Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Przyjęte projekty standardów ESG. Wiceprezes SEG członkiem EFRAG SR TEG

Data publikacji: 2022-04-28

25 kwietnia 2022 r. PTF-ESRS, zespół roboczy pracujący nad projektami standardów raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju, przyjął końcowy komplet dokumentów. Zestaw standardów będzie przedstawiony w najbliższych dniach do publicznych konsultacji.

Zespół PTF-ESRS zakończył jednocześnie swoją pracę. Dalsze kształtowanie standardów będzie leżało w gestii dwóch organów utworzonych w ramach EFRAG, Europejskiej Rady ds. Sprawozdawczości Finansowej. Standardy będą przyjmowane przez Sustainability Reporting Board i przekazywane Komisji Europejskiej do wydania w formie aktów delegowanych do dyrektywy CSRD. Opracowanie i zmiany w projektach standardów będą leżały w gestii Sustainability Reporting Technical Expert Group (SR TEG). W skład SR TEG powołany został na dwuletnią kadencję Piotr Biernacki, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. W skład liczącej 22 osoby SR TEG wchodzą przedstawiciele wszystkich grup interesariuszy: spółek, audytorów, instytucji finansowych, związków zawodowych, organizacji pozarządowych i instytucji naukowych z całej Unii Europejskiej. Piotr Biernacki jest jednym z czterech reprezentantów spółek, jednym z dwóch członków z regionu Europy Środkowej i Wschodniej oraz jedynym reprezentantem z Polski. Posiedzenia SR TEG są publiczne, a pierwsze spotkanie grupy jest planowane na 5 maja.

Konsultacje zestawu projektów standardów rozpoczną się w pierwszych dniach maja i będą trwały 100 dni. Po publikacji zestawu projektów przez EFRAG będzie on dostępny także na stronie internetowej SEG.


Data aktualizacji: 2022-04-28

Szybkie menu