Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Rozporządzenie ws. ESRS opublikowane w OJ EU, ale polska wersja językowa nie została poprawiona

Data publikacji: 2023-12-22

W dniu 22 grudnia br. w Dzienniku Urzędowym UE wydano rozporządzenie ws. ESRS  - pełna nazwa: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/2772 z dnia 31 lipca 2023 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE w odniesieniu do standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju. Będzie ono stosowane już od 1 stycznia 2024 r. przez jednostki, które jako pierwsze zostały objęte nowymi wymogami sprawozdawczości o zrównoważonym rozwoju określonymi w CSRD.

Niestety, ale zgodnie z deklaracją przedstawiciela KE przekazaną w ramach webinaru nt. CSRD i ESRS z 12 grudnia br., Komisja nie dokonała korekty wersji językowych, w tym wersji polskiej tego rozporządzenia i nie poprawiła nawet tak oczywistych błędów jak to, że dla standardu S1 są w nim dwa różne tytułu („Właśni pracownicy” oraz „Własna siła robocza”). 

Nie uwzględniono żadnej z szeregu uwag językowych jakie do wersji PL zidentyfikowało SEG oraz zebrało od SEG ESG Partnerów. Ze wstępnej analizy SEG wynika, że poprawiono jedynie błędną numerację punktów w standardzie E1 Zmiana klimatu (w wersji z 31 lipca br. po punkcie 25 numeracja zaczynała się od nowa).

Przedstawiciel Komisji zadeklarował dodatkowo 12 grudnia br., że Komisja planuje przeprowadzić kompleksową weryfikację wszystkich wersji językowych ESRS i wydać w połowie 2024 roku korektę tego rozporządzenia, co oznacza, że polskie spółki zobowiązane do stosowania szczegółowych przepisów ESRS będą pracować na akcie prawnym, który zawiera szereg błędów, a dopiero w połowie roku za który ma być sporządzone pierwsze obowiązkowe sprawozdanie zgodne z ESRS zobaczą jego poprawioną wersję.

Jeśli od lipca do grudnia mimo zgłoszenia szeregu uwag językowych, w tym także bardzo oczywistych (bo np. ‘governance’ to nie jest ‘rządzenie’, a w tabelach 3 i 4 do S1 jest błędny podwójny zapis o liczbie pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony, zamiast tego brakuje „na czas określony”) służby prawne Komisji nie zdołały poprawić przynajmniej oczywistych błędów w ESRS, to nie jest takie pewne czy kolejna wersja ESRS wydana za sześć mieisęcy będzie tą docelową i prawidłową.

Pewne jest natomiast, że działanie Komisji powoduje, że spółki będą pracować na błędnej wersji językowej rozporządzenia, które muszą stosować bezpośrednio, a które ze względu na niezgodność z wersją angielską nie powinno w takiej jakości językowej zostać wydane w Dzienniku Urzędowym UE – to nie jest prawidłowe stanowienia prawa w UE i nie jest to przykład społecznie odpowiedzialnego postępowania ze strony służb Komisji.


Link do rozporządzenia


Data aktualizacji: 2023-12-22

Szybkie menu