Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Kwartalnik 1/2023

Data publikacji: 2023-03-16

16 marca br. ukazał się pierwszy w tym roku numer kwartalnika "Akademia Parkietu", dzieła współpracy SEG oraz GG Parkiet. W wydaniu zostały poruszone kwestie:  wyzwań prawnych emitentów, wyzwań w obszarze compliance, procesów M&A w grupach kapitałowych spółek giełdowych, prawa holdingowego, nadużyć w sprawowaniu indywidualnego nadzoru, sporów giełdowych, wynagrodzeń z kontraktów, transformacji cyfrowej, organizacji i form WZA, taksonomii, MAR, rozporządzenia prospektowego oraz zmian związanych z Listing Act. Lista wszystkich artykułów poniżej:

 • "Wyzwania prawne emitentów" - artykuł autorstwa Beaty Stelmach, Przewodniczącej Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, 
 • "Najważniejsze wyzwania w obszarze compliance" - artykuł autorstwa Jarosława Grzegorza (Partner, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY), w którym autor odpowiada na pytania: 
  • Jakie wyzwania w zakresie compliance czekają emitentów w 2023 roku?
  • Jak spółki giełdowe powinny przygotować się do implementacji ustawy o sygnalistach?
  • Na jakim etapie jest nowelizacja ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych i jakie nowości przyniesie emitentom?
  • A co czeka spółki giełdowe w dalszym horyzoncie czasowym?
 • "Procesy M&A w grupach kapitałowych spółek giełdowych" - artykuł w którym autor Piotr Szelenbaum (radca prawny, partner w B2RLaw) przybliża: 
  • Jak nowe regulacje dotyczące wezwań wpłynęły na spółki giełdowe?
  • Czy zmieni się coś w kwestii fuzji i przejęć w kontekście głębokich zmian w prawie (w tym nowelizacji k.s.h.) przeprowadzanych w ostatnim roku?
  • Na czym będzie polegał przymusowy wykup po zmianach w k.s.h.?
 • "Prawo holdingowe w praktyce – cel wprowadzonych zmian, plusy i minusy przyjętych rozwiązań oraz ich skutki dla emitentów" - artykuł autorstwa ekspertów z kancelarii Wardyński i Wspólnicy: dr Kingi Ziemnickiej (radca prawny, wspólnik),  Krzysztofa Libiszewskiego (radca prawny, wspólnik) oraz Marcina Pietkiewicza (radca prawny, partner), z którego można dowiedzieć się: 
  • Jaki jest cel wprowadzonych zmian?
  • Czy nowe zasady dotyczą wszystkich spółek?
  • Jakie kroki powinni podjąć emitenci?
  • Jakie są plusy i minusy nowych rozwiązań?
 • "Czy zasady lojalności i tajemnicy spółki mogą być obroną dla nadużyć w sprawowaniu indywidualnego nadzoru?" - artykuł, w którym autorzy Marcin Marczuk (radca prawny, partner zarządzający, KMD.Legal) oraz Hanna Szczepańska (junior associate, KMD.Legal) odpowiedzieli na pytania emitentów: 
  • Czy kolegialne działanie rady nadzorczej spółki akcyjnej to jedyna dopuszczalna forma funkcjonowania tego organu?
  • Co może członek rady nadzorczej delegowany do stałego wykonywania indywidualnych czynności nadzorczych przez wybierającą go grupę akcjonariuszy? W jakim celu dokonuje się wyborów w tym trybie?
  • Czy obowiązek przestrzegania zasady lojalności i tajemnicy może posłużyć jako skuteczne narzędzie do monitorowania działań członka rady wybranego przez grupę?
  • Czy kierowanie członka rady nadzorczej do samodzielnego nadzoru oznacza faktyczne pogłębienie procesów kontroli i nadzoru?
 • "Spory giełdowe" - artykuł, w którym Karol Maciej Szymański (partner zarządzający Kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy) wyjaśnia: 
