Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Paweł Spiechowicz

Założyciel portalu KomitetAudytu.pl Wiceprezydent ACCA Polska

Paweł Spiechowicz

Założyciel portalu KomitetAudytu.pl Wiceprezydent ACCA Polska

Paweł jest członkiem Korpusu Polskiego Instytutu  Dyrektorów, kandydatem na profesjonalnego członka komitetu audytu.  Jest współautorem podręcznika „Komitet Audytu  – pierwsze kroki. Przewodnik dla praktyków”, wydanego w maju 2011 roku, oraz zbioru Dobrych Praktyk Komitetów Audytu w Polsce, opublikowanego rok wcześniej. Paweł jest certyfikowanym audytorem wewnętrznym  i ekspertem finansowym, specjalistą z obszaru  oceny kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem  i ładu korporacyjnego. Posiada również doświadczenie  w sprawozdawczości i rewizji finansowej. Pracował  w kilku polskich i globalnych organizacjach, m.in.:  Ruch S.A., PwC, Grupa Volvo w Europie Środkowej  i Wschodniej. Paweł jest absolwentem Wydziału Zarządzania  i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu  oraz Podyplomowego Studium Relacji Inwestorskich  i Komunikacji Finansowej Szkoły Głównej Handlowej  w Warszawie. Posiada 15-letnie doświadczenie zawodowe.  Posługuje się angielskim, niemieckim i rosyjskim.

Szybkie menu