Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Publiczne konsultacje ws. funkcjonowania rozporządzenia ws. SFDR

Data publikacji: 2023-11-09

Do 15 grudnia br. trwają 3-miesięczne publiczne konsultacje ws. dotychczasowego funkcjonowania rozporządzenia SFDR (rozporządzenie 2019/2088 ws. ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych). Komisja oczekuje zebrania informacji od szerokiego kręgu interesariuszy, w tym inwestorów, na temat doświadczeń w implementacji SFDR oraz zauważonych niedociągnięć, luk albo negatywnych interakcji z innymi unijnymi regulacjami związanymi z kwestiami ESG. Celem jest ewentualna poprawa obecnych wymogów związanych z SFDR i wsparcie KE w pracach nad projektem zmian do tego rozporządzenia.

Ankieta KE w szczególności koncentruje się na kwestii oceny, czy obecne wymogi ujawnieniowe na poziomie jednostki oraz produktu finansowego w zakresie ESG działają prawidłowo oraz na powiązaniach tego rozporządzenia z innymi aktami prawnymi w obszarze ESG, w tym z mającymi mieć zastosowanie od 2024 roku standardami ESRS. KE rozważa m.in. wprowadzenie jednolitego systemu kategoryzacji produktów finansowych pod kątem ich wpływu na kwestie zrównoważonego rozwoju/ESG, doprecyzowanie pojęcia „zrównoważona inwestycja” i innych koncepcji zastosowanych w tym rozporządzeniu oraz wprowadzenie obowiązku ujawnień na podstawie SFDR w formacie czytelnym maszynowo (XBRL).

Utworzony przy SEG Komitet ds. Zrównoważonego Rozwoju pracuje nad zgłoszeniem opinii w ramach tych konsultacji.  

Zachęcamy do przekazania uwag w terminie do 11 grudnia br. na adres regulacje@seg.org.pl  albo do zgłoszenia swojej opinii poprzez wypełnienie ankiety na stronie KE.

Data aktualizacji: 2023-11-09

Szybkie menu