Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

ESG W PRAKTYCE - Praktyczne przygotowanie firmy do raportowania zrównoważonego rozwoju

Data publikacji: 2022-02-10

Zapraszamy na szkolenie "ESG W PRAKTYCE - Praktyczne przygotowanie firmy do raportowania zrównoważonego rozwoju". Organizatorem wydarzenia jest Rzeczpospolita, a Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych  jest partnerem merytorycznym.

Spółki, które nie analizują ryzyk ESG i nie budują swojej strategii biznesowej w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju stają się mniej atrakcyjnym partnerem do współpracy i gorzej ocenianym obiektem inwestycyjnym.

Krąg podmiotów zobowiązanych prawem do raportowania w obszarze zrównoważonego rozwoju będzie się systematycznie zwiększał. Im szybciej firma zacznie wdrażać zasady zrównoważonego rozwoju w swoją codzienność biznesową, tym większe odniesie korzyści i lepiej przygotuje się do planowanych zmian prawnych.

Podczas szkolenia uczestnicy:
1. od podstaw poznają filozofię raportowania zrównoważonego rozwoju
2. dowiedzą się jak wdrożyć proces raportowania w swojej firmie
3.poznają obowiązujące i nadchodzące wymogi prawne

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom fundamentów rzetelnego raportowania zagadnień ESG oraz wskazanie na istotne zagadnienia praktyczne, które pozwolą na prawidłowe przeprowadzenie procesu w firmie. W ramach szkolenia zostanie omówione otoczenie regulacyjne, zarówno pod kątem istniejących wymogów jak również toczących się procesów legislacyjnych. Swoją wiedzą i doświadczeniami podzielą się eksperci od lat zawodowo zajmujący się zagadnieniami z obszaru zrównoważonego rozwoju.
Na szkolenie zapraszamy: 
1. Zarządy firmy i kadrę zarządzającą
2. Osoby budujące strategię firmy
3. Osoby zajmujące się wypełnianiem obowiązków informacyjnych
4.Osoby zajmujące się pozyskiwaniem finansowania
5. Przedstawicieli sektora publicznego
6. Wszystkie osoby zainteresowane tematyką 

Czas trwania szkolenia to 10 dni szkoleniowych, 64 godziny.

Dla Spółek Członkowskich SEG przewidziana jest zniżka 50%. Szczegółowe informacje jak otrzymać zniżkę dostępne są TUTAJ

Terminy i tematyka spotkań:

17.03.2022
Wprowadzenie do raportowania zrównoważonego rozwoju, *spotkanie online w godz. 9.00 - 14.25

Historia ESG - od CSR do zrównoważonego rozwoju/ ESG jako część strategii firmy/ Obecne wymogi regulacyjne/ Kogo interesują dane niefinansowe/ Przegląd badań i analiz dotyczących tematyki ESG

31.03.2022
Otoczenie regulacyjne, spotkanie online w godz. 9.00 - 14.25

Porozumienie Paryskie i Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ 2015-2030/ Standardy raportowania i wytyczne/ Rozporządzenie w Sprawie Taksonomii/ Rozporządzenie 2019/ 2088 SFRD/ Dyrektywy Corporate Sustainability Reporting Directive/ Audyt danych niefinansowych

12.04.2022
Jak się przygotować do raportowania? spotkanie online w godz. 9.00 - 14.25

Organizacja procesu raportowania w firmie/ Identyfikacja interesariuszy/ Badanie istotności/ Różne rodzaje kapitału/ Metodologia zbierania i agregacji danych/ Case study

21.04.2022
Identyfikacja łańcucha wartości, spotkanie online w godz. 9.00 - 14.25

Co to jest i łańcucha wartości i dlaczego należy go identyfikować?/ Proces identyfikacji łańcucha wartości w praktyce/ Grupa kapitałowa, dostawcy i poddostawcy/ Audyty podwykonawców/ Łańcuch wartości downstream – co dzieje się dalej z produktem?/ Dobre praktyki identyfikacji łańcucha wartości

26.04.2022
Obszar środowiskowy, spotkanie online w godz. 9.00 - 14.25

Ryzyka środowiskowe/ Omówienie wskaźników i ich interpretacja/ Pożądane wartości wskaźników/ Wskaźniki specyficzne dla branż/spółek/ Liczenie emisji gazów cieplarnianych/ Case study

12.05.2022
Obszar społeczny i ładu korporacyjnego, spotkanie online w godz. 9.00 - 14.25

Zagadnienia ładu korporacyjnego/ Prawa człowieka/ Ryzyka/ Omówienie wskaźników i ich interpretacja/ Wskaźniki specyficzne dla branż/spółek/ Case study

19.05.2022
Obszar pracowniczy, spotkanie online w godz. 9.00 - 14.25

Prawa pracownicze/ Ryzyka/ Zagadnienia różnorodności/ Omówienie wskaźników i ich interpretacja  i pożądane wartości wskaźników/ Wskaźniki specyficzne dla branż/spółek/ Case study

26.05.2022
Gospodarka obiegu zamkniętego, spotkanie online w godz. 9.00 - 14.25

Zmiana filozofii prowadzenia biznesu/ Omówienie wskaźników i ich interpretacja/ Wskaźniki specyficzne dla branż/ Zarządzenie odpadami, recycling, utylizacja/ Planowane zmiany legislacyjne / Case study

7.06.2022
Analiza raportów za rok 2021 – ćwiczenia praktyczne

**Spotkanie stacjonarne w godz. 9.00 - 16.00
Wybrane zagadnienia z poszczególnych raportów/ Raportowanie zgodności z Taksonomią SF/ Najważniejsze niedostatki w raportowaniu środowiskowym/ Dobre praktyki raportowania

8.06.2022
Przygotowanie do raportowania za rok 2022 – ćwiczenia praktyczne

Spotkanie stacjonarne w godz. 9.00 - 16.00
Zgodność przychodów spółki z Taksonomią/ Zgodność wydatków operacyjnych z Taksonomią/ Zgodność nakładów inwestycyjnych z Taksonomią/ Rozporządzenie 2019/2088 SFRD/ Dyrektywy Corporate Sustainability Reporting Directive

* Spotkanie online - 8 dni (48 godzin) odbędzie się za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej. W trakcie zajęć uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy poprzez czat. Czat umożliwia również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie, co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie.
**Spotkanie stacjonarne - 2 ostatnie dni (16 godzin), jeżeli sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju pozwoli, zajęcia odbędą się w formule stacjonarnej w Warszawie (dokładna lokalizacja podana zostanie wkrótce). Jeśli nie będzie możliwości zorganizowania spotkania stacjonarnego te warsztaty zostaną przeprowadzone w formule online.

Więcej informacji o wydarzeniu dostępnych jest TUTAJ

Data aktualizacji: 2022-02-10

Szybkie menu