Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Marcin Pietkiewicz

Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy

Marcin Pietkiewicz

Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy

Marcin Pietkiewicz, Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy

Jest radcą prawnym w praktyce rynków kapitałowych i instytucji finansowych. Jest także członkiem praktyki prawa nowych technologii, gdzie doradza w zakresie crowdfundingu oraz wirtualnych walut (bitcoin).

Zajmuje się zagadnieniami prawa papierów wartościowych oraz prawa rynku kapitałowego i instytucji finansowych, transakcjami na rynku kapitałowym, problematyką corporate governance, zwłaszcza w zakresie spółek publicznych, a także zagadnieniami outsourcingu i compliance.

Bierze udział w przygotowywaniu dokumentacji związanej z emisją akcji, obligacji i produktów strukturyzowanych. Doradza przy pozyskiwaniu środków na rynkach kapitałowych, transakcjach przejęć oraz nabywaniu znacznych pakietów akcji spółek publicznych, wykonywaniu obowiązków informacyjnych związanych z transakcjami na rynku kapitałowym, oferowaniu zagranicznych papierów wartościowych w Polsce, a także w zakresie regulacyjnych aspektów funkcjonowania instytucji finansowych (biur maklerskich, banków, funduszy inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń) i oferowania produktów finansowych oraz outsourcingu usług. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego.

Uczestniczy w pracach dotyczących finansowania projektów (umowy kredytu, nabycie akcji, szczególne rodzaje finansowania), nabywania wierzytelności i powiązanych zabezpieczeń oraz sekurytyzacji wierzytelności.

Szybkie menu