Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
I Forum Wyceny Przedsiębiorstwa
Termin:

02.12.2013

Miejsce:

Sala Notowań warszawskiej GPW

Program:

Udział:

Fizycznie

Mieliśmy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w I Forum Wyceny Przedsiębiorstwa, które odbyło się 2 grudnia 2013 r. w Sali Notowań GPW w Warszawie. Celem Forum jest integracja środowiska akademickiego oraz praktyków gospodarczych zajmujących się wycenami przedsiębiorstw, a także promocja najlepszych praktyk szacowania wartości.

Inspiracją do tegorocznego tematu Forum, który brzmi „Wycena spółki w procesie fuzji i przejęć”, stała się wycena największej transakcji polskiej spółki kapitałowej kanadyjskiej Quadra FNX Ltd. oraz późniejszy proces akwizycji przez KGHM Polska Miedź SA. Uczestnicy Forum mogli zapoznać się z aktualnymi trendami na rynku M&A na świecie i w Polsce, specyfiką wyceny spółki w procesie M&A, a szczególnie wykupu lewarowanego (LBO) oraz wyceną aktywów niematerialnych dla potrzeb sprawozdawczości finansowej.

Forum Wyceny Przedsiębiorstwa jest wspólnym przedsięwzięciem Instytutu Zarządzania Wartością (Zakładu Pomiaru Wartości Przedsiębiorstwa) Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach projektu Kapitalna Warszawa.

Dodatkowe Informacje

Wycena przedsiębiorstwa od powstania koncepcji Zarządzania wartością (ang. Value Based Management) jest fundamentem podejmowania decyzji zarządczych w dojrzałych organizacjach. Jesteśmy przekonani, że wycena jest zarówno teorią bazującą na różnorodnych metodach, jak i sztuką opartą na doświadczeniu i intuicji wyceniających. Wieloletnia obserwacja potrzeb rad nadzorczych spółek kapitałowych, najwyższej kadry zarządczej, przedstawicieli środowiska akademickiego oraz specjalistów zainteresowanych wycenami, skłoniła organizatorów Forum do zaproponowania ogólnopolskiej inicjatywy. 

Kontakt

09:00 - 09:40
Otwarcie Forum

prof. dr hab. Marek Gruszczyński Prorektor SGH w Warszawie
dr hab. Andrzej Herman prof. SGH w Warszawie, Dyrektor Instytutu Zarządzania Wartością, Przewodniczący Rady Programowej Forum
Adam Maciejewski Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Dorota Podedworna-Tarnowska Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów
Krzysztof Rozen Partner w KPMG
Marek Panfil Przewodniczący komitetu audytu, KGHM Polska Miedź SA
09:40 - 10:20
Wykłady
  • Wycena biznesu w warunkach globalnie naruszonej równowagi
  • Rynek M&A na świecie i w Polsce


prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska SGH w Warszawie, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
dr Joanna Korpus Instytut Rynków i Konkurencji, SGH w Warszawie
10:20 - 10:35
Przerwa na kawę / herbatę
BLOK I
10:35 - 11:55
Proces M&A – due diligence, wycena, efekty synergii, aspekty prawne i inne dylematy

Piotr Kajczuk, GPW w Warszawie

Michał Markowski, Ministerstwo Skarbu Państwa
Dariusz Witkowski, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Tomasz Wiśniewski, Partner KPMG
Piotr Mocny, AT Kearney
Bogusław Ptak, Stachowicz&Ptak
Prelegent: 

dr Rafał Tuzimek SGH w Warszawie
11:55 - 12:10
Przerwa na kawę / herbatę
BLOK II
12:10 - 13:10
Analiza przypadku przejęcia Quadra FNX Ltd. przez KGHM Polska Miedź SA

Leszek Mierzwa, KGHM Polska Miedź

Stanisław Sawczyn, Rothschild Polska
Prelegent:

Marek Panfil Przewodniczący komitetu audytu, KGHM Polska Miedź SA
BLOK III
13:10 - 14:20
Wykupy lewarowane (LBO) – specyfika, wycena

Adam Jarmicki, Penta Investments

Michał Popiołek, BRE Bank
Tomasz Stamirowski, Avallon
Miłosz Tutak – Raiffeisen Centrobank

Prelegent: 

dr hab. Michał Wrzesiński prof. SGH w Warszawie
14:20 - 14:35
Przerwa na kawę / herbatę
BLOK IV
14:35 - 15:45
Wycena aktywów niematerialnych w ramach alokacji ceny nabycia (PPA) oraz fairness opinion

Marcin Łągiewka, KPMG

dr Marcin Pęksyk, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
Agnieszka Stachniak, Ministerstwo Finansów
dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska, prof. SGH w Warszawie
Prelegent: 

dr hab. Waldemar Rogowski prof. SGH w Warszawie
15:45 - 16:00
Podsumowanie Forum

Marek Panfil Przewodniczący komitetu audytu, KGHM Polska Miedź SA
16:00 - 16:30
Poczęstunek

Data aktualizacji: 2021-07-12

Zobacz również:

Szybkie menu