Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Pismo SEG do Ministerstwa Finansów ws. warunków zwolnienia z podatku CIT przychodu z dywidendy

Data publikacji: 2022-09-07

Na wniosek spółek członkowskich Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych wystosowało do Ministerstwa Finansów pismo zawierające postulat zmiany w zakresie warunków zwolnienia z podatku CIT przychodu z dywidendy uzyskanego przez polską spółkę holdingową od spółki zależnej. 

Jednym z warunków posiadania statusu spółki holdingowej jest to, by udziałów w tej spółce nie posiadał, pośrednio lub bezpośrednio, udziałowiec mający siedzibę lub zarząd na terytorium kraju stosującego szkodliwą konkurencję podatkową, kraju z jurysdykcją niechętną do współpracy do celów podatkowych lub kraju, z którym Polska nie ratyfikowała umowy międzynarodowej. 

Tak skonstruowany warunek w oczywisty sposób dyskryminuje spółki, których akcje są notowane na warszawskiej giełdzie. Stowarzyszenie zwróciło się zatem do Ministerstwa z propozycją zmiany przepisów ustawy o CIT w taki sposób, aby powyższy warunek dotyczył akcjonariuszy spółek publicznych posiadających akcje reprezentujące co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu danej spółki.


Data aktualizacji: 2022-09-07

Szybkie menu