Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Marcin Marczuk

Radca Prawny, Partner Zarządzający, KMD.Legal

Marcin Marczuk

Radca Prawny, Partner Zarządzający, KMD.Legal

Od 2018 r. jest partnerem w KMD Legal. Legitymuje się największą ilością przeprowadzonych postępowań prospektowych na polskim rynku kapitałowym. Przygotował kilkadziesiąt pierwszych i wtórnych ofert publicznych na bazie prospektów emisyjnych czy memorandów informacyjnych oraz dokumentację transakcyjną dla operacji i procesów negocjacyjnych typu M&A.

Występuje w imieniu emitentów, sprzedających podmiotów dominujących oraz domów maklerskich w postępowaniach administracyjnych przed KNF oraz przed instytucjami rynku kapitałowego. Specjalizuje się także w kształtowaniu programów motywacyjnych dla osób kluczowych dla spółek publicznych, a także w zagadnieniach regulacyjnych oraz informacyjnych spółek publicznych. Kieruje praktyką w zakresie m.in. transakcji M&A, ofert publicznych, subskrypcji prywatnych oraz różnorodnych transakcji i operacji na instrumentach finansowych.

Opublikował kilkanaście obszernych prac z zakresu rynku kapitałowego, emisji papierów wartościowych, w tym akcji i obligacji, a także regularnie prowadzi szkolenia organizowane przez SEG dla spółek publicznych, w obszarach dotyczących prawa spółek oraz rynku kapitałowego. Co więcej, jest współautorem pierwszego na rynku komentarza wydawnictwa C.H. Beck do ustawy z dnia 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, uwzględniającego najnowsze zmiany ustawodawcze, a także współautorem renomowanego komentarza „Prawo rynku kapitałowego”. Wraz z zespołem KMD Legal przygotowuje fragmenty komentarza do nowej ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

Był wielokrotnie wyróżniany przez renomowane stowarzyszenia praktyków oraz podmioty certyfikujące, m.in. Chambers & Partners, LEGAL 500, IFLR 1000, Rzeczpospolita, czy Parkiet jako wiodący ekspert w obszarze Capital Market (Equity, Debt).

Szybkie menu