Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Małgorzata Rusewicz

Prezes Zarządu, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Małgorzata Rusewicz

Prezes Zarządu, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Z wykształcenia prawnik, ukończyła również podyplomowe studia z zakresu ubezpieczeń w SGH. W 2013 r. objęła stanowisko Prezesa Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, zaś w Izbie Zarządzających Funduszami i Aktywami pracuje od września 2019 r., początkowo jako Wiceprezes zarządu, a od stycznia 2020 r. została mianowana Prezesem zarządu i odtąd samodzielnie kieruje IZFiA.

Jest również członkiem Komitetu ds. Product Governance Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz członkiem Komitetu Nadzoru w GPW Benchmark, należy do Komitetu do Spraw Ryzyka w KDPW oraz jest członkiem działającej w ramach Ministerstwa Finansów Rady Rozwoju Rynku Finansowego.

Tematyką ubezpieczeń zajmuje się od początku swojej kariery, którą rozpoczęła w 2002 r. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W kolejnych latach współpracowała z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych oraz Komisją Europejską jako ekspert z zakresu rynku pracy oraz prawa ubezpieczeniowego.

W latach 2005-2007 była związana z Uniwersytetem w Gandawie, gdzie uczestniczyła w programie Training and Reporting on European Social Security. W latach 2007-2012 w Konfederacji Lewiatan pełniła funkcję dyrektora Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy oraz Koordynatora Rady Rynku Pracy. Jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa ubezpieczeniowego i rynku pracy.

Szybkie menu