Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Data publikacji: 2022-09-29

Na stronach RCL został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Jest to kolejny projekt nowelizacji tej ustawy. Poprzedni powstał w 2018 r. i wpłynął do Sejmu w styczniu 2019 r., po czym został skierowany do konsultacji. Nie został jednak uchwalony przed końcem VIII kadencji Sejmu, a w konsekwencji uległ dyskontynuacji.

Obecny projekt ustawy dokonuje zmiany definicji podmiotu zbiorowego, nie obejmując zakresem przedmiotowym m.in. małych i średnich przedsiębiorców. Rezygnuje też z zamkniętego katalogu przestępstw, za które podmiot zbiorowy może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. 

Zgodnie z projektem, podmiot zbiorowy ponosić będzie odpowiedzialność:

  • za własne czyny zabronione podmiotu zbiorowego pozostające w bezpośrednim związku z prowadzoną przez ten podmiot działalnością; 
  • za czyny popełnione przez członków władz, osób uprawnionych do działania lub pracowników realizujących zadania na rzecz tego podmiotu w ramach powierzonych im kompetencji, jeżeli uzyskał dzięki temu korzyść, choćby niemajątkową, lub możliwość jej uzyskania.

Warunkiem odpowiedzialności karnej podmiotu zbiorowego ma być wina, rozumiana jako:

  • brak należytej staranności w wyborze osoby będącej sprawcą przestępstwa lub nadzorze nad taką osobą lub
  • istnienie nieprawidłowości w organizacji, która umożliwiła lub ułatwiła popełnienie przestępstwa.

Stwierdzenie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego za popełnienie konkretnego czynu zabronionego skutkować może nałożeniem kary pieniężnej od 10 tys. do 30 mln złotych.


Data aktualizacji: 2022-09-29

Szybkie menu