Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Wiesław Łatała

Radca Prawny, Partner Zarządzający, FORTON Legal Łatała i Wspólnicy

Wiesław Łatała

Radca Prawny, Partner Zarządzający, FORTON Legal Łatała i Wspólnicy

Posiada 30-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Doradza spółkom z rynku polskiego, jak i rynków zagranicznych. Jest ekspertem w problematyce rynku kapitałowego, od wielu lat bierze udział we wprowadzaniu spółek na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych S.A., przygotowaniu prospektów emisyjnych i postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego, doradza również w zakresie polityki informacyjnej spółek notowanych na GPW S.A. Posiada bogate doświadczenie w zakresie transakcji M&A, restrukturyzacji i reorganizacji podmiotów gospodarczych, zamówień publicznych i sektorowych.
Od lat pełni funkcje przewodniczącego, lub członka rad nadzorczych (w tym komitetów audytów) wielu spółek publicznych w kraju i za granicą, zajmujących się działalnością gospodarczą z zakresu różnych branż.  

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych Rachunkowość i Podatki w Krakowskiej Szkole Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Posiada uprawnienia radcy prawnego oraz doradcy podatkowego.

Szybkie menu