Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
X Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG
Termin:

05.03.2019

06.03.2019

Miejsce:

Centrum Kongresowe Hotelu Warszawianka w Jachrance

Program:

Udział:

Fizycznie

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych miało przyjemność zaprosić na jubileuszowy, X Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG, podczas którego ponownie przeprowadziliśmy fikcyjne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Zwykłej Spółki SA” oraz zajmowaliśmy się zagadnieniami istotnymi z punktu widzenia działów prawnych spółek giełdowych. Kongres odbył się w dniach 5-6 marca 2019 roku w Centrum Kongresowym Hotelu Warszawianka w Jachrance.

Pierwszego dnia zaplanowane były 2 bloki tematyczne ryzyka prawne dla emitentów i członków ich władz oraz nowe wyzwania regulacyjne. Podczas pierwszej sesji plenarnej poruszyliśmy takie kwestie, jak: spółka publiczna vs. możliwość popełnienia przestępstwa (paradoks - rzeczywistość - criminal compliance), ograniczanie ryzyka spółki i jej władz w kontekście nowych regulacji podatkowych i prawnych, zmiany w ustawie o nadzorze - konsekwencje dla emitentów, nowe zadania KDPW po zmianach regulacyjnych, exit tax w kontekście skomplikowanej struktury akcjonariatu.

W trakcie drugiej sesji plenarnej skoncentrowaliśmy się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z PPK w spółce publicznej (wprowadzenie i obowiązki spółki), wymogami cyberbezpieczeństwa wynikającymi z Dyrektywy NIS, trendy w transakcjach akwizycyjnych, w tym nieruchomościowych. Następnie przeanalizowaliśmy kwestie WZA przyszłości (czy potrzebujemy fizycznego spotkania, czy wszystkie decyzję muszą być podejmowane przez akcjonariuszy w tym samym momencie, problemy technologiczne i prawne).

Na zakończenie pierwszego dnia Kongresu przeprowadziliśmy fikcyjne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Zwykłej Spółki SA”. Po części merytorycznej uczestników zaprosiliśmy do udziału w Wieczorze Ostatkowym, połączonym z kolacją i zabawą przy muzyce.

Natomiast drugiego dnia Kongresu, jak co roku, odbyły się dwie tury warsztatów tematycznych dotyczących zagadnień prawnych. Po lunchu zaprosiliśmy do udziału w dyskusji panelowej - Zarządzanie ryzykami wynikającymi ze zmian regulacyjnych.

Tematów do dyskusji było oczywiście bardzo wiele i nie wszystkie udało się zamieścić w programie Kongresu. Część z nich była zatem dyskutowana podczas rozmów kuluarowych oraz w mniej formalnej atmosferze, przy kolacji.

Wydarzenie gwarantowało wysoki poziom merytoryczny, ale również stanowi bardzo ważny element dla integracji środowiska związanego z rynkiem kapitałowym w Polsce.

Zapraszamy do zapoznania się z poprzednią edycją Kongresu Prawników

10:30 - 11:30
Rejestracja gości oraz kawa powitalna
11:30 - 11:40
Otwarcie Kongresu
dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
BLOK I: Ryzyka prawne dla emitentów i członków ich władz
11:40 - 13:30
Czy spółka publiczna może popełnić przestępstwo? Paradoks - rzeczywistość - criminal compliance
 • Nowy rodzaj odpowiedzialności własnej spółki za czyn zabroniony; odpowiedzialność za czyn
 • popełniony przez współpracowników
 • Wina anonimowa - czy spółka może sama zawinić?
 • Likwidacja przedsiębiorstwa i ograniczenia w działalności w wyniku decyzji prokuratora i sądu
 • Zakres wdrożenia i stosowania procedur/polityk Compliance jako remedium
 • Relacja przepisów z Rekomendacjami GPW 


