Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

ESAP - European Single Access Point

ETAP PRAC LEGISLACYJNYCH

W dniu 25 listopada 2021 r. w ramach program Unii Rynków Kapitałowych (CMU) został opublikowany przez Komisję Europejską projekt rozporządzenia dotyczący utworzenia europejskiego pojedynczego punktu dostępu zapewniającego scentralizowany dostęp do publicznie dostępnych informacji istotnych dla usług finansowych, rynków kapitałowych i zrównoważonego rozwoju (ESAP). 


SPRAWDŹ ETAPY PRAC LEGISLACYJNYCH PONIŻEJstrzałka
W dniu 25 listopada 2021 r. w ramach program Unii Rynków Kapitałowych (CMU) został opublikowany przez Komisję Europejską projekt rozporządzenia dotyczący utworzenia europejskiego pojedynczego punktu dostępu zapewniającego scentralizowany dostęp do publicznie dostępnych informacji istotnych dla usług finansowych, rynków kapitałowych i zrównoważonego rozwoju (ESAP). 

ESAP jest odpowiedzią na zidentyfikowany przez Komisję problem w postaci braku scentralizowanego system wyszukiwania umożliwiającego dostęp do informacji o przedsiębiorstwach i produktach inwestycyjnych. Większość z tych informacji jest dostępna na stronach internetowych przedsiębiorstw, a pozostałe można znaleźć w rejestrach krajowych lub unijnych. ESAP nie nakłada dodatkowych obowiązków raportowania, ale ma zwiększyć dostęp do tych informacji ze strony inwestorów czy analityków. 

Informacje, które będą ujawnione w ramach ESAP prowadzonego przez ESMA, będą dotyczyły wymogów sprawozdawczych z 37 europejskich aktów prawnych dotyczących rynku finansowego, w tym Dyrektywy Transparency, Dyrektywy takeover bids, Dyrektywy o prawach akcjonariuszy oraz Rozporządzenia MAR. W ramach planowanych danych znajdą się również informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju wynikające z przepisów o obowiązkach sprawozdawczych związanych z celami Europejskiego Zielonego Ładu.

Przygotowanie projektu rozporządzenia poprzedzone było konsultacjami przeprowadzonymi w dniach 20.01.2021 r. - 12.03.2021 r. Celem konsultacji było uzyskanie ogólnych i technicznych poglądów na temat sposobu ustanowienia europejskiego jednolitego punktu dostępu. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych wzięło udział w konsultacjach, zestawienie uwag dostępne jest TUTAJ. Stanowisko Stowarzyszenia znajduje się pod pozycją 98.

Po przygotowaniu projektu rozporządzenia Komisja Europejska rozpoczęła kolejne konsultacje, podczas których zbiera uwagi do projektu, które przedstawi  Parlamentowi Europejskiemu i Radzie jako wkład do debaty legislacyjnej. Uwagi można było zgłaszać do 28.03.2022 r. TUTAJ. Uwagi przesłane przez SEG dostępne są TUTAJ.

Data aktualizacji: 2022-09-30

Zobacz również:

Szybkie menu