Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Droga na giełdę w praktyce. Procedury, zasady, obowiązki Emitenta na rynku regulowanym
Termin:

07.10.2015

Miejsce:

Budynek KDPW, VI piętro - wejście przez windy C (ul. Książęca 4, Warszawa)

Program:

Udział:

Fizycznie

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych miało przyjemność zaprosić na konferencję "Droga na giełdę w praktyce. Procedury, zasady, obowiązki Emitenta na rynku regulowanym", która odbyła się 7 października 2015 roku w budynku KDPW, VI piętro - wejście przez windy C (ul. Książęca 4, Warszawa). Patronat nad wydarzeniem objęła Komisja Nadzoru Finansowego. Partnerami spotkania byli Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, IPO Doradztwo Kapitałowe i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Na początku konferencji omówione zostały takie zagadnienia, jak: IPO A.D. 2016 (makroekonomia, koniunktura giełdowa i oczekiwania inwestorów), organizacja sprawnego procesu IPO oraz aspekty prawne przygotowań do debiutu giełdowego. W dalszej części spotkania zaprezentowaliśmy zarówno kwestie dotyczące współpracy z audytorem, jak i domem maklerskim. Następnie skoncentrowaliśmy się na komunikacji spółki przed, w trakcie i po debiucie zgodnie z przepisami Market Abuse Regulation, skutecznej sprzedaży akcji dzięki efektywnej akcji promocyjnej oraz dofinansowaniu debiutu giełdowego ze środków unijnych. Na zakończenie spotkania przedstawiliśmy zagadnienia związane z warunkami dopuszczenia akcji do obrotu.

Dodatkowe informacje

Seminarium skierowane było do firm planujących debiut giełdowy, spółek z rynku NewConnect, które rozważają przejście na rynek regulowany GPW oraz osób odpowiedzialnych za relacje inwestorskie w spółkach giełdowych.

Transmisja

Transmisję online przeprowadziło GPW Media.

10:00 - 10:15
Rejestracja uczestników i kawa powitalna

10:15 - 10:20
Otwarcie konferencji
Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
10:20 - 10:40
IPO A.D. 2016: makroekonomia, koniunktura giełdowa i oczekiwania inwestorów
 • Wejście na giełdę - czy warto? Dla których spółek giełda to dobre rozwiązanie
 • Kiedy debiutować? Jak koniunktura giełdowa wpływa na proces IPO?
 • Czego oczekują inwestorzy? Spojrzenie na ofertę publiczną oczami zarządzającego funduszami?
Adam Łukojć Zarządzający portfelami w Skarbiec TFI
10:40 - 11:00
Zanim wejdą doradcy - jak zorganizować sprawny proces IPO?
Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu, PCC Rokita
11:00 - 11:25
Aspekty prawne przygotowań do IPO
 • Prospekt emisyjny – sacrum i profanum
 • Przygotowanie spółki do oferty publicznej zdaniem doradcy prawnego
 • Akcja – nowy towar spółki publicznej
 • Czego od spółki publicznej oczekują inwestorzy
Marcin Marczuk Partner Zarządzający, Radca Prawny, KMD.Legal
11:25 - 11:40
Przerwa kawowa
11:40 - 12:05
Sprawozdania finansowe, sprawozdania pro forma i prognozy - współpraca z audytorem
 • Ustalenie zakresu oraz formy historycznych informacji finansowych prezentowanych w prospekcie
 • Okres objęty historycznymi informacjami finansowymi
 • Podmiot/grupa których informacje finansowe są wymagane w prospekcie w kontekście złożonej informacji finansowej oraz przejęcia odwrotnego
 • Standardy rachunkowości obowiązujące emitenta
 • Termin aktualności historycznych informacji finansowych
 • Śródroczne informacje finansowe
 • Informacje finansowe proforma
 • Uwiarygodnienie prognoz
Mariusz Kuciński Partner, Wiceprezes Zarządu, PKF Consult
12:05 - 12:30
Dom maklerski jako organizator procesu przygotowań do IPO
Jarosław Ostrowski Dyrektor Departamentu Emitentów, Komisja Nadzoru Finansowego
12:30 - 13:00
Komunikacja spółki przed, w trakcie i po debiucie zgodnie z przepisami Market Abuse Regulation
 • Podstawy systemu compliance w spółce giełdowej
 • Identyfikowanie, analiza i raportowanie informacji cenotwórczych
 • Sankcje na spółkę, zarząd i radę nadzorczą oraz jak przygotować się, by zapewnić bezpieczeństwo
Piotr Biernacki Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
13:00 - 13:25
Skuteczna sprzedaż akcji dzięki efektywnej akcji promocyjnej
 • „Akcja promocyjna”, czyli?
 • Kluczowe składniki sukcesu promocji publicznej oferty sprzedaży akcji
 • Jak racjonalnie zaplanować budżet na marketing oferty
 • Działania ponadstandardowe - warto czy nie warto?
 • IPO to dopiero początek. Wstęp do relacja inwestorskich i komunikacji korporacyjnej spółki notowanej na GPW
Piotr Bieżuński Prezes Zarządu, NOBILI PARTNERS
13:25 - 13:40
Przerwa kawowa
13:40 - 14:05
Rola KDPW w życiu spółki notowanej na giełdzie
 • Rejestracja papierów wartościowych
 • Obsługa zdarzeń korporacyjnych i operacji na papierach wartościowych
 • Udział KDPW w WZ spółki giełdowej
Krzysztof Ołdak Dyrektor Działu Operacyjnego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
14:05 - 14:35
Właściwe przygotowanie prospektu emisyjnego
Tomasz Zwoliński Naczelnik w Departamencie Ofert Publicznych i Informacji Finansowej, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
14:35 - 15:00
Dofinansowanie debiutu giełdowego ze środków unijnych
dr Michał Bańka Dyrektor Departamentu Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu, PARP
15:00 - 15:30
Jak zostać spółką notowaną na GPW?
 • Warunki dopuszczenia do obrotu
 • Zasady Dobrych Praktyk
Janusz Sochański Dział Emitentów, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
15:30 - 16:00
Lunch
Patronat
Partnerzy
Patroni Medialni

Agata Bednarczyk
Kontakt ws. Wydarzenia

Agata Bednarczyk

Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 501 188 438

e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

Joanna Bielecka

Joanna Bielecka

Manager ds. Komunikacji z Emitentem Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Kontakt w sprawie członkostwa w SEG

tel.: (22) 826 26 89

e-mail: joanna.bielecka@seg.org.pl

Data aktualizacji: 2021-06-30

Zobacz również:

Szybkie menu