Magdalena Raczek-Kołodyńska Wiceprezeska Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Prof. nadzw. dr hab. Michał Królikowski Partner Zarządzający, Adwokat, KMD. Legal
11:40 - 13:30
Ograniczanie ryzyka spółki i jej władz w kontekście nowych regulacji podatkowych i prawnych
 • „Należyta staranność” w prowadzeniu spółki
 • Kompleksowe procedury bezpieczeństwa i zgodności z prawem - wymóg ustawodawczy czy nowy trend w organizacjach?
 • „Należyta staranność” zakwestionowana, czyli kilka słów o postępowaniach przed sądami i urzędami


dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
dr Katarzyna Witkowska-Moździerz Adwokat, CRIDO Legal
Mateusz Baran Partner, Radca Prawny, CRIDO Legal
11:40 - 13:30
Zmiany w ustawie o nadzorze - konsekwencje dla emitentów
 • Ograniczenia i wymogi dotyczące emisji obligacji
 • Nowe obowiązki informacyjne emitentów papierów wartościowych
 • Komisja Nadzoru Finansowego – nowa pozycja prawnoustrojowa
 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego – status prawny 


Piotr Biernacki Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju
Prof. dr hab. Paweł Wajda Of Counsel, Baker McKenzie
11:40 - 13:30
Nowe zadania KDPW po zmianach regulacyjnych
 • Rejestracja prywatnych emisji obligacji
 • Rola agenta emisji i agenta płatniczego
 • Identyfikacja akcjonariuszy


dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Jacek Michalczyk Dyrektor Biura Prawnego, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
11:40 - 13:30
Exit tax w kontekście skomplikowanej struktury akcjonariatu
 • Zakres obowiązywania nowych regulacji
 • Exit tax w odniesieniu do osób fizycznych
 • Zasady zgodności przy skomplikowanej strukturze akcjonariatu


Magdalena Raczek-Kołodyńska Wiceprezeska Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
dr Marcin Chomiuk Radca Prawny, Partner, Kancelaria JDP
Magdalena Zasiewska Doradca Podatkowy, Head of Taxes, JARA DRAPAŁA & PARTNERS
13:30 - 14:30
Lunch

BLOK II: Nowe wyzwania dla służb prawnych emitentów
14:30 - 16:00
PPK w spółce publicznej - wprowadzenie i obowiązki spółki
 • Konstrukcja i zasady funkcjonowania PPK
 • Obowiązki podmiotu zatrudniającego
 • Harmonogram i procedura wdrożenia
Leszek Koziorowski Wspólnik, Radca Prawny, Kancelaria GESSEL
Piotr Biernacki Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju
Adam Kraszewski Radca Prawny, Managing Associate, Kancelaria GESSEL
14:30 - 16:00
Wymogi cyberbezpieczeństwa wynikające z Dyrektywy NIS
 • Podstawowe obowiązki przedsiębiorców wynikające z Dyrektywy NIS
 • Największe wyzwania przy wdrażaniu Dyrektywy NIS
 • Zarządzanie incydentami
 • Zasady przeprowadzenia audytu w zakresie cyberbezpieczeństwa
Magdalena Raczek-Kołodyńska Wiceprezeska Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Krzysztof Wojdyło Adwokat, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy
Paweł Michałowski Partner Zarządzający, Audytel
14:30 - 16:00
Trendy w transakcjach akwizycyjnych, w tym nieruchomościowych
 • Najnowsze zmiany w obszarze fuzji i przejęć
 • Specyfika transakcji nieruchomościowych
 • Rola służb prawnych spółki w procesie M&A
Piotr Biernacki Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju
Paweł Mardas Partner, Szef Praktyki Fuzji i Przejęć, Kochański i Partnerzy
14:30 - 16:00
WZA przyszłości

 • Czy potrzebujemy fizycznego spotkania
 • Czy wszystkie decyzje muszą być podejmowane przez akcjonariuszy w tym samym momencie
 • Problemy technologiczne i prawne
Andrzej Knap Prezes Zarządu, Unicomp-WZA
dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
16:00 - 16:30
Przerwa kawowa


16:30 - 18:00
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zwykłej Spółki SA


