Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Danuta Pajewska

Radca Prawny, Starszy Doradca, Wardyński i Wspólnicy

Danuta Pajewska

Radca Prawny, Starszy Doradca, Wardyński i Wspólnicy

Zajmuje się zagadnieniami prawa papierów wartościowych oraz prawa rynku kapitałowego i instytucji finansowych, transakcjami na rynku kapitałowym, problematyką corporate governance i business compliance, zwłaszcza w zakresie spółek publicznych, a także zagadnieniami outsourcingu.

Brała udział w przygotowywaniu prawnych części prospektów emisyjnych i memorandów informacyjnych związanych z emisją akcji, obligacji i produktów strukturyzowanych. Doradzała przy pozyskiwaniu środków na rynkach kapitałowych, nabywaniu znacznych pakietów akcji spółek publicznych, wykonywaniu obowiązków informacyjnych związanych z transakcjami na rynku kapitałowym, oferowaniu zagranicznych papierów wartościowych w Polsce, a także w zakresie regulacyjnych aspektów funkcjonowania instytucji finansowych (biur maklerskich, banków, funduszy inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń) i oferowania produktów finansowych oraz outsourcingu usług. Reprezentowała wielu klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego.

Jest współautorką książki „Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć” wydanej przez LexisNexis Polska we współpracy z kancelarią Wardyński i Wspólnicy (Warszawa 2013).

Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

W roku 2004 została wspólnikiem w kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Szybkie menu