Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Projekt integracji europejskiej w zakresie nadzoru nad rynkiem kapitałowym

OBOWIĄZUJE

Komunikat Komisji Europejskiej nr  COM (2017), 542 z 20.09.2017r. dotyczący projektu integracji europejskiej w odniesieniu do nadzoru nad rynkiem kapitałowym wskazuje na istnienie konieczności ułatwienia świadczenia transgranicznych usług finansowych oraz ułatwienie wyeliminowania błędów w nadzorach na poziomie krajowym.

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych będzie na bieżąco śledzić prace prowadzące do ujednolicenia nadzoru na poziomie europejskim.

SPRAWDŹ ETAPY PRAC LEGISLACYJNYCH PONIŻEJstrzałka

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych w dniu 13 października 2017r. wysłało pismo do Pana Zbigniewa Mindy, Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego z uwagami dotyczącymi projektowanych regulacji dotyczących nadzoru organów europejskich nad krajami członkowskimi UE. W piśmie tym SEG wyraziło stanowisko dotyczące kryteriów, które powinny być brane pod uwagę przy stosowaniu środków nadzoru przez ESMA, nadzoru nad niektórymi rodzajami prospektów oraz nakładania grzywien oraz finansowych kar pieniężnych.

Zapraszamy do zapoznania się z uwagami SEG.

Etap możliwości zgłaszania uwag dotyczących projektów unijnych na poziomie krajowym rozpoczął się w dniu, kiedy Ministerstwo Finansów zwróciło się do instytucji działających w obrębie rynku kapitałowego w Polsce o zgłaszanie uwag dotyczących projektowanych aktów dotyczących funkcjonowania unijnych organów nadzorczych oraz regulacji sektorowych.

Poniżej można znaleźć projekty regulacji unijnych oraz komunikat Komisji Europejskiej.

Przedstawione przez Komisję Europejską dokumenty i projekty regulacji prawnych są dowodem na realizację projektu tzw. Unii Rynków Kapitałowych, która jest kolejnym etapem integracji europejskiej. Przewiduje się, że stosowne regulacje zostaną wdrożone do 2019 roku.

O Unii Rynków Kapitałowych można przeczytać m.in. w "Raporcie pięciu przewodniczących", który jest podsumowaniem rozmów na temat ściślejszej koordynacji polityk gospodarczych.

Data aktualizacji: 2021-10-05

Zobacz również:

Szybkie menu