Leszek Koziorowski Wspólnik, Radca Prawny, Kancelaria GESSEL
Andrzej Knap Prezes Zarządu, Unicomp-WZA
dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
dr Marcin Chomiuk Radca Prawny, Partner, Kancelaria JDP
Marcin Marczuk Partner Zarządzający, Radca Prawny, KMD.Legal
Krzysztof Libiszewski Radca Prawny, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy
Mateusz Rogoziński Partner, Adwokat, Crido Legal
Paweł Mardas Partner, Szef Praktyki Fuzji i Przejęć, Kochański i Partnerzy
20:00 - 00:00
Wieczór Ostatkowy
 • Uroczysta kolacja 
 • Zabawa przy muzyce 
07:00 - 08:30
Śniadanie (dla osób korzystających z noclegu)
09:00 - 10:30
TURA I - warsztaty tematyczne
10:30 - 11:00
Przerwa kawowa
11:00 - 12:30
TURA II - warsztaty tematyczne
12:30 - 13:30
Lunch
13:30 - 15:00
Dyskusja panelowa: Zarządzanie ryzykami wynikającymi ze zmian regulacyjnych
 • Zmiana filozofii nadzoru
 • Niezbędne procedury w spółkach
 • Audyt regulacyjny
 • Wdrażanie PPK w spółce giełdowej
dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Piotr Biernacki Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju
Łukasz Kwiecień Wiceprezes Zarządu, PKO TFI
Partnerzy Instytucjonalni
Partner Technologiczny
Patroni Medialni
Mateusz Rogoziński

Mateusz Rogoziński

Partner, Adwokat, Crido Legal

Życiorys
Magdalena Olszewska

Magdalena Olszewska

Menedżer, Doradca Podatkowy, CRIDO

Życiorys

OPIS WARSZTATU

Obsługa procesu M&A od strony prawnej zazwyczaj jest powierzana zewnętrznej kancelarii. Wynika to z faktu, że proces taki jest bardzo angażujący i czasochłonny –  zwłaszcza, że doradca prawny będący jednocześnie negocjatorem warunków transakcji, aby dobrze wypełniać swoją rolę, powinien kierować projektem i koordynować pracami innych doradców. Nadto wymaga, zwłaszcza przy badaniu Due Diligence, udziału specjalistów z różnych dziedzin. Powyższe nie zmniejsza jednak w żadnym wypadku doniosłej roli prawnika wewnętrznego spółki w całym procesie M&A, w szczególności w zakresie zarządzania ryzykiem.

Podczas warsztatu omówione zostaną następujące kwestie:

 • kluczowe z punktu widzenia prawnego etapy transakcji M&A
 • wyjaśnienie, dlaczego prawnik spółki powinien być zaangażowany w proces, aby zakończył się on sukcesem
 • rola prawnika spółki w procesie (sell-side i buy-side)
 • zarządzenie ryzykiem na etapie przedtransakcyjnym (NDA, Term Sheet, przygotowanie do badania Due Diligence)
 • typowe ryzyka wynikające z Due Diligence i sposoby ich zaadresowania
 • ryzyka pojawiające się w toku negocjacji dokumentacji
Piotr Jaśkiewicz

Piotr Jaśkiewicz

Adwokat, Counsel Baker McKenzie

Życiorys

OPIS WARSZTATU

Wiele akwizycji nie spełnia oczekiwań zakładanych na etapie przed-transakcyjnym. Dzięki prawidłowemu zarządzaniu procesami integracyjnymi, doświadczeni prawnicy transakcyjni mogą pomóc osiągnąć synergie, które spowodowały zainteresowanie celem nabycia.

