Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Za nami jedenasta edycja Kongresu Relacji Inwestorskich

Data publikacji: 2019-08-055-6 czerwca 2019 roku w Hotelu Warszawianka w Jachrance spotkali się polscy IR’owcy, aby porozmawiać o bieżących problemach i wyzwaniach, z którymi zmagają się w codziennej pracy. 

Podczas tegorocznej edycji Kongresu Relacji Inwestorskich po raz pierwszy przeprowadzona została „Symulacja sporządzania i publikacji raportu rocznego Zwykłej Spółki SA” i zarówno tematyka, jak i formuła, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Pierwszy dzień był transmitowany online, dając szanse uczestniczenia w wydarzeniu tym, którzy nie mogli przyjechać do Jachranki. Finalnie, ponad 220 IR’owców dyskutowało o zagadnieniach istotnych z punktu widzenia działów Relacji Inwestorskich. Wielką satysfakcję daje świadomość, że wśród naszych spółek członkowskich KRI zapisał się w kalendarzu jako obowiązkowe spotkanie, które nie tylko wzbogaca ich wiedzę, ale jest szansą na wymianę doświadczeń i integrację środowiska IR. Już dzisiaj zapraszamy do wpisania daty kolejnej edycji wydarzenia, tj. XII Kongresu Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych SEG, który odbędzie się w dniach 3-4 czerwca 2020 roku  - mówi Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Pierwszy dzień Kongresu wypełniły trzy bloki tematyczne: obowiązki i szanse wynikające z nowych regulacji; zmiany na rynku kapitałowym oraz zmiany dotyczące raportowania spółek, a każda część składała się z kilku 20 minutowych debat moderowanych przez Członka Zarządu SEG.
Otwierająca debata z udziałem dr Karola Raźniewskiego, Associate Partner w EY Polska dotyczyła nowych obowiązków wynikających z dyrektywy o prawach akcjonariuszy. Następnie odbyła się sesja „Regulacje RODO a komunikacja z inwestorami”, w której uczestniczyła Daria Worgut-Jagnieża, Lead Data Privacy Specialist w Audytel. W dalszej kolejności Leszek Kołakowski, Dyrektor Biura Rozwoju Biznesu w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych razem z Piotrem Biernackim, Wiceprezesem Zarządu w Stowarzyszeniu Emitentów Giełdowych dyskutowali o tym jak zgodnie z prawem spółka będzie mogła identyfikować akcjonariuszy. Na koniec pierwszej części zaprezentowano case study z identyfikacji akcjonariuszy, prelegentem był Michał Perlik, Dyrektor Biura Projektów Strategicznych w Polskim Koncernie Naftowy ORLEN oraz Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.
W maju 2018 roku zaczęły obowiązywać przepisy unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Miniony rok, a w szczególności ostanie miesiące pokazują, że wdrożone przez spółki systemy ochrony danych osobowych powinny być dynamiczne i skuteczne. Niemniej jednak przez ostatnie miesiące dokonano wielu zmian w przepisach prawa, co zrodziło konieczność modyfikacji zastosowanych dokumentów i przebiegu procesów biznesowych. Co więcej Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zwiększył swoją aktywność w zakresie wykonywania kontroli. Zaledwie w ciągu ostatniego miesiąca nałożono już dwie kary finansowe. Oznacza to, że ryzyka wynikające z przetwarzania danych osobowych mają istotny wpływ na wynik finansowy, wizerunek oraz notowania każdej z organizacji. Kluczową rolę dla monitorowania ryzyk dotyczących ochrony danych osobowych oraz oceny konieczności umieszczenia informacji o tych ryzykach w publikowanych przez spółkę raportach odgrywa komunikacja. W trakcie wydarzenia rozmawialiśmy  o tym jak monitorować ryzyka, które z nich i w jaki sposób należy raportować wewnątrz i na zewnątrz spółki oraz w jaki sposób postępować, aby nasza organizacja była zgodna z RODO – mówi Daria Worgut-Jagnieża, Lead Data Privacy Specialist, Audytel.

Na początku drugiego bloku Michał Kobza, Dyrektor Działu Rozwoju Rynku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przedstawił program wsparcia pokrycia analitycznego, następnie Sebastian Rudnicki, Radca Prawny, Partner w Kancelarii Rudnicki & Korolczuk Law Firm przybliżył temat finansowania dłużnego w nowych okolicznościach. W kolejnej prelekcji Łukasz Kwiecień, Wiceprezes Zarządu w PKO TFI omówił wdrażanie PPK z korzyścią dla spółki i pracowników, ostatnia sesja w tej części dotyczyła nowoczesnych form komunikacji i współpracy z udziałem Piotra Paszczyka, Prezesa Zarządu w APN Promise. Każda debata była moderowana przez Członka Zarządu SEG.
Jedną z najczęściej wykorzystywanych przez spółki form pozyskiwania kapitału z rynku finansowego są obligacje. Tę popularną kategorię dłużnych papierów wartościowych w najbliższym czasie (odpowiednio od dnia 1 lipca 2019 r. oraz od dnia 21 lipca 2019 r.) czekają znaczące zmiany regulacyjne, które wprowadzą m.in. nową definicję oferty publicznej, obligatoryjną dematerializację obligacji korporacyjnych oraz instytucję nowego agenta emisji, którego pośrednictwo przy emisjach „prywatnych” będzie obowiązkowe. Powyższe zmiany w znacznym stopniu wpłyną na procedurę emisji obligacji oraz koszty z tym związane, co może prowadzić do kwestionowania opłacalności przedsięwzięcia oraz poszukiwania alternatywnych sposobów finansowania działalności emitentów. Na Kongresie zostały  również omówione zastąpienie klasycznych obligacji korporacyjnych odpowiednio skonstruowanym „pakietem” umów pożyczek lub emisją weksli – opowiada Sebastian Rudnicki, Radca Prawny, Partner, Rudnicki & Korolczuk Law Firm.

