Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

SEG przekazało opinię do projektu ustawy transponującej dyrektywę CSRD

Data publikacji: 2024-05-21

Konsultacje publiczne Ministerstwa Finansów w sprawie projektu ustawy transponującej dyrektywę ws. sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) oraz dyrektywy delegowanej podnoszącej progi finansowe określające poszczególne kategorie przedsiębiorstw o 25% zakończyły się 20 maja br. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych przekazało wczoraj swoje uwagi do treści proponowanych przepisów. Opinia SEG składa się z trzech załączników:

  • załącznik 1 – szczegółowe uwagi SEG dotyczące brzmienia proponowanych przepisów będących transpozycją ww. dyrektyw
  • załącznik 2 – kilka uwag SEG na temat kwestii problematycznych, dla których nie ma w dyrektywie CSRD określonych regulacji, albo wynikają z interakcji między przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej versus sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, albo interakcji między ESRS a CSRD
  • załącznik 3 – uwagi zgłoszone przez jedną ze spółek członkowskich SEG, które w opinii SEG powinny być rozważone przez MF w kontekście przyszłych prac nad przyjęciem rozporządzenia taksonomii XBRL, praktycznych aspektów składania nowej sprawozdawczości do UKNF w systemie ESPI oraz w ramach obecnych zmian w przepisach dotyczących badania i biegłych rewidentów.

Pełna wersja uwag SEG przekazanych do MF znajduje się w poniższym pliku.Data aktualizacji: 2024-05-21

Szybkie menu