Podczas warsztatu omówimy:

 • Przebieg efektywnie przeprowadzonego procesu integracji
 • Które elementy procesu należy przeprowadzić równolegle z transakcją M&A
 • Typowe i nietypowe struktury integracji
 • Problemy związane z „przenoszalnością” niektórych składników przedsiębiorstwa
 • Kwestie dotyczące prawa pracy i integracji pracodawców
 • Rekomendacje odnośnie zarządzania danymi w integracji post-akwizycyjnej
 • Techniczne aspekty zarządzania prawną stroną integracji
Prof. nadzw. dr hab. Michał Królikowski

Prof. nadzw. dr hab. Michał Królikowski

Partner Zarządzający, Adwokat, KMD. Legal

Życiorys
Arkadiusz Górski

Arkadiusz Górski

Senior Associate, Aplikant adwokacki, KMD Legal

Życiorys
Łukasz Świątek

Łukasz Świątek

Senior Associate, Adwokat, KMD Legal

Życiorys

OPIS WARSZTATU


 • Przygotowanie kodeksu antykorupcyjnego w odniesieniu do otoczenia Spółki
 • Wdrożenie klauzul antykorupcyjnych do umów lub zebranie oświadczeń
 • Wdrożenie systemu weryfikacji i kontroli kontrahentów (w tym ustalenie powiązań osobowych/ kapitałowych)
 • Monitoring działalności sponsoringowej
 • Dokumentacja prowadzonych działań antykorupcyjnych
 • Przygotowanie mapy ryzyka Compliance, AML oraz ryzyka korupcyjnego
Lena Marcinoska

Lena Marcinoska

Adwokat Wardyński i Wspólnicy

Życiorys
Anna Pompe

Anna Pompe

Wspólnik, Adwokat Wardyński i Wspólnicy

Życiorys

OPIS WARSZTATU

Własność intelektualna jest jednym z podstawowych aktywów w spółkach i grupach kapitałowych. Jej prawidłowe ustrukturyzowanie i zabezpieczanie bywa wyzwaniem. Sama decyzja o tym, co chronić i jaki sposób ochrony wybrać, wymaga strategicznego namysłu. Są to decyzje o długofalowych konsekwencjach, które przekładają się na sukces spółki przy komercjalizacji produktu.
Nie wszyscy mają świadomość, że prawo własności intelektualnej podąża za rozwojem gospodarczym, pozwalając coraz lepiej i skuteczniej chronić wysiłek twórczy pracowników. Pojawiła się np. możliwość rejestrowania niekonwencjonalnych znaków towarowych.

Podczas warsztatów odpowiemy na pytania:
 • jaki model ochrony wybrać, jeśli chcemy chronić zewnętrzny wygląd produktu?
 • czy uzyskane prawo można stracić i jak temu zapobiec? 
 • co robić, aby nie naruszać praw własności intelektualnej i jak się zachować, gdy spółka otrzyma wezwanie do zaprzestania naruszeń?
Julia Trzmielewska

Julia Trzmielewska

Aplikantka Radcowska Kancelaria GESSEL

Życiorys
Michał Szutenbach

Michał Szutenbach

Adwokat Kancelaria GESSEL

Życiorys

OPIS WARSZTATU

Dokapitalizowanie spółki publicznej bez prospektu w świetle nowych regulacji - szybko i tanio
W świetle obecnych realiów rynkowych nieodłącznym procesem związanym z rozwijaniem biznesu i realizacją projektów strategicznych w spółkach jest zapewnienie na ten cel odpowiedniego finansowania. Jednym z rozwiązań, które gwarantuje spółce na czas nieograniczony kapitał jest dokapitalizowanie spółki poprzez podwyższenie kapitału zakładowego. Pamiętać przy tym jednak należy, że proces ten często wiąże się ze sformalizowaną, a także nieraz długotrwałą i kosztowną procedurą zatwierdzania prospektu emisyjnego przez organ nadzoru. Z tego względu w ramach niniejszego warsztatu uczestnicy poznają szybkie i tanie sposoby na dokapitalizowanie spółek publicznych w świetle przepisów rozporządzenia prospektowego, które zacznie obowiązywać począwszy od lipca 2019 r. W ramach warsztatu zostaną omówione:

