Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Dariusz Witkowski

Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Dyrektor ds. Regulacji, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Dariusz Witkowski

Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Dyrektor ds. Regulacji, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Dariusz Witkowski, Doradca Zarządu ds. Regulacji, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Pełni funkcję Doradcy Zarządu ds. Regulacji w Stowarzyszeniu Emitentów Giełdowych. Uprzednio pełnił funkcje Wiceprezesa Stowarzyszenia, Dyrektora ds. Regulacji w SEG, Prezesa Zarządu w Zakładach Tytoniowych w Lublinie S.A. oraz w Karen S.A. notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W latach 2009-2010 był zatrudniony w Konfederacji Pracodawców Polskich. Wcześniej przez trzy lata pracował w UniCredit CAIB Poland. W latach 2005-2006 zajmował stanowisko Członka Zarządu PKN Orlen, odpowiedzialnego za nadzór nad grupą kapitałową koncernu. W latach 2004-2005 pracował jako Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, odpowiadając za procesy prywatyzacji, w szczególności w ramach ofert publicznych. W latach 2000-2004 był członkiem Komitetu Indeksów Giełdowych przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Od 1995 do 2004 r. pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Spółek Publicznych i Finansów w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd - odpowiadał za procesy dopuszczania papierów wartościowych do publicznego obrotu oraz nadzorował spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie. Wykładowca na wielu konferencjach dotyczących rynku kapitałowego, nadzoru i publicznego obrotu papierami wartościowymi.

Szybkie menu