Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

CSRD ostatecznie przyjęta

Data publikacji: 2022-11-29

W dniu 28 listopada 2022 r. na posiedzeniu Rady COMPET dyrektywa ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) została przyjęta przez kraje członkowskie. CSRD wejdzie w życie 20 dni po opublikowaniu jej w Dzienniku Urzędowym UE i od tej daty kraje członkowskie będą mieć 18 miesięcy na jej transpozycję do przepisów krajowych. 

Kluczowe daty zastosowania CSRD w kilku fazach, to:

  • raportowanie za 2024 r. (publikacja w 2025 r.) – największe spółki i grupy kapitałowe obecnie objęte NFRD
  • raportowanie za 2025 r. (publikacja w 2026 r.) – wszystkie pozostałe duże jednostki i duże grupy kapitałowe
  • raportowanie za 2026 r. (publikacja w 2027 r.) – wszystkie małe i średnie spółki giełdowe z wyłączeniem mikro, ponadto małe i niezłożone instytucje oraz wewnętrzne zakłady ubezpieczeń i wewnętrzne zakłady reasekuracji, dodatkowo małe i średnie spółki giełdowe będą mieć prawo do wyłączenia się z tego raportowania (tzw. opt-out) na maksymalnie dwa lata, czyli za 2026 i 2027 r.
  • raportowanie za 2028 r. (publikacja w 2029 r.) – duże jednostki zależne oraz oddziały w UE będą mieć obowiązek przedstawienia raportu ESG jednostek dominujących najwyższego szczebla spoza UE, które w UE wygenerowały przychody netto przekraczające 150 mln EUR.

Szczegółowe informacje dostępne pod tym linkiem.


Data aktualizacji: 2022-11-29

Szybkie menu