Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
XIII Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG
Termin:

06.04.2022

07.04.2022

Miejsce:

Hotel Warszawianka w Jachrance

Program:

Udział:

Fizycznie

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych miało przyjemność zaprosić na XIII Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG, podczas którego ponownie przeprowadziliśmy symulację Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Zwykłej Spółki SA” oraz zajęliśmy się zagadnieniami istotnymi z punktu widzenia działów prawnych spółek giełdowych.

Kongres odbył się w dniach 6-7 kwietnia 2022 roku w Centrum Kongresowym Hotelu Warszawianka w Jachrance.

W trakcie Kongresu poruszyliśmy takie zagadnienia, jak:
 • Kary umowne - strategie skutecznej obrony przed roszczeniami
 • Zmiany KSH - grupy kapitałowe
 • Zmiany KSH - kompetencje rad nadzorczych
 • Wpływ sankcji na funkcjonowanie spółek giełdowych
 • Skuteczne dochodzenie roszczeń w czasach pandemii i kryzysu w sądownictwie
 • Raportowanie ESG
 • Zrównoważone finansowanie - na przykładzie Green Bonds
 • Możliwości transferu ryzyk prawnych
 • Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zwykłej Spółki SA
 • Pożądane zmiany w KSH dotyczące organizacji e-WZA

Wydarzenie skierowane było do działów prawnych spółek giełdowych. Spotkanie miało charakter stacjonarny. I dzień Kongresu był nagrywany.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Główną ideą Kongresu Prawników jest integracja środowiska prawniczego oraz omówienie trendów i wyzwań mających wpływ na pracę prawnika in-house w spółkach giełdowych.

 • Szeroki zakres tematyczny
 • Topowi eksperci
 • Best practices
 • Networking


DLA KOGO?

Dla spółek notowanych na GPW, a w szczególności:

 • Osób odpowiedzialnych za zagadnienia prawne
 • Dyrektorów Działów Prawnych
 • Prawników in-house


Mamy nadzieję, że - podobnie jak w ubiegłych latach - Kongres zagwarantował wysoki poziom merytoryczny, ale również stanowił bardzo ważny element dla integracji środowiska związanego z rynkiem kapitałowym w Polsce. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wydarzenie było bezpiecznie dla jego uczestników.

Zapraszamy do zapoznania się z poprzednimi edycjami Kongresu Prawników [2020/2021]:

Pełna relacja z KPS 2020: https://seg.org.pl/wydarzenie/pokaz/xi-kongres-prawnikow-spolek-gieldowych-seg-2020

Relacja z e-KPS 2021: https://seg.org.pl/aktualnosci/wydarzenia/xii-kps-podsumowanie