  • Jakie są najczęstsze przyczyny konfliktów w spółkach?
  • Czy spółki publiczne szczególnie narażone są na konflikty?
  • Jak spółka może się zabezpieczyć przed ewentualnymi sporami?
 • "Waloryzacja wynagrodzenia z kontraktu" - artykuł, w którym autorzy Prof. nadzw. dr hab. Przemysław Drapała (radca prawny, partner kierujący Zespołem Postępowań Sądowych i Arbitrażowych kancelarii JDP) oraz Adwokat Mariusz Nowakowski (MLE, counsel w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych kancelarii JDP) odpowiadają na pytania: 
  • Kiedy można żądać waloryzacji?
  • W jakich sytuacjach waloryzacja jest obowiązkiem, a w jakich uprawnieniem?
  • Jakie są podstawy waloryzacji?
  • Jakie czynniki wpływają na zakres waloryzacji?
  • Jak można zarządzić ryzykiem w warunkach wysokiej inflacji?
 • "Transformacja cyfrowa - najważniejsze wyzwania prawne" - artykuł, w którym autor - Gerard Karp (adwokat, Partner DWF Poland, kierujący Departamentem Ochrony Danych, Cyberbezpieczeństwa i Technologicznego Compliance) i współautorka Paulina Nowak (Paralegal DWF Poland) wyjaśniają:
  • Jakie znaczenie ma dzisiaj ochrona danych?
  • Jakie wyzwania wiążą się z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa w biznesie?
  • Jaki wpływ ma na biznes rozwój nowych technologii?
 • "Elektroniczne WZA" - artykuł, w którym autor Michał Stępniewski (wiceprezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych) odpowiada na pytania: 
  • Czy są jakieś regulacje, które utrudniają dziś udział akcjonariuszy w WZA?
  • Co można zrobić, aby ułatwić zdalny udział w walnych zgromadzeniach?
 • "Proponowane zmiany w zakresie organizacji WZA" - artykuł, w którym Prezes Zarządu Unicomp-WZA, Andrzej Knap, wyjaśnia: 
  • Czy z technicznego punktu widzenia zdalny udział w walnym zgromadzeniu stanowi jakąś trudność?
  • Czy rozwiązania typu całkowicie nowy rodzaj elektronicznego walnego zgromadzenia zaproponowany w zmianach do KSH będą atrakcyjne dla akcjonariuszy?
 • "Obowiązki wynikające z taksonomii w raportach za rok 2022" - artykuł, w którym autor, Paweł Zaczyński (associate partner, biegły rewident, Grant Thornton) odpowiada na pytania emitentów: 
  • Jakie nowe wymogi raportowe wynikające z taksonomii czekają na emitentów?
  • Jakie podmioty mogą być zainteresowane wskaźnikami taksonomicznymi?
  • Czy taksonomia wpływa na podmioty nieobjęte obowiązkiem raportowania?
  • Jakie mogą być konsekwencje nieprawidłowego wyliczania wskaźników taksonomicznych?
 • "Techniczne kryteria kwalifikacji w praktyce" - artykuł autorstwa Patrycji Żupy-Marczuk (Ekspert ds. zrównoważonego rozwoju, „Energopomiar” Sp. z o.o.), z którego można dowiedzieć się: 
  • Czym są i jak funkcjonują techniczne kryteria kwalifikacji?
  • Jak zidentyfikować rodzaj działalności kwalifikującej się do taksonomii?
  • Które z kryteriów dotyczących energetyki są istotne dla spółek spoza branży i dlaczego?
 • "Odkręcanie MAR" - artykuł autorstwa Mirosława Kachniewskiego (Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych)
 • "Zmiany w rozporządzeniu prospektowym" - artykuł autorstwa Roberta Wąchały (Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych)
 • "Proponowane zmiany dla MŚP w ramach pakietu Listing Act" - artykuł autorstwa Małgorzaty Szewc (Dyrektor ds. sustainability reporting, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych)

Zachęcamy do lektury kwartalnika! 

Zobacz również:

Szybkie menu