Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Kwartalnik 2/2020 dostępny online!

Data publikacji: 2020-06-18W ostatnich dniach ukazał się kolejny kwartalnik Akademii Parkietu, który jest dziełem współpracy SEG z GG Parkiet. 

W najnowszym kwartalniku odnaleźć można wiele ciekawych artykułów związanych z funkcjonowaniem firmy w pandemicznej rzeczywistości takich jak:

 • "Covidowy krajobraz" - artykuł autorstwa Prezesa Zarządu SEG - Mirosława Kachniewskiego, 
 • "Giełdowa tarcza antycovidowa już gotowa" - artykuł autorstwa Wiceprezesa Zarządu SEG - Roberta Wąchały,
 • "E-spółka giełdowa" - artykuł, w którym dr Iwona Gębusia, radca prawny/ senior associate z Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni, odpowiada na pytania:
  • Czy przed koronawirusem zdalna praca zarządów i rad nadzorczych spółek giełdowych była standardem czy wyjątkiem? 
  • Jakie procedury są niezbędne do bezpiecznego funkcjonowania zarządu i rady nadzorczej w trybie zdalnym?
  • Jak powinny być dokumentowane decyzje podjęte w trybie zdalnym?
  • Jakich spółek akcyjnych dotyczy zapis elektroniczny (publicznych,niepublicznych) i jakich emisji (publicznych, prywatnych) oraz czy w ramach tej samej emisji można składać zapisy tradycyjne i elektroniczne?
 • "Kluczowe ryzyka związane z organizacją e-WZ" - artykuł, w którym Łukasz Świątek (senior associate) oraz Marcin Marczuk (partner) z kancelarii Królikowski Marczuk Dyl Adwokaci i Radcowie Prawni odpowiadają na pytania:  
  • Jakie są najważniejsze ryzyka prawne związane z e-WZ? 
  • Co można zrobić, aby je minimalizować? 
  • Jakie elementy powinien obejmować regulamin e-WZ? 
  • Jak znaleźć kompromis pomiędzy oczekiwaniami uczestników zdalnych i „fizycznych”?
 • "Technologia na e-WZA" - artykuł Andrzeja Knap, Prezesa Zarządu Unicomp-WZA, w którym autor przybliża technologiczne tajniki organizacji e-WZA odpowiadając na pytania: 
  • Jakie są najważniejsze problemy technologiczne związane z e-walnym zgromadzeniem?
  • Ile wynosi opóźnienie w transmisji i co zrobić, żeby je minimalizować?
  • W jaki sposób można zapewnić dwustronną komunikację ze zdalnymi akcjonariuszami? 
  • Czy emitent jest w stanie udowodnić, że po jego stronie nie było awarii systemu do głosowania zdalnego?
 • "Organizacja WZA a ochrona danych osobowych" - artykuł, w którym dwie Panie, Agata Kowalska (Radca Prawny, Partner Zarządzający) oraz Joanna Toruniewska (Radca Prawny, Of counsel) z kancelarii Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy wskazują: 
  • Jaki zakres danych osobowych związanych z organizacją WZA spółka może przetwarzać?
  • Komu te dane mogą być udostępniane?
  • W jaki sposób procedury związane z danymi osobowymi powinny się zmienić, jeżeli spółka organizuje również zdalne WZA?
  • Jakie dane i jak długo powinniśmy przechowywać, a które usunąć zaraz po WZA?
 • "Pandemiczna informacja poufna, czyli o obowiązkach sprawozdawczych w czasach zarazy" - artykuł autorstwa Pawła Małkińskiego - Prezesa Zarządu Capital Market Solutions Group
 • "Sprawozdawczość śródroczna spółek giełdowych. Jak sporządzić sprawozdanie finansowe w czasach niepewności?" - artykuł, w którym specjaliści z Deloitte: Marcin Samolik (Biegły Rewident, Starszy Menedżer Audit & Assurance Deloitte), Krzysztof Supera (Starszy Menedżer Audit & Assurance Deloitte) oraz Monika Jakubczyk (Biegły Rewident, Partner Audit & Assurance Deloitte) opowiadają o tym: 
  • Jak pandemia może wpłynąć na wycenę aktywów i zobowiązań w sprawozdaniach śródrocznych spółek giełdowych?
  • Jak powinna wyglądać analiza sytuacji płynnościowej w kontekście założenia kontynuacji działalności?  
