Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Minimalne Gwarancje

Art. 18 Rozporządzenia w sprawie Taksonomii zawiera definicję Minimalnych Gwarancji. Spełnienie Minimalnych Gwarancji jest jednym trzech niezbędnych do spełnienia warunków, by działalność spółki została uznana za zrównoważoną środowiskowo. Definicja przedstawiona w art. 18 bazuje na procesach należytej staranności, które z kolei są określone poza systemem prawnym Unii Europejskiej, m.in. w Wytycznych ONZ dotyczących Biznesu i Praw Człowieka oraz w Rekomendacjach OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych. Unijny regulator nie wyda dodatkowych przepisów uzupełniających (np. w formie aktów delegowanych), które wspierałyby spółki w weryfikacji, czy spełniają Minimalne Gwarancje.

Platform on Sustainable Finance, stałe ciało doradzające Komisji Europejskiej w zakresie Taksonomii i zrównoważonych finansów, wydała w lipcu 2022 r. projekt raportu na temat Minimalnych Gwarancji. Choć nie stanowi on oficjalnej interpretacji przepisów, ani nie jest źródłem prawa, to może być pomocny dla spółek, które już w raportach rocznych za rok 2022 będą musiały zweryfikować, czy spełniają Minimalne Gwarancje.

Projekt raportu na temat minimalnych gwarancji
02.08.2022

Szybkie menu