Zaświadczenia

Zaświadczenia za uczestnictwo w wydarzeniach SEG począwszy od września 2021 są dostępne na koncie użytkownika (po zalogowaniu) w zakładce „Moje zaświadczenia”.  Zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w wydarzeniach, które odbyły się przed wrześniem 2021 będą wystawiane wg. dotychczasowej procedury. Zobacz więcej
10:00 - 11:30
Rejestracja gości oraz kawa powitalna
11:30 - 11:45
Otwarcie Kongresu
dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
11:45 - 12:10
Kary umowne - strategie skutecznej obrony przed roszczeniami
 • Nowe trendy w stosowaniu kar umownych
 • Covid a kary umowne
 • Czym jest dziś siła wyższa
dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Prof. nadzw. dr hab. Przemysław Drapała Partner, Kancelaria JDP
12:10 - 12:35
Zmiany KSH - grupy kapitałowe
 • Zasady tworzenia grup kapitałowych
 • Wiążące polecenia od spółki dominującej
 • Ochrona interesariuszy spółek zależnych
Robert Wąchała Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Krzysztof Libiszewski Radca Prawny, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy
12:35 - 13:00
Skuteczne dochodzenie roszczeń w czasach pandemii i kryzysu w sądownictwie
 • Czy obecny kryzys w sądownictwie ma rzeczywisty wpływ na możliwość dochodzenia roszczeń przez spółki giełdowe?
 • Jakie alternatywy dla sądów powszechnych można wybrać, aby efektywnie rozstrzygać spory, w tym również spory korporacyjne?
 • Czy finansowanie sporów przez podmioty trzecie może być receptą dla sytuacji finansowej spółek w związku z trudną sytuacją w sądownictwie?
Piotr Biernacki Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Maciej Jamka Senior Partner, Adwokat, DWF Poland
13:00 - 13:25
Wpływ sankcji na funkcjonowanie spółek giełdowych
 • Sankcje - źródła i rodzaje
 • Praktyczne konsekwencje
 • Kluczowe wyzwania dla spółek
Magdalena Raczek-Kołodyńska Wiceprezeska Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Tomasz Dyrda Partner, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY Polska
13:25 - 14:30
Lunch
14:30 - 14:55
Zmiany KSH - kompetencje rad nadzorczych
 • Udzielanie wyjaśnień przez Zarząd
 • Żądanie dostarczenia informacji lub dokumentów
 • Powoływanie doradców rad nadzorczych
Robert Wąchała Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Marcin Marczuk Radca Prawny, Partner Zarządzający, KMD.Legal
14:55 - 15:20
Raportowanie ESG
 • Krąg podmiotów objętych wymogiem raportowania dziś i jutro
 • Zakres raportowania
 • Największe ryzyka i sposoby ich mitygacji
Piotr Biernacki Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju
Aleksandra Polak Adwokat, Partner, Kancelaria B2R Law Jankowski, Stroiński, Zięba i Partnerzy
15:20 - 15:45
Zrównoważone finansowanie - na przykładzie Green Bonds
 • Zielone obligacje (Green Bonds) – charakter prawny, standardy ICMA/CBI, otoczenie rynkowe
 • Korzyści dla emitentów: ”Greenium”, zwolnienie zabezpieczonych aktywów, szerokie spektrum zastosowania
 • Korzyści dla podmiotów finansujących (w tym banków) - zagadnienia reputacyjne oraz regulacyjne
dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Mirosław Metych Partner, Head of M&A, Hoogells Oleksiewicz
15:45 - 16:10
Możliwości transferu ryzyk prawnych
 • Zakres dostępnej ochrony ubezpieczeniowej
 • Wsparcie prawne jako element polisy
 • Wypłaty i odmowy wypłat odszkodowań
Magdalena Raczek-Kołodyńska Wiceprezeska Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Marta Równa Główny Specjalista ds. Ubezpieczeń Majątkowych, Broker Ubezpieczeniowy, International Risk & Corporate Advisory (IRCA)
16:10 - 16:40
Przerwa kawowa
16:40 - 17:40
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zwykłej Spółki SA
 • Symulacja e-WZA
 • Najważniejsze problemy prawne na e-WZA
 • Aktywny udział uczestników Kongresu jako „akcjonariuszy"
dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Andrzej Knap Prezes Zarządu, Unicomp-WZA
Marcin Marczuk Radca Prawny, Partner Zarządzający, KMD.Legal
dr Marcin Chomiuk Radca prawny, Partner, Kancelaria JDP
17:40 - 18:40
Pożądane zmiany w KSH dotyczące organizacji e-WZA
 • Dyskusja dotycząca możliwych zmian
 • Próba rozwiązania problemów prawnych powstałych w trakcie symulacji
 • Konsultacja propozycji zmian z uczestnikami
Andrzej Knap Prezes Zarządu, Unicomp-WZA
Michał Stępniewski Wiceprezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Robert Wąchała Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Mariusz Fistek Dyrektor Naczelny ds. Korporacyjnych i Prawnych, Radca Prawny, KGHM Polska Miedź
Jarosław Dominiak Prezes Zarządu Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
20:00 - 02:00
Wieczorna Gala
07:00 - 08:30
Śniadanie (dla osób korzystających z noclegu)
09:00 - 10:30
TURA I - warsztaty tematyczne
10:30 - 11:00
Przerwa kawowa
11:00 - 12:30
TURA II - warsztaty tematyczne
12:30 - 13:30
Lunch
13:30 - 15:00
Dyskusja panelowa: Nadchodzące zmiany regulacyjne i ich konsekwencje dla emitentów
 • Nowe trendy w regulacjach UE
 • Możliwe zmiany w MAR
 • Ułatwienia w funkcjonowaniu spółek giełdowych
 • Zmiany w ustawie o ofercie
Piotr Biernacki Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Magdalena Raczek-Kołodyńska Wiceprezeska Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Robert Wąchała Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Partner Instytucjonalny
Partner Wspierający
Partner Technologiczny
Patroni Medialni
Wojciech Bazan

Wojciech Bazan

Adwokat, Partner, Kancelaria JDP

Życiorys
dr Marcin Chomiuk

dr Marcin Chomiuk

Radca prawny, Partner, Kancelaria JDP

Życiorys

OPIS WARSZTATU

1.    Jak oceniać, czy kary umowne zastrzeżone w danym kontrakcie są ważne (skuteczne)?
2.    Jak przygotować się do skutecznej obrony przed naliczeniem kar umownych w toku realizacji kontraktu?
3.    Czy dopuszczalna jest kumulacja kar umownych wobec wykonawcy z tytułu podobnych (nakładających się) naruszeń umowy?
4.    Czy kary umowne procentowe bez górnego limitu są ważne?
5.    Dopuszczalność naliczania i egzekwowania kar umownych w świetle „ustawy Covid-19”.
6.    Jak doprowadzić do ugody z zamawiającym publicznym w zakresie kar umownych?
Krzysztof Libiszewski

