Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Ankieta EuropeanIssuers ws. przygotowania spółek do CSRD

Data publikacji: 2024-06-26

EuropeanIssuers opracowało ankietę online na temat transpozycji CSRD i stanu przygotowania spółek do zastosowania CSRD. SEG zachęca emitentów do wypełnienia ankiety – EI oczekuje na odpowiedzi w terminie do 29 lipca br. 

Zbiorcze wyniki pozwolą ocenić jak europejskie spółki są przygotowane do nowych obowiązków raportowania zrównoważonego rozwoju w oparciu o standardy ESRS oraz jakie są różnice w transpozycji CSRD pomiędzy poszczególnymi krajami. Dodatkowo SEG przygotował plik z kopią wszystkich pytań zawartych w ankiecie, co umożliwi wcześniejsze zapoznanie się z zakresem pytań. 

Ankieta jest podzielona tematycznie na kilka części dotyczących m.in. praktycznego przygotowania spółki do nowych przepisów w kontekście organizacyjnym, procesowym i merytorycznym, stanu prac w związku z oceną podwójnej istotności, raportowania o łańcuchu wartości oraz kwestii weryfikacji tej sprawozdawczości. Dane zebrane będą anonimowe - jedynie kraj, w którym spółka działa, będzie mógł być wykorzystany np. do zbiorczej oceny podejścia do CSRD spółek w danym kraju.

Plik PDF z kopią pytań z ankiety w załączniku poniżej.

Ankieta EI ws. CSRD (link

Data aktualizacji: 2024-06-26

Szybkie menu