Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Agnieszka Gontarek

Dyrektor Działu Emitentów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Agnieszka Gontarek

Dyrektor Działu Emitentów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Agnieszka Gontarek, Dyrektor Działu Emitentów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (od 2008 r.), odpowiedzialnego m.in. za proces dopuszczania papierów wartościowych na rynki GPW i nadzór nad emitentami w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych, a także zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Kieruje pracami działającego przy GPW Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego. Redaktorka Dobrych Praktyk 2016 oraz Dobrych Praktyk 2021. W latach 2016-2018 prezes zarządu BondSpot S.A., wcześniej (2013-2016) członek rady nadzorczej BondSpot S.A. W latach 1998-2007 pracownik urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a następnie Komisji Nadzoru Finansowego, m.in. na stanowisku zastępcy dyrektora Departamentu Nadzoru Obrotu. 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW i podyplomowych studiów z zakresu rachunkowości, w trakcie swojej kariery zawodowej uczestniczka wielu krajowych i zagranicznych programów szkoleniowych oraz zespołów eksperckich w obszarze rynku kapitałowego. Współautorka komentarza do ustawy o ofercie publicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie jako wykładowca prawa papierów wartościowych i regulacji unijnych, przede wszystkim z zakresu obowiązków informacyjnych emitentów i ich akcjonariuszy oraz corporate governance.


Szybkie menu