Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Publikacja stawki rocznej opłaty na rzecz KNF

Data publikacji: 2021-09-06

W dniu 31 sierpnia 2021 r. w Dzienniku Urzędowym KNF opublikowano komunikat Przewodniczącego KNF w sprawie wysokości stawki obowiązującej w roku 2021 oraz pozostałych danych związanych z pokryciem kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym za rok 2021. Komunikat został opublikowany na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Zgodnie z tym komunikatem,  stawka w oparciu o którą spółki publiczne obliczają należną opłatę roczną na rzecz KNF wynosi w tym roku 0,003224%.

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem, każda spółka publiczna na podstawie opublikowanej stawki indywidualnie oblicza należną opłatę roczną. Opłatę tę stanowi iloczyn kapitałów własnych z ostatniego opublikowanego przez spółkę rocznego sprawozdania finansowego oraz stawki na dany rok wynikającej z komunikatu Przewodniczącego KNF opublikowanego w  Dzienniku Urzędowym KNF. Jeżeli obliczona w ten sposób opłata jest wyższa niż opłata maksymalna (równowartość 30 000 euro) – spółka płaci tę opłatę maksymalną, jeżeli jest niższa niż opłata minimalna (równowartość 1 500 euro) – spółka płaci tę opłatę minimalną. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem płatność opłaty rocznej należy dokonać do 30 września 2021 r. 

W przypadku wątpliwości co do sposobu wyliczenia lub uiszczenia opłaty rocznej pytania prosimy kierować na adres regulacje@seg.org.pl.


Data aktualizacji: 2021-09-06

Szybkie menu