnować z otrzymywania informacji od SEG, skontaktuj się z nami poprzez e-mail: rodo@seg.org.pl.
Strona jest chroniona przez reCAPTCHA, więc podlega ona następującym warunkom Google: Polityka prywatności oraz Warunki usługi.

Szybkie menu