Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Paweł Tamborski

Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa

Paweł Tamborski

Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa

Paweł Tamborski, Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie


Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiada licencję maklera papierów wartościowych wydaną w 1991 roku.
Od lipca 2014 r. Prezes Zarządu. Od roku 2012, jako Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, nadzorował prowadzone procesy prywatyzacyjne w tym projekty realizowane na publicznym rynku kapitałowym. Koordynował współpracę z firmami doradczymi, bankami inwestycyjnymi i inwestorami. Odpowiadał za działania mające na celu promocję polskich rynków
finansowych i kapitałowych wśród inwestorów międzynarodowych. Nadzorował od strony właścicielskiej grupę spółek i instytucje finansowe, w których Skarb Państwa posiada istotne udziały. Koordynował tworzenie i realizację polityki dywidendowej Skarbu Państwa.

W latach 2010-2012 w Wood & Co, niezależnym banku inwestycyjnym specjalizującym się w realizacji transakcji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Paweł Tamborski pełnił funkcję Szefa Bankowości Inwestycyjnej.

Poprzednio, począwszy od roku 1994 – w Unicredit Group (w tym czasie CAIB, część Creditanstalt Bankverein AG). Wcześniej Bank Staropolski S.A. gdzie rozpoczął swoją karierę związaną z rynkiem kapitałowym jako makler papierów wartościowych i współorganizator jednego z pierwszych biur maklerskich, następnie Biuro Maklerskie Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A. (obecnie BZ WBK S.A.).

W Unicredit CAIB zarządzał zespołem bankowości inwestycyjnej w Warszawie (Szef Bankowości Inwestycyjnej i członek zarządu UniCredit CAIB Poland). Od roku 2008 był współodpowiedzialny za prowadzenie londyńskiego zespołu rynków kapitałowych Europy Środkowo-Wschodniej (ECM CEE).
W trakcie swojej kariery w Grupie Unicredit Paweł Tamborski był odpowiedzialny za doradztwo dla wielu polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw, przedsiębiorców i inwestorów przy przygotowaniu i realizacji różnorodnych transakcji na publicznym i niepublicznym rynku kapitałowym. Obejmowały one pozyskiwanie kapitału poprzez emisje akcji, obligacji, obligacji zamiennych, transakcje w zakresie fuzji i przejęć a także transakcje prywatyzacyjne.
Przewodniczący Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A i Rady Nadzorczej Towarowa Giełda Energii S.A.

Szybkie menu