Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Krzysztof Ołdak

Dyrektor Działu Operacyjnego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Krzysztof Ołdak

Dyrektor Działu Operacyjnego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Krzysztof Ołdak, Dyrektor Działu Operacyjnego – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Od 1994 r. związany z rynkiem kapitałowym. W 2000r. objął funkcję Wicedyrektora Działu Operacyjnego, a od lutego 2003r. do dnia dzisiejszego pełni funkcję Dyrektora tego Działu.
Nadzoruje działalność operacyjną KDPW w zakresie obsługi rynku kasowego, a w szczególności rozrachunki transakcji, rejestrację papierów wartościowych w depozycie i obsługę zdarzeń korporacyjnych. W ramach kompetencji działu realizowane są również operacje związane z obsługą linków transgranicznych z zagranicznymi systemami depozytowymi, w tym transfery papierów wartościowych będących w podwójnym notowaniu oraz obsługa zdarzeń korporacyjnych związanych z tymi papierami.
Uczestniczy w licznych grupach roboczych wspierających rozwój polskiego rynku kapitałowego.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Szybkie menu