Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Członkostwo w SEG
Członkostwo w SEG

Korzyści z członkostwa

 • dostęp do wysokiej jakości szkoleń, organizowanych w odpowiedzi na bieżące zapotrzebowanie spółek członkowskich SEG
 • bezpłatny udział pracowników spółek członkowskich w seminariach, konferencjach i kongresach organizowanych przez SEG
 • bezpłatny udział lub rabat w wysokości 50% na uczestnictwo w wydarzeniach współorganizowanych przez SEG (partnerstwo SEG)
 • bezpłatne materiały edukacyjne i publikacje opracowywane przez SEG
 • możliwość spotkania i bezpośrednich konsultacji ze znanymi osobistościami rynku kapitałowego i fachowcami z zakresu funkcjonowania spółek giełdowych
 • dostęp do wysokiej jakości szkoleń, organizowanych w odpowiedzi na bieżące zapotrzebowanie spółek członkowskich SEG
 • bezpłatny udział pracowników spółek członkowskich w seminariach, konferencjach i kongresach organizowanych przez SEG
 • bezpłatny udział lub rabat w wysokości 50% na uczestnictwo w wydarzeniach współorganizowanych przez SEG (partnerstwo SEG)
 • bezpłatne materiały edukacyjne i publikacje opracowywane przez SEG
 • możliwość spotkania i bezpośrednich konsultacji ze znanymi osobistościami rynku kapitałowego i fachowcami z zakresu funkcjonowania spółek giełdowych
 • dostęp do wysokiej jakości szkoleń, organizowanych w odpowiedzi na bieżące zapotrzebowanie spółek członkowskich SEG
 • bezpłatny udział pracowników spółek członkowskich w seminariach, konferencjach i kongresach organizowanych przez SEG
 • bezpłatny udział lub rabat w wysokości 50% na uczestnictwo w wydarzeniach współorganizowanych przez SEG (partnerstwo SEG)
 • bezpłatne materiały edukacyjne i publikacje opracowywane przez SEG
 • możliwość spotkania i bezpośrednich konsultacji ze znanymi osobistościami rynku kapitałowego i fachowcami z zakresu funkcjonowania spółek giełdowych
 • dostęp do wysokiej jakości szkoleń, organizowanych w odpowiedzi na bieżące zapotrzebowanie spółek członkowskich SEG
 • bezpłatny udział pracowników spółek członkowskich w seminariach, konferencjach i kongresach organizowanych przez SEG
 • bezpłatny udział lub rabat w wysokości 50% na uczestnictwo w wydarzeniach współorganizowanych przez SEG (partnerstwo SEG)
 • bezpłatne materiały edukacyjne i publikacje opracowywane przez SEG
 • możliwość spotkania i bezpośrednich konsultacji ze znanymi osobistościami rynku kapitałowego i fachowcami z zakresu funkcjonowania spółek giełdowych

Wszystko to w ramach jednej, stałej składki rocznej.
Zostań członkiem SEG!

SEG w liczbach

Kto może zostać członkiem SEG?

Członkiem Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych może zostać:

 • jako członek wspierający - osoba prawna będąca emitentem papierów wartościowych, w będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu
 • jako członek zwyczajny - osoba fizyczna w spółce giełdowej będącej członkiem wspierającym SEG:
  • prezes oraz członkowie zarządu
  • przewodniczący oraz członkowie rady nadzorczej
  • akcjonariusz lub udziałowiec, któremu bezpośrednio przysługuje nie mniej niż 25% głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników
 • jako członek honorowy - osoba fizyczna zasłużona dla Stowarzyszenia, emitentów papierów wartościowych oraz mająca istotny wpływ lub zasługi dla tworzenia lub funkcjonowania rynków kapitałowych.

Koszty

  Wysokość rocznej składki
Członek Stowarzyszenia, którego akcje są notowane w obrocie giełdowym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA i którego kapitalizacja:
 • wynosi powyżej 1 000 000 000 zł (jeden miliard złotych)
19 500 zł
 • wynosi nie więcej niż 1 000 000 000 zł (jeden miliard złotych) i nie mniej niż 200 000 000 zł (dwieście milionów złotych)
14 500 zł
 • wynosi poniżej 200 000 000 (dwieście milionów złotych)
9 500 zł
Członek wspierających Stowarzyszenia, którego akcje notowane są w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 4 500 zł
Członek Stowarzyszenia, inny niż wskazani powyżej 9 500 zł
Członek zwyczajny 100 zł

Jak zostać członkiem?

Aby przystąpić do Stowarzyszenia należy wypełnić deklaracje członkowskie:

Formalne przystąpienie do Stowarzyszenia wiąże się z wypełnieniem załączonych deklaracji oraz złożeniem podpisów (deklaracja członka wspierającego - zgodnie z reprezentacją spółki), a następnie odesłanie pocztą na adres:
ul. Nowy Świat 35 lok. 5A
00-029 Warszawa

Dokumenty

Kontakt w sprawie członkostwa:

Magdalena Cieciura

Magdalena Cieciura

Specjalista ds. Współpracy z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

mob.: 512 588 425

tel.: 22 826 26 89

e-mail: magdalena.cieciura@seg.org.pl

Zapisz się do Newslettera SEG

*
Jeśli masz pytania odnośnie naszych zasad przetwarzania danych osobowych lub jeśli chcesz  zrezygnować z otrzymywania informacji od SEG, skontaktuj się z nami poprzez e-mail: rodo@seg.org.pl.
Strona jest chroniona przez reCAPTCHA, więc podlega ona następującym warunkom Google: Polityka prywatności oraz Warunki usługi.

Szybkie menu