Krzysztof Libiszewski

Radca Prawny, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy

Życiorys
dr Kinga Ziemnicka

dr Kinga Ziemnicka

Radca Prawny, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy

Życiorys
Marcin Pietkiewicz

Marcin Pietkiewicz

Radca Prawny, Partner, Wardyński i Wspólnicy

Życiorys

OPIS WARSZTATU

Prawo holdingowe  - podstawowe zagadnienia prawne i praktyczne związane z projektowaną zmianą Kodeksu spółek handlowych.
Prof. nadzw. dr hab. Michał Królikowski

Prof. nadzw. dr hab. Michał Królikowski

Adwokat, Partner Zarządzający, KMD.Legal

Życiorys
Marcin Marczuk

Marcin Marczuk

Radca Prawny, Partner Zarządzający, KMD.Legal

Życiorys
Łukasz Strycharczyk

Łukasz Strycharczyk

Adwokat, Senior Associate, KMD.Legal

Życiorys

OPIS WARSZTATU

 • Zakres poszerzenia wymogów informacyjnych rady nadzorczej względem zarządu w planowanej noweli KSH
 • Uprawnienia RN względem spółek zależnych w praktyce
 • Zakres uprawnień rady do zasięgania informacji z wnętrza spółki
 • Pozycja doradcy rady w nowelizacji
Justyna Hamada

Justyna Hamada

Menedżer, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY Polska

Życiorys
Jarosław Grzegorz

Jarosław Grzegorz

Associate Partner, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY Polska

Życiorys
Wojciech Niezgodziński

Wojciech Niezgodziński

Dyrektor, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY Polska

Życiorys

OPIS WARSZTATU

 • Dyrektywa o ochronie sygnalistów w pigułce
 • Praktyczne wyzwania stojące przed pracodawcami
 • ABC postępowania wyjaśniającego
 • Rola białego wywiadu w postępowaniu wyjaśniającym i ograniczeniu ryzyka wynikającego z sankcji gospodarczych
dr Rafał Morek

dr Rafał Morek

Partner, Adwokat, DWF Poland

Życiorys
Ewelina Wętrys

Ewelina Wętrys

Counsel, Adwokat, DWF Poland

Życiorys
Łukasz Gembiś

Łukasz Gembiś

Counsel, Adwokat, DWF Poland

Życiorys
Łukasz Gorek

Łukasz Gorek

Counsel, Adwokat, DWF Poland

Życiorys

OPIS WARSZTATU

 • Ryzyka prawne i finansowe prowadzenia sporów w dobie pandemii. Jakie narzędzia stosować dla skutecznego zabezpieczenia interesów prawnych spółek giełdowych
 • Arbitraż i mediacje, jako alternatywa w czasach kryzysu w sądownictwie gospodarczym
 • Spory korporacyjne - aktualny stan możliwości  zaskarżania uchwał organów spółek do sądów arbitrażowych
 • Finansowanie sporów przez podmioty trzecie (Third-Party Funding) - recepta dla prowadzenia kosztownych i czasochłonnych sporów
Aleksandra Polak

Aleksandra Polak

Adwokat, Partner, Kancelaria B2R Law Jankowski, Stroiński, Zięba i Partnerzy

Życiorys
Rafał Stroiński

Rafał Stroiński

Adwokat, Starszy Partner, Kancelaria B2RLaw Jankowski, Stroiński, Zięba i Partnerzy

Życiorys
dr Luiza Wyrębkowska

dr Luiza Wyrębkowska

Radca prawny, Counsel, Kancelaria B2RLaw Jankowski, Stroiński, Zięba i Partnerzy

Życiorys

OPIS WARSZTATU

 • Jak kwestie zrównoważonego rozwoju wpłyną na oczekiwania akcjonariuszy wobec organów? Obowiązki, wytyczne, ocena działalności
 • Co wynika z projektu Dyrektywny o Należytej Staranności i Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (Directive on corporate sustainability due diligence)? Zakres obowiązków, możliwe sankcje i odpowiedzialność
 • Czym jest zrównoważony ład korporacyjny? Jak podejść do wewnętrznych polityk i procedur?
 • Wpływ ESG na łańcuch dostaw, wybór i współpracę z podwykonawcami, w tym w kontekście nałożonych przez UE sankcji na Rosję

Agata Bednarczyk
Kontakt ws. Wydarzenia

Agata Bednarczyk

Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 501 188 438

e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

Magdalena Cieciura
Kontakt ws. Członkostwa w SEG

Magdalena Cieciura

Specjalista ds. Współpracy z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 512 588 425

e-mail: magdalena.cieciura@seg.org.pl

Data aktualizacji: 2022-04-14

Zobacz również:

Szybkie menu