Podczas ostatniego, trzeciego bloku omówiono takie zagadnienia, jak: formy certyfikacji działań w zakresie objętym raportowaniem niefinansowym; jak policzyć emisje gazów cieplarnianych w całym łańcuchu wartości; jak stworzyć i zaraportować strategię zrównoważonego rozwoju zgodną z wytycznymi KE i użyteczną dla inwestorów oraz nowoczesny serwis IR. Wśród grona ekspertów znaleźli się: Rafał Mikołajczyk, Wicedyrektor ds. Komunikacji i CSR,  Benefit Systems; Michał Stalmach, Starszy Konsultant ds. Zrównoważonego Rozwoju, Bureau Veritas Polsk; Justyna Wysocka-Golec, Manager ds. Zrównoważonego Rozwoju, Bureau Veritas Polska oraz Marek Woźniak, Prezes Zarządu, netPR.pl.

Po części merytorycznej, w tym roku po raz pierwszy przeprowadzona została „Symulacja sporządzania i publikacji raportu rocznego Zwykłej Spółki SA”. Zwieńczeniem pierwszego dnia Kongresu była Wieczorna Gala, podczas której wręczono statuetki laureatom XII edycji Konkursu Złota Strona Emitenta. Nagrodzone spółki to: mBank SA, Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA, Agora SA oraz LUG S.A.

Drugiego dnia, jak co roku, odbyły się dwie tury warsztatów tematycznych dotyczących zagadnień podnoszenia jakości relacji inwestorskich:
•    Jak zgodnie z prawem identyfikować akcjonariuszy
•    Finansowanie za pomocą obligacji – czy warto?
•    Business intelligence w praktyce – warsztaty tworzenia nowoczesnych raportów z wykorzystaniem Power BI
•    Zarządzanie finansową informacją poufną
•    Wybrane rodzaje trudnych informacji poufnych
•    Przygotowanie spółki do zasad sustainable finance

Informacje poufne zawsze wzbudzają zainteresowanie, a niejednokrotnie emocje, wśród uczestników rynku. Finansowe informacje poufne w szczególności. Dlatego tak ważne jest, aby odpowiednio nimi zarządzać. W tym celu kluczowe jest zidentyfikowanie informacji finansowych, które mogą stać się informacjami poufnymi oraz ustalenie, kiedy poufnymi się staną. Należy również określić moment ich publikacji oraz zakres raportu bieżącego. Jednocześnie od samego początku konieczne jest zapewnienie poufności tych informacji, szczególnie w przypadku przekazywania ich osobom trzecim. Odpowiednie zarządzenie finansową informacją poufną pozwala zarówno zminimalizować ryzyko sankcji ze strony KNF, jak i prowadzić przejrzystą i odpowiedzialną politykę informacyjną, dzięki której spółka jest postrzegana jako rzetelna, szanująca akcjonariuszy i godna zaufania. A tego przecenić nie sposób – tłumaczy Maja Gawrońska, IR Manager, ALTO.

Na zakończenie Kongresu odbyła się dyskusja panelowa dotycząca zmian regulacyjnych i ich konsekwencji dla spółek, w trakcie której dyskutowano m.in. na temat: rozporządzenia w sprawie sustainable finance a dostęp do finansowania; co zmieni się w wytycznych Komisji Europejskiej i czego oczekuje od spółek ESMA oraz najważniejsze wyzwania i korzyści wynikające z raportowania w formacie iXBRL.

Gospodarzem Kongresu było Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Partnerem Instytucjonalnym był Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Partnerem Merytorycznym Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Partnerstwo nad wydarzeniem objęli także : Audytel S.A., EY Polska, PKO TFI, Rudnicki & Korolczuk Law Firm jako Partnerzy; APN Promise SA i Unicomp WZA jako Partnerzy Technologiczni; ALTO, Grupa ENEA SA oraz KGHM Polska Miedź SA jako Patroni.
Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne są na stronie internetowej www.seg.org.pl.

Więcej informacji:
Anna Grałek
Specjalista ds. Konferencji
e-mail: agralek@seg.org.pl
tel. (22) 826 26 89 (we.16)
mob. +48 502 545 550

Twitter: @emitenci
 

Komunikat prasowyData aktualizacji: 2019-08-05

Zobacz również:

Szybkie menu