Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Dyrektywa ws. należytej staranności opublikowana

Data publikacji: 2024-07-08

W dniu 5 lipca br. w Dzienniku Urzędowym UE została opublikowana dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1760 z dnia 13 czerwca 2024 r. ws. należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz zmieniająca dyrektywę (UE) 2019/1937 i rozporządzenie (UE) 2023/2859 (Corporate Sustainability Due Diligence Directive – CSDDD).

Prace nad CSDDD zostały zakończone w dniu 24 maja br. przyjęciem do prawa UE przez Radę UE (17 krajów członkowskich poparło dyrektywę, w tym Polska, a 10 krajów się wstrzymało). Miesiąc wcześniej w dniu 24 kwietnia PE (stosunkiem głosów 374 za – 235 przeciw – 19 wstrzymujących się) przyjął kompromisowy tekst dyrektywy.

Więcej o ostatecznych rozwiązaniach przyjętych w CSDDD pisaliśmy TUTAJ.

Państwa członkowskie muszą transponować przepisy CSDDD do krajowego porządku prawnego do 26 lipca 2026 roku.


Data aktualizacji: 2024-07-08

Szybkie menu