Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach (...), ustawy o rachunkowości oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Data publikacji: 2023-06-06

1 czerwca 2023 r. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych przekazało Komisji Ustawodawczej Senatu Rzeczpospolitej Polskiej pismo z uwagami do projektu ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, ustawy o rachunkowości oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
SEG wyraziło opinie m.in. w zakresie tego czy zmiany dotyczące wprowadzenia do przepisów explicite obowiązków dla jednostek zainteresowania publicznego dotyczących opracowania i wdrożenia systemu kontroli wewnętrznej w celu zapewnienia wiarygodności sprawozdawczości finansowej są niezbędne, czy spółki traktują z należytą starannością systemy kontroli wewnętrznej w zakresie sprawozdawczości finansowej, a także w zakresie tego, że wdrażanie kolejnych obowiązków jest niewłaściwe szczególnie w kontekście nadmiernie obciążających wymogów regulacyjnych.
W piśmie zwrócono także uwagę na niespójność w katalogu jednostek zainteresowania publicznego pomiędzy ustawą o biegłych rewidentach a ustawą o rachunkowości, ujęcie obowiązku opracowania i wdrożenia systemu kontroli wewnętrznej i sankcji za naruszenie tego obowiązku w dwóch różnych ustawach, propozycję nakładania sankcji na jednostkę zainteresowania publicznego za niesporządzenie sprawozdania z oceny, które sporządza biegły rewident.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnymi uwagami SEG, które znajdują się w pliku poniżej.

Data aktualizacji: 2023-06-06

Szybkie menu