Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Praktyczne testowanie projektu uproszczonych ESRS dla MŚP z GPW oraz dobrowolnych VSME dla MŚP z ASO

Data publikacji: 2024-01-02

EFRAG ogłosił planowane testowanie w praktyce (field test) dwóch projektów: uproszczonych ESRS dla jednostek z fazy 3 dyrektywy CSRD, tj. przede wszystkim małych i średnich spółek notowanych na rynku regulowanym (tzw. standardy LSME) oraz dobrowolnych wytycznych raportowania ESG dla jednostek nieobjętych CSRD, przede wszystkim MŚP nienotowanych oraz notowanych poza rynkiem regulowanym (tzw. wytyczne VSME). Testowanie obu projektów jest dodatkową inicjatywą EFRAG zaplanowaną równolegle do konsultacji publicznych tych projektów, które EFRAG planuje rozpocząć w połowie stycznia.

W związku z tym Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych poszukuje małych i średnich spółek z GPW, zainteresowanych udziałem w praktycznym testowaniu projektu uproszczonych ESRS i oczekuje do 30 stycznia 2024 r. na zgłoszenia (na adres regulacje@seg.org.pl) zainteresowanych mniejszych emitentów, którzy będą objęci dyrektywą CSRD od raportów za rok 2026 - będą oni mieć prawo do skorzystania z opcji raportowania ESG w zawężonym zakresie i jeśli z niej skorzystają, to obowiązkowo będą musieli zastosować właśnie uproszczone ESRS dla MŚP (tzw. standardy LSME). 

Udział spółki w praktycznym zastosowaniu projektu LSME będzie polegać na zastosowaniu w całości albo w części wybranych wymogów ujawnieniowych – w zależności od decyzji spółki, czyli stopnia w jakim chce/może się zaangażować w testowanie proponowanych przepisów, a ponadto na wypełnieniu kwestionariusza EFRAG oraz rozmowie z przedstawicielami EFRAG na temat problemów, wyzwań i kosztów związanych z testowanymi wymogami ujawnień. Zaraportowanie pod LSME w części lub w całości danych ESG przez spółkę nie wiąże się z upublicznieniem jej danych ESG i ma być wykorzystane do wewnętrznych analiz EFRAG na temat „wykonalności” (feasibility) proponowanych wymogów ujawnieniowych. Udział w testowaniu LSME pozwoli spółkom nie tylko przećwiczyć prawdopodobne przyszłe obowiązki ujawnień, ale także uczestniczyć w kształtowaniu ostatecznych przepisów uproszczonych ESRS. Zakres tych właśnie ujawnień równocześnie będzie ważnych dla wszystkich spółek zobowiązanych do stosowania pełnych ESRS, gdyż zgodnie z dyrektywą CSRD pełne ESRS będą mogły wymagać od MŚP notowanych i nienotowanych będących w łańcuchu wartości tylko takich danych ESG, które będą raportowane pod uproszczonymi ESRS (czyli LSME). Testowane przepisy będą wyłącznie w wersji, w której są opracowywane, czyli w języku angielskim.

Równocześnie EFRAG zachęca pozostałe MŚP do zgłaszania się do testowania projektu tzw. VSME, czyli dobrowolnych wytycznych raportowania ESG dla jednostek nieobjętych dyrektywą CSRD. Jako SEG zachęcamy m.in. MŚP notowane na ASO (NewConnect, Catalyst) do zgłaszania chęci udziału w testowaniu VSME do dnia 30 stycznia 2024 r (na adres regulacje@seg.org.pl) lub bezpośrednio do EFRAG do dnia 31 stycznia 2024 r. 

Link do informacji EFRAG nt. field test TUTAJ.

Szczegółowe linki do projektów LSME i VSME, do których odsyła EFRAG przy informacji nt. field test:

LSME (kilka dokumentów) TUTAJ

VSME (jeden dokument) TUTAJ

O projektach LSME i VSME pisaliśmy w Aktualnościach TUTAJ


Data aktualizacji: 2024-01-02

Szybkie menu