Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Nowe rozwiązania dotyczące prospektu emisyjnego

ETAP PRAC LEGISLACYJNYCH

Prace nad nowymi regulacjami unijnymi dotyczącymi prospektu emisyjnego rozpoczęły się w lipcu 2017r. Celem jest ujednolicenie stosowania przepisów dotyczących dopuszczania papierów wartościowych do obrotu publicznego na rynku regulowanym. Różne ujęcie przepisów dotyczących prospektów emisyjnych w poszczególnych krajach znacznie utrudniało transgraniczne ofertowanie papierów wartościowych wobec czego zrodziła się potrzeba ujednolicenia przepisów dotyczących prospektów emisyjnych, które ograniczą możliwość rozbieżności prawnych na szczeblu krajowym, a w efekcie końcowym do ukończenia procesu tworzenia Unii Rynków Kapitałowych w UE.

SPRAWDŹ ETAPY PRAC LEGISLACYJNYCH PONIŻEJstrzałka

uwagi SEG do projektu regulacyjnych standardów technicznych

SEG 09 marca 2018r. wysłało do ESMA uwagi do projektu Regulacyjnych Standardów Technicznych w związku z nowym rozporządzeniem prospektowym (EU) 2017/1129.

 

Zapraszamy do zapoznania się z:

dokumentem konsultacyjnym ESMA

oraz

uwagami SEG do RTS prospektu

Zachęcamy również do zapoznania się z uwagami wysłanymi przez EuropeanIssurers

 

Uwagi EuropeanIssuers do RTS prospektu

EuropeanIssuers, organizacja zrzeszająca emitentów z krajów europejskich, do której należy SEG, przekazała uwagi do projektów nowych rozwiązań dotyczących prospektu emisyjnego. Uwagi te przekazano w formie trzech dokumentów odnoszących się do różnych kwestii. Pożniej przedstawiamy uwagi z podziałem na poruszone w nich problemy.

kontrola i zatwierdzanie

 

EuropeanIssuers stoi na stanowisku, że kryteria i procedury walidacji kryteriów muszą być zbieżne i wchodzić w zakres aktów delegowych. EI wyraża obawę, że stwierdzenie, że krajowe organy ochrony konkurencji mogą zdecydować się na zbadanie informacji poza prospektem może prowadzić do roszerzenia zakresu dokumentów objętych kontrolą, co z kolei może prowadzić do wydłużenia terminów, niepewności co do zatwierdzenia prospektu emisyjnego. EI dodatkowo stwierdza, że pisemne potwierdzenie o tym, że emitent złożył i opublikował wszystkie informacje wymagane przepisami dyrektywy Transparency i MAR, powinno być wymagane tylko wtedy gdy URS zostanie przedłożony do zatwierdzenia zgodnie z regulacją dot. prospektu emisycjnego (level 1). Nie ma konieczności żądać takich potwierdzeń podczas składania ostatecznego projektu URD.

EI Position on Prospectus Level II- scrutiny and approval

europejski prospekt emisyjny- prospekt dotyczący wzrostu ue

 

EI z zadwoleniem odnosi się do nieujęcia w  unijnych regulacjach prospektów emisyjnych firm, których kapitalizacja rynkowa wynosi 200 mln EUR lub mniej. Inne wymogi, których ESMA nie powinna ujmować w regulacji dot. prospektu emisyjnego: historia kapitału akcyjnego, ujawnienie uchwał, w ramach których tworzone są papiery wartościowe oraz klauzula dotycząca przedmiotu i celu zawarta w protokole i statucie. EI uważa, że wymogi dotyczące akcji i emisji niepublicznych powinny być umieszczone oddzielnie, by były bardziej czytelne i łatwe do zrozumienia przez emitentów i ich doradców. Emitenci powinni mieć wolny wybór odnośnie tego czy w prospekcie emisyjnym umieszczać prognozy zysków czy też nie.  EuropeanIssuers proponuje restrukturyzację streszczenia jako przewodnika dla czytelnika w prospekcie emisyjnym, które zawierałoby jedynie informację o emitencei i jego ofercie, bez konieczności zawierania czynników ryzyka ani informacji finansowych.

EI Response Prospectus level II- EU Growth prospectus

format i treść

W kwestii formatu i treści EI wyraża szereg obaw m.in. aktualne brzmienie regulacji wskazuje na brak elastyczności dotyczącej wyboru kolejności prezentacji różnych sekcji, w tym miejsca gdzie należy umieścić czynniki ryzyka. Niesłuszne i sprzeczne z wcześniejszymi regulacjami wydaje się również ujęcie obowiązku przedstawienia oświadczenia o zgodności z Dyrektywą Transparency oraz z MAR. Emitenci bowiem już są zobowiązani do działania zgodnie z postanowieniami tych dwóch dokumentów, więc dodatkowe oświadczenia o ich przestrzeganiu są niekonieczne. EI dodatkowo sugeruje elastyczność w odniesieniu do kategorii czynników ryzyka. EI uważa, że powinna istnieć możliwość daleszego złagodzenia dokumentu rejestracyjnego akcji zarówno dla ofert pierwotnych, jak i wtórnych.

EI Position on Prospectus level II- format and content

Konsultacje w sprawie porad technicznych w ramach nowego rozporządzenia w sprawie prospektu emisyjnego trwały do 6 lipca 2017r. do 28 września 2017r. i zostały ogłoszone przez ESMĘ, europejski organ nadzoru nad rynkiem kapitałowym.
 
Poniżej zamieszczamy projekty regulacji wydane przez ESMA.
 

Rozporządzenie w sprawie prospektu emisyjnego w kontekście planu Unii Europejskiej dotyczącego Rynków Kapitałowych ma wspomóc łatwiejszy i tańszy dostęp do rynku małym i średnim firmom oraz poprawić dostępność prospektów dla inwestorów. 

Data aktualizacji: 2021-10-05

Zobacz również:

Szybkie menu