Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Techniczne Kryteria Kwalifikacji

W raporcie rocznym za rok 2021 spółki giełdowe będą musiały podać informację, jaki odsetek ich przychodów, CapEx’u i OpEx’u jest związany z produktami i usługami zrównoważonymi środowiskowo. Kryteria pozwalające na dokonanie oceny tego, na ile działalność spółki jest zrównoważona środowiskowo, są zawarte w Taksonomii, czyli rozporządzeniu delegowanym Komisji Europejskiej do Rozporządzenia 2020/852. 9 grudnia 2021 r. opublikowane zostało ostatecznie przyjęte w unijnym procesie legislacyjnym Rozporządzenie Delegowane Komisji Europejskiej wraz z aneksami dotyczącymi przeciwdziałania zmianie klimatu i adaptacji do zmiany klimatu. Rozporządzenie wraz z aneksami dostępne jest tutaj.

Rozporządzenie 2020/852 wprowadza obowiązek publikacji ww. informacji bezpośrednio dla spółek giełdowych sporządzających raporty niefinansowe. Jednak wszystkie spółki publiczne i prywatne powinny dokonać analizy stopnia swojej zgodności z Taksonomią, gdyż informacje na ten temat będą wymagane przez instytucje finansowe: fundusze, ubezpieczycieli i banki. Obowiązek raportowania zostanie także rozszerzony od 2023 roku na inne kategorie spółek.

Raportowanie zgodności z Taksonomią będzie realizowane w określonych formularzach. Europejskie instytucje nadzoru opublikowały końcowe projekty swoich porad dla Komisji Europejskiej, która wyda akt delegowany określający wzory formularzy i metodologię liczenia raportowanych wskaźników. Akt delegowany ma zostać wydany przez KE do 1 czerwca 2021 r.

Rozporządzenie Delegowane Komisji Europejskiej
09.12.2021

Szybkie menu