Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Dyrektywa ws. harmonizacji wymogów dot. przejrzystości informacji o emitentach - 2013/50/EU

OBOWIĄZUJE

 

SPRAWDŹ ETAPY PRAC LEGISLACYJNYCH PONIŻEJstrzałka

Dnia 6 listopada ostała opublikowana Dyrektywa 2013/50/EU Parlamentu Europejskiego i Rady  w sprawie harmonizacji raportowania okresowego, zmieniająca jednocześnie Dyrektywę 2003/71/EC o prospekcie emisyjnym. Dyrektywa wprowadza zakaz nakładania na emitentów obowiązków przekazywania raportów okresowych innych niż raporty roczne i półroczne.

Banner 06.09.2023 due diligence
Dostęp zablokowany
20.07.21
gwiazda - ulubione

Macierzyste Państwa Członkowskie będą mogły nałożyć na emitentów obowiązek publikowania dodatkowych okresowych informacji finansowych częściej niż rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych pod warunkiem, że:

  • dodatkowe okresowe informacje finansowe nie stanowią nieproporcjonalnego obciążenia finansowego w zainteresowanym państwie członkowskim, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw, oraz
  • treść wymaganych dodatkowych okresowych informacji finansowych jest proporcjonalna do tego, co przyczynia się do podejmowania decyzji inwestycyjnych przez inwestorów.

SEG będzie monitorował projekty regulacji dla rynku krajowego przygotowywane w związku z powyższymi zmianami.

Macierzyste Państwa Członkowskie będą mogły nałożyć na emitentów obowiązek publikowania dodatkowych okresowych informacji finansowych częściej niż rocznych
i półrocznych sprawozdań finansowych pod warunkiem, że:

  • dodatkowe okresowe informacje finansowe nie stanowią nieproporcjonalnego obciążenia finansowego w zainteresowanym państwie członkowskim, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw, oraz
  • treść wymaganych dodatkowych okresowych informacji finansowych jest proporcjonalna do tego, co przyczynia się do podejmowania decyzji inwestycyjnych przez inwestorów.

Dnia 6 listopada 2013 r. została opublikowana Dyrektywa 2013/50/EU Parlamentu Europejskiego i Rady  w sprawie harmonizacji raportowania okresowego, zmieniająca jednocześnie Dyrektywę 2003/71/EC o prospekcie emisyjnym. Dyrektywa wprowadza zakaz nakładania na emitentów obowiązków przekazywania raportów okresowych innych niż raporty roczne i półroczne.

Data aktualizacji: 2021-10-05

Zobacz również:

Szybkie menu