 • "Najważniejsze formy pomocy płynnościowej dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem" - artykuł, w którym Dorota Szlachetko - Reiter (radca prawny, partner zarządzający) oraz Paweł Duda (radca prawny, partner) z BDO Legal odpowiadają na pytania: 
  • Co ma do zaoferowania Polski Fundusz Rozwoju spółkom giełdowym? 
  • Jakie są najważniejsze warunki uzyskania pomocy z PFR? 
  • Czy istnieje możliwość polepszenia warunków kredytowych spółki, która ma problemy finansowe z powodu Covid-19? 
  • Czy są planowane kolejne formy pomocy?
 • "Restrukturyzacja bez zwolnień - jak przetrwać kryzys" - artykuł, w którym Robert Stępień (radca prawny, partner zarządzający) oraz Michał Bodziony z Kancelarii PCS Littler w Krakowie odpowiadają na pytania emitentów: 
  • Czy pandemia musi oznaczać zwolnienia? 
  • Czy można obniżyć pracownikowi wymiar czasu pracy lub wynagrodzenie, nie mając spadku obrotów i nie odwołując się do rozwiązań z tarczy antykryzysowej?
  • Co w przypadku, gdyby pracodawca chciał zrezygnować z wypłacania premii, dodatków do wynagrodzenia czy benefitów pozapłacowych? 
  • Jak wygląda sytuacja z benefitami pozapłacowymi? 
  • Opieka medyczna, karty Multisport, owoce w biurze, bony do restauracji, zwrot kosztów taksówek w celu dojazdu do pracy – co zostawić, a z czego zrezygnować? 
  • Czy trzeba normalnie dokonywać odpisu i wypłacać świadczenia na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS)? 
  • A pracownicze plany kapitałowe i programy emerytalne?
  • Czy premie zawsze muszą być wypłacane? 
  • A co z podwyżkami i corocznymi negocjacjami dotyczącymi wynagrodzeń?, Jak efektywnie zarządzać czasem pracy w czasie pandemii? Dłuższe okresy rozliczeniowe, system równoważny, skrócone odpoczynki – z jakich rozwiązań pracodawca może skorzystać, aby zaoszczędzić?
 • "Ryzyka nadużyć pracowniczych podczas i po pandemii" - artykuł, w którym Jarosław Grzegorz (Associate Partner) oraz Justyna Hamada (Manager) z EY Polska odpowiadają na pytania: 
  • Do jakiego rodzaju nadużyć pracowniczych może dojść w związku z pracą zdalną?
  • Jak w praktyce analizować efektywność pracy zdalnej?
  •  Z jakimi nadużyciami będziemy się zmagać po odmrożeniu gospodarki?
 • "Praca zdalna w praktyce" - artykuł, w którym Lucyna Brayshaw (Radca Prawny, Partner) oraz Ludmiła Łuczak (Radca Prawny, Manager) z kancelarii Olesiński i Wspólnicy przybliżają istotę pracy zdalnej odpowiadając na pytania: 
  • Czy praca zdalna stanie się stałym elementem biznesowej rzeczywistości? 
  • Czym właściwie jest praca zdalna? 
  • Jak powinien wyglądać proces wprowadzenia pracy zdalnej w firmie? 
  • Czy zasady pracy zdalnej należy uregulować wewnętrznie? 
  • Czy regulamin/polityka pracy zdalnej powinny być takie same dla wszystkich grup pracowników? 
  • Co powinny zawierać takie wewnętrzne regulacje? 
  • W jakim zakresie uregulować warunki techniczne pracy zdalnej? 
  • Jak praca zdalna wpływa na obowiązki związane z ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji?
  • Czy po zabezpieczeniu kwestii technicznych na etapie wdrożenia pracodawca ma jeszcze dalsze obowiązki? 
  • Czy pracownikowi przysługują jakieś benefity związane z pracą z domu? 
  • Kto w firmie powinien być odpowiedzialny za tworzenie regulaminu pracy zdalnej? 

Na koniec kwartalnika znajdą Państwo podsumowanie najważniejszych zmian legislacyjnych dla emitentów w formie infografiki. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich przedstawicieli spółek członkowskich SEG do pobrania kwartalnika w formie PDF tutaj.   

Data aktualizacji: 2021-07-16

Szybkie menu