Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Sławomir Panasiuk

Wiceprezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Zarządu Izby Rozliczeniowej KDPW_CCP

Sławomir Panasiuk

Wiceprezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Zarządu Izby Rozliczeniowej KDPW_CCP

Menedżer, ekspert w zakresie rynków finansowych, zarządzania, rozwoju i bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz zarządzania ryzykiem operacyjnym.
 
Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, magister inżynier Wydziału Cybernetyki oraz studiów podyplomowych z zakresu informatyki. Ukończył studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych, dyscyplina nauki o zarządzaniu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz podyplomowe studia menedżerskie (AMP) w Wyższej Szkole Zarządzania Uniwersytetu Nawarry - IESE. Posiada certyfikat zarządzania infrastrukturą informatyczną według standardu ITIL wystawiony przez EXIN (Examination Institute for Information Science).
 
Wiceprezes Zarządu dwóch instytucji infrastruktury polskiego rynku finansowego. Z KDPW, centralnym depozytem papierów wartościowych, związany jest od 1999 r. Członek Zarządu KDPW od 2006 r., a od 2009 r. Wiceprezes Zarządu. Od 2011 r. również Wiceprezes Zarządu, wydzielonej ze struktur KDPW, izby rozliczeniowej KDPW_CCP. W obu spółkach odpowiada za obszar technologiczny i operacyjny. Nadzorował realizację szeregu projektów podnoszących jakość i zakres usług post-transakcyjnych, dostosowując w tym obszarze polski rynek finansowy do konkurencji i standardów międzynarodowych.

Członek Komitetów Nadzorczych WIBOR oraz WIG przy GPW Benchmark S.A. Jest Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Centrum Giełdowe S.A.

Od 2016 r. członek ISDA CCP Committee, a od 2017 r. członek CCP12 Executive Committee.
Od 2018 r. jest członkiem Euro Cyber Resillience Board ds. Paneuropejskich Infrastruktur Finansowych (ECRB), forum dla strategicznych dyskusji pomiędzy podmiotami infrastruktury rynku finansowego, działającym przy Europejskim Banku Centralnym.

Szybkie menu