Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

List do legislatorów UE ws. prac nad dyrektywą o uprzywilejowaniu co do prawa głosu

Data publikacji: 2023-11-28

Prace legislacyjne nad Listing Act obejmowały m.in. projekt dyrektywy dotyczący uprzywilejowania co do prawa głosu. Wcześniejsze projekty tej regulacji nie zawierały rozwiązań, które wpływałyby w jakikolwiek sposób na funkcjonowanie już istniejących reżimów uprzywilejowania w poszczególnych państwach członkowskich (link). Niestety, na ostatnim etapie prac legislacyjnych pojawiły się koncepcje ujednolicenia części przepisów, przy jednoczesnym drastycznym ograniczeniu dotychczasowych form uprzywilejowania. 

W związku z powyższym jako SEG uczestniczyliśmy w działaniach, których rezultatem było opublikowanie w dniu 28 listopada br. listu otwartego do unijnych legislatorów w sprawie niekorzystnego kierunku prac nad projektem dyrektywy o uprzywilejowaniu co do prawa głosu. SEG przyłączył się do organizacji z ośmiu krajów reprezentujących m.in. emitentów, które podpisały list. Wskazano w nim na potencjalne negatywne skutki dla systemów w krajach, w których spółki ze strukturą akcji uprzywilejowanych co do głosu były dopuszczane do obrotu na rynku rozwoju MŚP, a które wynikałyby ze zmodyfikowanych rozwiązań, nad którymi pracują KE, Parlament Europejski i Rada UE. Intencja poprawy sytuacji spółek w krajach, w których takie spółki nie były dopuszczane do obrotu, może spowodować z drugiej strony pogorszenie warunków prawnych w krajach UE, w których do tej pory nie było problemów systemowych w tym zakresie.


List znajduje się poniżej.

Data aktualizacji: 2023-11-30

Szybkie menu