Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Ostateczne Wytyczne implementacyjne do ESRS zostały wydane

Data publikacji: 2024-06-03

EFRAG, który na prośbę Komisji Europejskiej, opracował i poddał publicznym konsultacjom dodatkowe Wytyczne implementacyjne do ESRS, zakończył proces ich wydawania i ostateczną wersję Wytycznych opublikował w dniu 31 maja 2024 r. Wprawdzie te Wytyczne nie są wiążące prawnie, ale z pewnością ich treść będzie brana pod uwagę nie tylko przez spółki sporządzające informację o zrównoważonym rozwoju, ale także przez biegłych rewidentów, którzy będą dokonywać ustawowej atestacji tej sprawozdawczości i będą interpretować przepisy ESRS oraz przede wszystkim weryfikować prawidłowość przeprowadzenia oceny podwójnej istotności dla określenia zakresu raportowanych zagadnień ESG i danych ESG.

Wydane Wytyczne składają się z następujących dokumentów:

  • IG Materiality Assessment – Wytyczne implementacyjne ws. oceny istotności – przedstawiają wzorcowo poszczególne elementy prawidłowo przeprowadzonego procesu oceny istotności, wyjaśniają koncepcję istotności wpływu oraz istotności finansowej, zawarte w ESRS i wyjaśniają jak te dwie koncepcje ze sobą się wiążą/współgrają, wskazują na powiązane kwestie dotyczące łańcucha wartości zawarte w IG 2 oraz zawierają zestaw pytań i odpowiedzi, które mają pomóc spółkom w prawidłowym podejściu do oceny istotności i dostarczyć praktycznych wskazówek w kwestii ujawnień istotnych wpływów, ryzyk i szans.
  • IG 2 Value Chain – Wytyczne implementacyjne ws. łańcucha wartości – opisują wymogi sprawozdawcze dotyczące łańcucha wartości zaczynając od oceny istotności, następnie przez kwestie dotyczące polityk i działań, kończąc na miernikach i celach. Zawierają także kwestie granic raportowania w kwestii kontroli operacyjnej w przypadku stosowania standardów E (środowiskowych) oraz pytania i odpowiedzi dotyczące łańcuch wartości i „mapę łańcucha wartości” dla wymogów ujawnieniowych zawartych w ESRS.
  • IG 3 ESRS Datapoints – Wytyczne implementacyjne ws. listy punktów danych – Wytyczne polegają na tabelarycznym ujęciu wszystkich punktów danych wynikających z poszczególnych wymogów ujawnieniowych (mamy 82 Disclosure Requirements w ESRS) oraz z przypisanych do nich w ESRS tzw. wytycznych stosowania (Application Requirements). Plik w Excelu zawiera też dodatkowe informacje, takie jak typ/rodzaj wymogu (np. dane ilościowe, dane jakościowe) i czy do określonego punktu danych mają zastosowanie przepisy przejściowe. Lista punktów danych w IG 3 może być podstawą do analizy luk (czy czegoś spółka nie pominęła, a co było ocenione jako istotne zagadnienie ESG w jej ocenie podwójnej istotności, lub bazą do zbierania danych. IG 3 zawiera dodatkowo notę wyjaśniającą, która opisuje powiązanie między listą punktów danych a przyszłą taksonomią XBRL dla ESRS.

Do każdej z Wytycznych EFRAG dołączył tzw. feedback statement, który ma pokazać jak EFRAG uwzględnił w tych IG wyniki publicznych konsultacji wytycznych, które trwały od 22 grudnia 2023 r. do 2 lutego 2024 r. Wytyczne mają przyczynić się do bardziej spójnego zastosowania przepisów ESRS przez spółki i dostarczyć odpowiedzi na tzw. najczęściej zadawane pytania. EFRAG starał się napisać te Wytyczne praktycznym językiem w sposób możliwie przyjazny użytkownikom. Opublikowane ostateczne Wytyczne EFRAG tworzą razem ze stopniowo wydawanymi Q&A (w ramach ESRS Q&A Platform) „otoczkę edukacyjną” wspierającą prawidłową interpretację i zastosowanie ESRS.  


Data aktualizacji: 2024-06-03

Szybkie menu