Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Jacek Socha

Wiceprezes, PwC

Jacek Socha

Wiceprezes, PwC

Wiceprezes i partner w firmie PwC. Jeden z twórców polskiego rynku kapitałowego i ładu korporacyjnego w Polsce.

Jacek Socha jest Wiceprezesem oraz Partnerem PwC w Polsce. Dołączył do firmy w grudniu 2005 roku. Od tego czasu doradzał wielu polskim i zagranicznym spółkom. W latach 2004-2005 pełnił funkcję Ministra Skarbu Państwa w rządzie Premiera Marka Belki. W tym okresie przeprowadził szereg prywatyzacji przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym PKO BP (największa oferta publiczna w Polsce). W latach 1991-2004 pracował w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (jako Przewodniczący Komisji 1994- 2004). W tym czasie brał udział w stworzeniu nowoczesnego rynku kapitałowego w Polsce, w dopuszczeniu do publicznego obrotu znaczącej liczby spółek, które są obecnie notowane na GPW. Honorowy Członek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Związku Maklerów i Doradców oraz Izby Domów Maklerskich. Pełnił istotne funkcje w Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych, gdzie przewodniczył Europejskiemu Komitetowi Regionalnemu. Był wiceprzewodniczącym Komitetu Rynków Rozwijających się oraz Członkiem Komitetu Wykonawczego. Członek Komisji Dobrych Praktyk. Współtworzył zasady przyjęte przez Giełdę Papierów Wartościowych w 2002 r. Jest również członkiem Rady Ładu Informacyjnego. Arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Wiceprezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Konsultingu. Wiceprezes Polskiego Związku Golfa. Autor książek: „Rynek – giełda – inwestycje”, „Rynek papierów wartościowych w Polsce” oraz licznych artykułów i raportów z zakresu rynku kapitałowego. Jacek Socha jest obywatelem polskim, urodził się 9 września 1954 r. w Paczkowie. Żonaty. Dwie córki. Ulubione zajęcia w wolnym czasie to: gra w golfa, gra w tenisa oraz w brydża.

Szybkie menu