 • projektowane zmiany w ustawie o ofercie dostosowujących polski porządek prawny do treści nowego rozporządzenia prospektowego
 • przypadki, w których możliwe będzie przeprowadzenie oferty publicznej bez obowiązku publikowania prospektu oraz jakiegokolwiek innego dodatkowego dokumentu informacyjnego;
 • przypadki zwolnienia od obowiązku opublikowania prospektu pod warunkiem udostępnienia innego niż prospekt dokumentu; 
 • przypadki, w których dopuszczenie do obrotu papierów wartościowych nie będzie wymagać opublikowania prospektu, wraz z przedstawieniem procedury dopuszczenia wyemitowanych papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym
 • prywatna i publiczna emisja obligacji korporacyjnych, z uwzględnieniem nowych przepisów dotyczących oferowania obligacji;
 • case study, czyli praktyczne aspekty wykorzystania wyjątków prospektowych.
dr Marcin Chomiuk

dr Marcin Chomiuk

Radca Prawny, Partner, Kancelaria JDP

Życiorys
Magdalena Zasiewska

Magdalena Zasiewska

Doradca Podatkowy, Head of Taxes, JARA DRAPAŁA & PARTNERS

Życiorys
Zbigniew Jara

Zbigniew Jara

Radca Prawny i Rechtsanwalt, Partner Zarządzający JARA DRAPAŁA & PARTNERS

Życiorys

OPIS WARSZTATU

I. Rozdział kompetencji i współdziałanie zarządu i rady nadzorczej w spółce
 
1. Miejsce zarządu w strukturze organów spółki akcyjnej

 • prowadzenie spraw i reprezentacja spółki
 • autonomia zarządu w prowadzeniu spraw spółki
2. Miejsce rady nadzorczej w strukturze organów spółki akcyjnej  - stały nadzór i kontrola nad działalnością spółki/zarządu         
3. Granice kompetencji pomiędzy organam
4. Interes spółki a interes grupy
 
II. Relacje w grupie a odpowiedzialność

1. Odpowiedzialność członka zarządu w grupie spółek
2. Relacje pomiędzy zarządami i radami nadzorczymi spółek z grupy
3. Podwójna rola w organach i związana z tym odpowiedzialność
4. Wydawanie zarządowi „poleceń” przez radę nadzorczą
5. Wydawanie zarządowi „poleceń” przez „grupę”
6. Autonomiczna pozycja członków organów a ich odpowiedzialność majątkowa
 
III. Należności publicznoprawne - obowiązki zarządu a obowiązki rady nadzorczej na przykładach:
1. Raportowanie schematów podatkowych (MDR)
2. Exit tax
3. Obowiązkowy Split payment
Paweł Cholewiński

Paweł Cholewiński

Życiorys
Paweł Mardas

Paweł Mardas

Partner, Szef Praktyki Fuzji i Przejęć, Kochański i Partnerzy

Życiorys

OPIS WARSZTATU

Stały rozwój rynku M&A w Polsce, zarówno pod względem liczby transakcji, jak również ich wartości i skomplikowania oraz (coraz częściej) udziału elementów transgranicznych, wymaga przyjęcia nowych trendów, mających na celu jak najefektywniejszą alokację czasu, środków oraz pracy, w procesie przeprowadzenia i zamknięcia transakcji. Coraz bardziej widoczne są zabiegi mające na celu uproszczenie i skrócenie czasu przygotowania transakcji (zmiana charakteru due diligence), negocjowania niektórych warunków transakcji np. w zakresie odpowiedzialności (ubezpieczenia warranty & indemnity) czy kwestii ceny (klauzule cenotwórcze), jak również poddania sporów wynikających z transakcji pod rozstrzygnięcia arbitrażowe. Powyższe trendy z pewnością wpłyną pozytywnie na polski rynek M&A, pozwalając na przeprowadzenie większej liczby transakcji, tworząc interesujący rynek dla inwestorów zagranicznych.

Agata Bednarczyk
Kontakt ws. Wydarzenia

Agata Bednarczyk

Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 501 188 438

e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

Magdalena Cieciura
Kontakt ws. Członkostwa w SEG

Magdalena Cieciura

Specjalista ds. Współpracy z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 512 588 425

e-mail: magdalena.cieciura@seg.org.pl

Data aktualizacji: 2021-07-26

Zobacz również:

Szybkie menu