Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Prof. nadzw. dr hab. Michał Królikowski

Partner Zarządzający, Adwokat, KMD. Legal

Prof. nadzw. dr hab. Michał Królikowski

Partner Zarządzający, Adwokat, KMD. Legal

Był wielokrotnie wyróżniany przez Dziennik Gazetę Prawną w kategorii najbardziej wpływowego i kompetentnego prawnika w Polsce. Jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego.

Prowadzi skomplikowane spory cywilne, gospodarcze i medyczne. Arbiter Sądu Polubownego przy Prokuratorii Rzeczpospolitej. Doświadczenie zdobywał przez dwadzieścia lat pracy naukowej, ponadto wieloletnie pełnił funkcję dyrektora Biura Analiz Sejmowych, gdzie odpowiadał za obsługę prawną Marszałka Sejmu, Szefa Kancelarii Sejmu i organów Sejmu w procesie legislacyjnym i bieżącym funkcjonowaniu. Był także członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego oraz podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Kierował pracami nad nowelizacją prawa i procedury karnej, odpowiadał m.in. za nowe prawo restrukturyzacyjne, ustawę o sprawcach niebezpiecznych.

Wykładał również w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Reprezentował rząd w procesie legislacyjnym w Radzie UE w zakresie prawa karnego i prawa prywatnego, był członkiem Komitetu ds. UE Rady Ministrów. Reprezentował Ministra Sprawiedliwości w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Opublikował ponad sto prac z zakresu prawa karnego, procesu karnego i prawa konstytucyjnego, a także takich dziedzin jak manipulacje na rynku finansowym czy prawo restrukturyzacyjne. Jest redaktorem komentarza do ustawy AML wydawnictwa C.H. Beck. Wraz z zespołem KMD Legal przygotowuje fragmenty komentarza do nowej ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.


Szybkie menu