Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Izabela Olszewska

Członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Izabela Olszewska

Członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Absolwentka Wydziału Finansów i Statystyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe MBA na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Była słuchaczką kursu International Institute for Securities Market Development, zorganizowanego przez US Securities and Exchange Commission w Waszyngtonie.

Z rynkiem kapitałowym związana jest od 1992 roku, początkowo jako analityk w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego, a od 1999 roku jako pracownik Giełdy Papierów Wartościowych. Na GPW pełniła różne funkcje menedżerskie w obszarze rozwoju biznesu i sprzedaży, współpracowała z inwestorami i przedsiębiorcami, krajowymi i zagranicznymi, z różnych dziedzin gospodarki, odpowiadała za poszerzanie oferty produktowej rynku regulowanego i rynków alternatywnych. Zajmowała stanowisko Dyrektora Zarządzającego ds. Rozwoju.

Od lipca 2019 r. pełni funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii. Od października 2015 r. do czerwca 2019 r. była członkiem Rady Nadzorczej spółki Bondspot. Do czerwca 2018 r. była członkiem Rady Dyrektorów spółki Aquis Exchange z siedzibą w Londynie, pełniąc rolę Non-Executive Director. Od wielu lat współpracuje z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych jako członek Zespołu Doradczego.

Izabela OLSZEWSKA - Member of the Management Board of the Warsaw Stock Exchange
Izabela Olszewska holds a degree from the Department of Finance and Statistics, Warsaw School of Economics, and has completed the PhD study programme at the Department of Economic Sciences, University of Warsaw.
Izabela Olszewska holds a degree from the Department of Finance and Statistics, Warsaw School of Economics, and has completed the PhD study programme at the Department of Economic Sciences, University of Warsaw.  She attended the International Institute for Securities Market Development programme offered by the US Securities and Exchange Commission.
She has worked on the capital market since 1992, initially as analyst at Bank Handlowy’s Capital Operations Centre and since 1999 with the Warsaw Stock Exchange (GPW). Izabela has held a number of business and sales management functions at GPW, working with investors and companies, both local and international, and was responsible for the development of the product offering of the regulated and alternative markets. Previous to her Board appointment, she was Managing Director for Market Development.
Izabela has been Chair of the Supervisory Board of Towarowa Giełda Energii (Polish Power Exchange) since July 2019, and was Member of the Supervisory Board of Bondspot from October 2015 to June 2019.
Previously, she a Member of the Board of Directors of Aquis Exchange, London.  She is Member of the Advisory Board of Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (Central Securities Depository of Poland).

Szybkie menu